Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Medarbetarsamtal i grupp: en kvalitativ studie om individers förutsättningar för utveckling

Arrhenius, Hanna and Josefsson, Elin (2007)
Education
Abstract (Swedish)
Medarbetarsamtal i grupp är ett relativt nytt och outforskat ämne. Den här uppsatsen undersöker fenomenet medarbetarsamtal i grupp, och bygger på en fallstudie gjord på Pilkington i Halmstad. Syftet var att med utgångspunkt i medarbetarnas upplevelser analysera vilka förutsättningar för individens utveckling som skapas i medarbetarsamtal i grupp. För att uppnå syftet genomfördes en kvalitativ undersökning med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sex medarbetare som alla hade haft medarbetarsamtal i grupp.

Resultaten pekar mot att de förutsättningar som ges för individens utveckling i medarbetarsamtal i grupp på Pilkington i många avseenden inte lever upp till förväntningarna. Det visade sig att feedback, reflektion, målsättning,... (More)
Medarbetarsamtal i grupp är ett relativt nytt och outforskat ämne. Den här uppsatsen undersöker fenomenet medarbetarsamtal i grupp, och bygger på en fallstudie gjord på Pilkington i Halmstad. Syftet var att med utgångspunkt i medarbetarnas upplevelser analysera vilka förutsättningar för individens utveckling som skapas i medarbetarsamtal i grupp. För att uppnå syftet genomfördes en kvalitativ undersökning med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sex medarbetare som alla hade haft medarbetarsamtal i grupp.

Resultaten pekar mot att de förutsättningar som ges för individens utveckling i medarbetarsamtal i grupp på Pilkington i många avseenden inte lever upp till förväntningarna. Det visade sig att feedback, reflektion, målsättning, attityder och uppriktighet på olika sätt bildar förutsättningar för individens utveckling i medarbetarsamtal i grupp. Företaget har gjort en bra satsning på att skapa bra förutsättningar för utveckling. Tyvärr fungerar inte feedbacken, reflektionen och målsättningarna under medarbetarsamtalen i grupp bland annat på grund av att det har skapats en samtalskultur där medarbetarna inte är ärliga mot varandra. Förutsättningarna för individens utveckling försämras också genom att det råder oengagerade eller negativa attityder gentemot medarbetarsamtalen både bland medarbetare och arbetsledare, vilket gör att samtalen inte alltid tas på allvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arrhenius, Hanna and Josefsson, Elin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
medarbetarsamtal, utveckling, lärande, feedback, reflektion, mål, attityder, uppriktighet, grupper, Sociology of labour, sociology of enterprise, Arbetslivssociologi, företagssociologi, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1322788
date added to LUP
2007-06-18 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1322788,
 abstract   = {{Medarbetarsamtal i grupp är ett relativt nytt och outforskat ämne. Den här uppsatsen undersöker fenomenet medarbetarsamtal i grupp, och bygger på en fallstudie gjord på Pilkington i Halmstad. Syftet var att med utgångspunkt i medarbetarnas upplevelser analysera vilka förutsättningar för individens utveckling som skapas i medarbetarsamtal i grupp. För att uppnå syftet genomfördes en kvalitativ undersökning med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sex medarbetare som alla hade haft medarbetarsamtal i grupp.

Resultaten pekar mot att de förutsättningar som ges för individens utveckling i medarbetarsamtal i grupp på Pilkington i många avseenden inte lever upp till förväntningarna. Det visade sig att feedback, reflektion, målsättning, attityder och uppriktighet på olika sätt bildar förutsättningar för individens utveckling i medarbetarsamtal i grupp. Företaget har gjort en bra satsning på att skapa bra förutsättningar för utveckling. Tyvärr fungerar inte feedbacken, reflektionen och målsättningarna under medarbetarsamtalen i grupp bland annat på grund av att det har skapats en samtalskultur där medarbetarna inte är ärliga mot varandra. Förutsättningarna för individens utveckling försämras också genom att det råder oengagerade eller negativa attityder gentemot medarbetarsamtalen både bland medarbetare och arbetsledare, vilket gör att samtalen inte alltid tas på allvar.}},
 author    = {{Arrhenius, Hanna and Josefsson, Elin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Medarbetarsamtal i grupp: en kvalitativ studie om individers förutsättningar för utveckling}},
 year     = {{2007}},
}