Advanced

Stelt språk eller adjektivfrossa? : En språklig jämförelse mellan morgon- och kvällstidningar

Wenzelberg, Karin (2006)
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka den rent språkliga skillnaden mellan morgon- och kvällstidningar med kvantitativ och kvalitativ metod. En enkätundersökning av typen blindtest har också genomförts för att bredda resultatet. Nyhetsartiklarna behandlar samma ämne och är publicerade 060918 i Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet, Expressen samt Aftonbladet.

Resultatet visar att morgontidningarna har ett mer nominalt språk och kvällstidningarna verbalt; kvällstidningarna har ett verbval och en personomnämning som vetter mot det personliga medan morgontidningarna är mer formella och distanserade. Skillnaderna i artiklarnas stycken är markant mellan medierna; kvällstidningarna har något lägre språklig komplexitet jämfört... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka den rent språkliga skillnaden mellan morgon- och kvällstidningar med kvantitativ och kvalitativ metod. En enkätundersökning av typen blindtest har också genomförts för att bredda resultatet. Nyhetsartiklarna behandlar samma ämne och är publicerade 060918 i Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet, Expressen samt Aftonbladet.

Resultatet visar att morgontidningarna har ett mer nominalt språk och kvällstidningarna verbalt; kvällstidningarna har ett verbval och en personomnämning som vetter mot det personliga medan morgontidningarna är mer formella och distanserade. Skillnaderna i artiklarnas stycken är markant mellan medierna; kvällstidningarna har något lägre språklig komplexitet jämfört med morgontidningarna. Den kvalitativa undersökningen av innehållet pekar mot att uppdelningen morgon- kontra kvällstidning skulle vara för snäv. En mer nyanserad uppdelning fås genom att placera tidningarna på en skala där DN och EXP är varandras motpoler och där de övriga står i förhållande till dessa:

DN < SDS < GP < AB < EXP

Skalan uppvisar vissa likheter med resultatet av den genomförda enkätundersökningen. Det visade sig vara svårt för informanterna att avgöra om ett utdrag kom från en morgon- eller kvällstidning. Informanterna hade klara åsikter om vad som kännetecknar en kvällstidning men fann också dessa tecken bland morgontidningarna varvid dessa fick mer vacklande svar och motiveringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1323633,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka den rent språkliga skillnaden mellan morgon- och kvällstidningar med kvantitativ och kvalitativ metod. En enkätundersökning av typen blindtest har också genomförts för att bredda resultatet. Nyhetsartiklarna behandlar samma ämne och är publicerade 060918 i Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet, Expressen samt Aftonbladet.

Resultatet visar att morgontidningarna har ett mer nominalt språk och kvällstidningarna verbalt; kvällstidningarna har ett verbval och en personomnämning som vetter mot det personliga medan morgontidningarna är mer formella och distanserade. Skillnaderna i artiklarnas stycken är markant mellan medierna; kvällstidningarna har något lägre språklig komplexitet jämfört med morgontidningarna. Den kvalitativa undersökningen av innehållet pekar mot att uppdelningen morgon- kontra kvällstidning skulle vara för snäv. En mer nyanserad uppdelning fås genom att placera tidningarna på en skala där DN och EXP är varandras motpoler och där de övriga står i förhållande till dessa:

DN < SDS < GP < AB < EXP

Skalan uppvisar vissa likheter med resultatet av den genomförda enkätundersökningen. Det visade sig vara svårt för informanterna att avgöra om ett utdrag kom från en morgon- eller kvällstidning. Informanterna hade klara åsikter om vad som kännetecknar en kvällstidning men fann också dessa tecken bland morgontidningarna varvid dessa fick mer vacklande svar och motiveringar.},
 author    = {Wenzelberg, Karin},
 keyword   = {kvällstidningar,morgontidningar,tidningsspråk,Expressen,Aftonbladet,Göteborgs-Posten,Dagens Nyheter,Sydsvenska Dagbladet,Dagstidningar,Swedish,Svenska,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stelt språk eller adjektivfrossa? : En språklig jämförelse mellan morgon- och kvällstidningar},
 year     = {2006},
}