Advanced

Kollektiva identiteter: Serbiska, kroatiska & bosniakiska gruppers sociala identitetsskapande i Sverige

Dahlgren, Johanna and Ingloff, Andrea (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att redogöra hur människor socialt kan konstruera och omkonstruera sin identitet. Frågeställningen vi arbetat utifrån är: Hur kan serber, kroater och bosniaker i Sverige socialt konstruera och omkonstruera sin identitet? Frågeställningen är framlyft ur teorin som används i uppsatsen, konstruktivismen. Teoridelen behandlas utifrån detta synsätt, där centrala aspekter vid identitetsskapandet tas upp. Dessa är att identiteter: är sociala konstruktioner, enbart är meningsfulla i kontext, motiverar till gemensam handling, är multipla och flerdimensionella och betonas i gränsytan mellan vi och dom. Uppsatsens andra del innehåller eget primärmaterial, nio intervjuer med tre representanter från respektive folkgrupp

har... (More)
Uppsatsens syfte är att redogöra hur människor socialt kan konstruera och omkonstruera sin identitet. Frågeställningen vi arbetat utifrån är: Hur kan serber, kroater och bosniaker i Sverige socialt konstruera och omkonstruera sin identitet? Frågeställningen är framlyft ur teorin som används i uppsatsen, konstruktivismen. Teoridelen behandlas utifrån detta synsätt, där centrala aspekter vid identitetsskapandet tas upp. Dessa är att identiteter: är sociala konstruktioner, enbart är meningsfulla i kontext, motiverar till gemensam handling, är multipla och flerdimensionella och betonas i gränsytan mellan vi och dom. Uppsatsens andra del innehåller eget primärmaterial, nio intervjuer med tre representanter från respektive folkgrupp

har genomförts. Genom diskursanalysen försöker vi påvisa hur diskurserna

påverkar våra respondenters konstruering samt omkonstruering av sina identiteter.

Resultatet visar att känslomässiga kriterier vid konstruktion och omkonstruktion av identiteter är överordnade objektiva karakteristika. Vi har härav kommit fram till att historien skapar problem och skiljer de annars relativt lika folkgrupperna åt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlgren, Johanna and Ingloff, Andrea
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
identiteter, konstruktivism, Jugoslavien, diskurs, nationalism, Social sciences, Samhällsvetenskaper
language
Swedish
id
1323725
date added to LUP
2007-01-08
date last changed
2007-01-30
@misc{1323725,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att redogöra hur människor socialt kan konstruera och omkonstruera sin identitet. Frågeställningen vi arbetat utifrån är: Hur kan serber, kroater och bosniaker i Sverige socialt konstruera och omkonstruera sin identitet? Frågeställningen är framlyft ur teorin som används i uppsatsen, konstruktivismen. Teoridelen behandlas utifrån detta synsätt, där centrala aspekter vid identitetsskapandet tas upp. Dessa är att identiteter: är sociala konstruktioner, enbart är meningsfulla i kontext, motiverar till gemensam handling, är multipla och flerdimensionella och betonas i gränsytan mellan vi och dom. Uppsatsens andra del innehåller eget primärmaterial, nio intervjuer med tre representanter från respektive folkgrupp

har genomförts. Genom diskursanalysen försöker vi påvisa hur diskurserna

påverkar våra respondenters konstruering samt omkonstruering av sina identiteter.

Resultatet visar att känslomässiga kriterier vid konstruktion och omkonstruktion av identiteter är överordnade objektiva karakteristika. Vi har härav kommit fram till att historien skapar problem och skiljer de annars relativt lika folkgrupperna åt.},
 author    = {Dahlgren, Johanna and Ingloff, Andrea},
 keyword   = {identiteter,konstruktivism,Jugoslavien,diskurs,nationalism,Social sciences,Samhällsvetenskaper},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kollektiva identiteter: Serbiska, kroatiska & bosniakiska gruppers sociala identitetsskapande i Sverige},
 year     = {2006},
}