Advanced

När karriären krackelerar? En studie om hur unga journalister tänker kring situationen på arbetsmarknaden

Mattsson, Andreas (2007)
Journalism
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen låter sex unga journalister komma till tals med avseende på hur de tänker kring förhållandena på arbetsmarknaden. Syftet är att med hjälp av en kvalitativ intervjustudie belysa hur unga journalister tänker kring sin karriär, framtid och livet vid sidan av yrket.

Arbetsgivarna inom mediebranschen tillhör dem som i störst utsträckning kringgår lagen om anställningsskydd (LAS). Det innebär att många journalisters första arbetslivserfarenheter består av vikariat och tillfälliga anställningar. Detta resulterar i ett kringflackande liv som för med sig konsekvenser på det privata planet.

De sex intervjupersonerna har olika erfarenheter av hur det är att komma ut i arbetslivet från en journalistutbildning. En viktig slutsats... (More)
Den här uppsatsen låter sex unga journalister komma till tals med avseende på hur de tänker kring förhållandena på arbetsmarknaden. Syftet är att med hjälp av en kvalitativ intervjustudie belysa hur unga journalister tänker kring sin karriär, framtid och livet vid sidan av yrket.

Arbetsgivarna inom mediebranschen tillhör dem som i störst utsträckning kringgår lagen om anställningsskydd (LAS). Det innebär att många journalisters första arbetslivserfarenheter består av vikariat och tillfälliga anställningar. Detta resulterar i ett kringflackande liv som för med sig konsekvenser på det privata planet.

De sex intervjupersonerna har olika erfarenheter av hur det är att komma ut i arbetslivet från en journalistutbildning. En viktig slutsats från studien är att de sex intervjupersonerna på olika sätt fått anpassa sina liv efter branschens krav på flexibilitet, tillgänglighet och rörlighet. Att dessa krav är höga är de överens om.

Den här studien innehåller brustna förhållanden, brutna löften och oro inför att inte klara av hyran. Men den består också av sex unga personers brinnande passion för sitt yrke, om hur de har valt att prioritera journalistiken framför annat och om hur kul det är att vara journalist. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1322982,
 abstract   = {Den här uppsatsen låter sex unga journalister komma till tals med avseende på hur de tänker kring förhållandena på arbetsmarknaden. Syftet är att med hjälp av en kvalitativ intervjustudie belysa hur unga journalister tänker kring sin karriär, framtid och livet vid sidan av yrket.

Arbetsgivarna inom mediebranschen tillhör dem som i störst utsträckning kringgår lagen om anställningsskydd (LAS). Det innebär att många journalisters första arbetslivserfarenheter består av vikariat och tillfälliga anställningar. Detta resulterar i ett kringflackande liv som för med sig konsekvenser på det privata planet.

De sex intervjupersonerna har olika erfarenheter av hur det är att komma ut i arbetslivet från en journalistutbildning. En viktig slutsats från studien är att de sex intervjupersonerna på olika sätt fått anpassa sina liv efter branschens krav på flexibilitet, tillgänglighet och rörlighet. Att dessa krav är höga är de överens om.

Den här studien innehåller brustna förhållanden, brutna löften och oro inför att inte klara av hyran. Men den består också av sex unga personers brinnande passion för sitt yrke, om hur de har valt att prioritera journalistiken framför annat och om hur kul det är att vara journalist.},
 author    = {Mattsson, Andreas},
 keyword   = {journalister,mediebransch,LAS,vikariekarusell,postmodernitet,medarbetare,arbetsmarknad,flexibilitet,tillgänglighet,Sociology of labour, sociology of enterprise,Arbetslivssociologi, företagssociologi,Social structures,Sociala strukturer,Social changes, theory of social work,Sociala förändringar, teorier om socialt arbete,Social psychology,Socialpsykologi,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När karriären krackelerar? En studie om hur unga journalister tänker kring situationen på arbetsmarknaden},
 year     = {2007},
}