Advanced

Kompetensutveckling och dess möjligheter för individuellt lärande ur ett konsultperspektiv

Malmsjö, Sara and Steen, Maria (2007)
Education
Abstract (Swedish)
Samhällets utveckling medför att organisationerna ständigt måste utvecklas. Det ställs krav på dels organisationerna, men även individerna att följa samhällets utveckling. Ett medel organisationerna kan använda för att följa denna utveckling är kompetensutvecklingsinsatser.Det är vikigt att det görs en bra planering, för att organisationerna ska få ett bra resultat av kompetensutvecklingsinsatsen. Vårt syfte med uppsatsen kan beskrivas i två delar. Dels att analysera konsulters utsagor om planering av kompetensutvecklingsinsatser med avseende på förutsättningar och hinder för individuellt lärande, samt med utgångspunkt i det första delsyftet analysera konsulters mönster och skillnader i planeringen av kompetensutvecklingsinsatser.Denna... (More)
Samhällets utveckling medför att organisationerna ständigt måste utvecklas. Det ställs krav på dels organisationerna, men även individerna att följa samhällets utveckling. Ett medel organisationerna kan använda för att följa denna utveckling är kompetensutvecklingsinsatser.Det är vikigt att det görs en bra planering, för att organisationerna ska få ett bra resultat av kompetensutvecklingsinsatsen. Vårt syfte med uppsatsen kan beskrivas i två delar. Dels att analysera konsulters utsagor om planering av kompetensutvecklingsinsatser med avseende på förutsättningar och hinder för individuellt lärande, samt med utgångspunkt i det första delsyftet analysera konsulters mönster och skillnader i planeringen av kompetensutvecklingsinsatser.Denna studie har genomförts genom en kvalitativ strategi, där vi har utfört sex stycken halv-strukturerade intervjuer med konsulter från olika organisationer. Urvalet till dessa sex konsulter gjordes genom ett bekvämlighetsurval.Resultat vi kom fram till var att det fanns två mönster som urskiljer de konsulter vi har intervjuat. Den ena typen av konsult använde sig av fasta ramar som de utgick från i planeringen av kompetensutvecklingsinsatser. Samtidigt såg denna typ av konsult inte hur den påverkade förutsättningar och hinder för individernas lärande. Konsulten ansåg att det var individerna som själva skulle ta ansvar för att skapa bra förutsättningar för sitt eget lärande. Den andra typ av konsult menade att den hade en viktig del i att skapa förutsättningar och motverka hinder för det individuella lärandet och att ansvaret inte enbart låg hos deltagaren. Denna typ av konsult hade dessutom inga fasta ramar som den utgick ifrån när planeringen utfördes, utan planeringen baserades enbart på organisationens och individernas behov. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmsjö, Sara and Steen, Maria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kompetensutveckling, individuellt lärande, konsult, planering, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1322722
date added to LUP
2007-06-18 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1322722,
 abstract   = {Samhällets utveckling medför att organisationerna ständigt måste utvecklas. Det ställs krav på dels organisationerna, men även individerna att följa samhällets utveckling. Ett medel organisationerna kan använda för att följa denna utveckling är kompetensutvecklingsinsatser.Det är vikigt att det görs en bra planering, för att organisationerna ska få ett bra resultat av kompetensutvecklingsinsatsen. Vårt syfte med uppsatsen kan beskrivas i två delar. Dels att analysera konsulters utsagor om planering av kompetensutvecklingsinsatser med avseende på förutsättningar och hinder för individuellt lärande, samt med utgångspunkt i det första delsyftet analysera konsulters mönster och skillnader i planeringen av kompetensutvecklingsinsatser.Denna studie har genomförts genom en kvalitativ strategi, där vi har utfört sex stycken halv-strukturerade intervjuer med konsulter från olika organisationer. Urvalet till dessa sex konsulter gjordes genom ett bekvämlighetsurval.Resultat vi kom fram till var att det fanns två mönster som urskiljer de konsulter vi har intervjuat. Den ena typen av konsult använde sig av fasta ramar som de utgick från i planeringen av kompetensutvecklingsinsatser. Samtidigt såg denna typ av konsult inte hur den påverkade förutsättningar och hinder för individernas lärande. Konsulten ansåg att det var individerna som själva skulle ta ansvar för att skapa bra förutsättningar för sitt eget lärande. Den andra typ av konsult menade att den hade en viktig del i att skapa förutsättningar och motverka hinder för det individuella lärandet och att ansvaret inte enbart låg hos deltagaren. Denna typ av konsult hade dessutom inga fasta ramar som den utgick ifrån när planeringen utfördes, utan planeringen baserades enbart på organisationens och individernas behov.},
 author    = {Malmsjö, Sara and Steen, Maria},
 keyword   = {kompetensutveckling,individuellt lärande,konsult,planering,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kompetensutveckling och dess möjligheter för individuellt lärande ur ett konsultperspektiv},
 year     = {2007},
}