Advanced

"Det räcker inte med en fruktkorg": kommunala ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete

Lektorp, Ann and Elmegren, Linnea (2007)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrunden till studien grundar sig i ett ökat fokus på hälsofrämjande arbete i arbetslivet. För att utveckla ett mer hälsofrämjande förhållningssätt har ledaren en viktig funktion, en aspekt vi beslöt oss för att studera närmare. Uppsatsen är en intervjustudie av kvalitativ karaktär, där sex ledare samt en hälsopromotor i Lunds kommun har intervjuats. Syftet med studien är att belysa ledarnas arbete med, och deras uppfattningar om hälsofrämjande arbete. Vi identifierar de insatser som utförs för att främja hälsa på arbetsplatser, samt studerar de olika sätt på vilka ledarna inhämtar och vidarebefordrar kunskap inom området. Vidare söker vi en förståelse för de förutsättningar och hinder som ledarna och hälsopromotorn upplever i det... (More)
Bakgrunden till studien grundar sig i ett ökat fokus på hälsofrämjande arbete i arbetslivet. För att utveckla ett mer hälsofrämjande förhållningssätt har ledaren en viktig funktion, en aspekt vi beslöt oss för att studera närmare. Uppsatsen är en intervjustudie av kvalitativ karaktär, där sex ledare samt en hälsopromotor i Lunds kommun har intervjuats. Syftet med studien är att belysa ledarnas arbete med, och deras uppfattningar om hälsofrämjande arbete. Vi identifierar de insatser som utförs för att främja hälsa på arbetsplatser, samt studerar de olika sätt på vilka ledarna inhämtar och vidarebefordrar kunskap inom området. Vidare söker vi en förståelse för de förutsättningar och hinder som ledarna och hälsopromotorn upplever i det hälsofrämjande arbetet. Resultatet av intervjuerna tydliggör vikten av att integrera ett hälsofrämjande synsätt i hela organisationen. Delaktighet och ansvar är två essentiella faktorer för det hälsofrämjande arbetet enligt de intervjuade. Vi kan speciellt peka på ett ökat behov av kunskap om hur ledarna kan inspirera medarbetare till ett aktivt deltagande i verksamhetens hälsofrämjande arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lektorp, Ann and Elmegren, Linnea
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hälsofrämjande, ledarskap, lärande, arbetsliv, Social sciences, Samhällsvetenskaper, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1323142
date added to LUP
2007-06-18 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1323142,
 abstract   = {Bakgrunden till studien grundar sig i ett ökat fokus på hälsofrämjande arbete i arbetslivet. För att utveckla ett mer hälsofrämjande förhållningssätt har ledaren en viktig funktion, en aspekt vi beslöt oss för att studera närmare. Uppsatsen är en intervjustudie av kvalitativ karaktär, där sex ledare samt en hälsopromotor i Lunds kommun har intervjuats. Syftet med studien är att belysa ledarnas arbete med, och deras uppfattningar om hälsofrämjande arbete. Vi identifierar de insatser som utförs för att främja hälsa på arbetsplatser, samt studerar de olika sätt på vilka ledarna inhämtar och vidarebefordrar kunskap inom området. Vidare söker vi en förståelse för de förutsättningar och hinder som ledarna och hälsopromotorn upplever i det hälsofrämjande arbetet. Resultatet av intervjuerna tydliggör vikten av att integrera ett hälsofrämjande synsätt i hela organisationen. Delaktighet och ansvar är två essentiella faktorer för det hälsofrämjande arbetet enligt de intervjuade. Vi kan speciellt peka på ett ökat behov av kunskap om hur ledarna kan inspirera medarbetare till ett aktivt deltagande i verksamhetens hälsofrämjande arbete.},
 author    = {Lektorp, Ann and Elmegren, Linnea},
 keyword   = {hälsofrämjande,ledarskap,lärande,arbetsliv,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Det räcker inte med en fruktkorg": kommunala ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete},
 year     = {2007},
}