Advanced

Jobbrotation: ett verktyg för lärande och utveckling

Ragnar, Louise and Segerdahl, Petra (2007)
Education
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att analysera jobbrotation utifrån ett lärandeperspektiv. Utifrån en kvalitativ forskningsstrategi med narrativ metod har vi tagit del av fem stycken berättelser från medarbetare på AstraZeneca och Polismyndigheten i Skåne. Genom berättelser har vi fått ta del av medarbetares erfarenheter, tankar, åsikter och känslor kring jobbrotation och lärande. Utifrån den bearbetade empirin har vi valt de områden vi funnit intressanta för vidare analys inom området för jobbrotation ur ett lärandeperspektiv. Till empirin har vi ställt följande frågor; Varför jobbrotera? Vad lärs? Vem lär? och För vem lärs?

Vårt resultat visar att medarbetarnas inställning och attityd till jobbrotationens syfte och mål styrt de erfarenhter, tankar,... (More)
Uppsatsens syfte är att analysera jobbrotation utifrån ett lärandeperspektiv. Utifrån en kvalitativ forskningsstrategi med narrativ metod har vi tagit del av fem stycken berättelser från medarbetare på AstraZeneca och Polismyndigheten i Skåne. Genom berättelser har vi fått ta del av medarbetares erfarenheter, tankar, åsikter och känslor kring jobbrotation och lärande. Utifrån den bearbetade empirin har vi valt de områden vi funnit intressanta för vidare analys inom området för jobbrotation ur ett lärandeperspektiv. Till empirin har vi ställt följande frågor; Varför jobbrotera? Vad lärs? Vem lär? och För vem lärs?

Vårt resultat visar att medarbetarnas inställning och attityd till jobbrotationens syfte och mål styrt de erfarenhter, tankar, åsikter och känslor som delgivits. Organiationerna hade till syfte, med jobbrotationen, att initiera ett lärande för såväl individ som organisation. Utifrån de berättelser vi tagit del av har det varit svårt att utläsa om något organisatoriskt lärande har skett. Dock kan vi konstatera att det har skett såväl lärande som utvecking för individen, dels på det professionella planet dels på det personliga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ragnar, Louise and Segerdahl, Petra
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
jobbrotation, arbetsrotation, möjlighet, strategi, individuellt lärande, organisatoriskt lärande, kompetens, utveckling, narrativ metod, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1322892
date added to LUP
2007-06-18 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1322892,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att analysera jobbrotation utifrån ett lärandeperspektiv. Utifrån en kvalitativ forskningsstrategi med narrativ metod har vi tagit del av fem stycken berättelser från medarbetare på AstraZeneca och Polismyndigheten i Skåne. Genom berättelser har vi fått ta del av medarbetares erfarenheter, tankar, åsikter och känslor kring jobbrotation och lärande. Utifrån den bearbetade empirin har vi valt de områden vi funnit intressanta för vidare analys inom området för jobbrotation ur ett lärandeperspektiv. Till empirin har vi ställt följande frågor; Varför jobbrotera? Vad lärs? Vem lär? och För vem lärs?

Vårt resultat visar att medarbetarnas inställning och attityd till jobbrotationens syfte och mål styrt de erfarenhter, tankar, åsikter och känslor som delgivits. Organiationerna hade till syfte, med jobbrotationen, att initiera ett lärande för såväl individ som organisation. Utifrån de berättelser vi tagit del av har det varit svårt att utläsa om något organisatoriskt lärande har skett. Dock kan vi konstatera att det har skett såväl lärande som utvecking för individen, dels på det professionella planet dels på det personliga.},
 author    = {Ragnar, Louise and Segerdahl, Petra},
 keyword   = {jobbrotation,arbetsrotation,möjlighet,strategi,individuellt lärande,organisatoriskt lärande,kompetens,utveckling,narrativ metod,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jobbrotation: ett verktyg för lärande och utveckling},
 year     = {2007},
}