Advanced

RISKfree ? ett system för riskhantering inom programvaruprojekt

Mikael, Gullstrand (2006)
Computer Science and Engineering (BSc)
Abstract (Swedish)
RISKfree ? ett system för riskhantering inom programvaruprojekt

I dagens IT-centrerade värld sker utvecklingen av hårdvara och programvara i en rasande takt. Om ett företag skall ha möjlighet att vara konkurrenskraftigt i denna utvecklingstakt, krävs det snabba och effektiva metoder i utvecklingsprocessen. Dessa krav från omvärlden på nya och mer komplexa produkter och tjänster innebär ofta nya och större risker för ett utvecklingsprojekt; både ekonomiska som tidsmässiga.

Analyser av programvaruprojekt som har misslyckats visar att många av deras problem och risker kunde ha undvikits eller åtminstone drastiskt reducerats med hjälp av riskhantering. Oftast är det en optimistisk entusiasm över projektet som överskuggar viktiga... (More)
RISKfree ? ett system för riskhantering inom programvaruprojekt

I dagens IT-centrerade värld sker utvecklingen av hårdvara och programvara i en rasande takt. Om ett företag skall ha möjlighet att vara konkurrenskraftigt i denna utvecklingstakt, krävs det snabba och effektiva metoder i utvecklingsprocessen. Dessa krav från omvärlden på nya och mer komplexa produkter och tjänster innebär ofta nya och större risker för ett utvecklingsprojekt; både ekonomiska som tidsmässiga.

Analyser av programvaruprojekt som har misslyckats visar att många av deras problem och risker kunde ha undvikits eller åtminstone drastiskt reducerats med hjälp av riskhantering. Oftast är det en optimistisk entusiasm över projektet som överskuggar viktiga varningssignaler om risker och problem enligt B.W. Boehms artikel ?Software Risk Management: Principles and Practices?. Vidare säger Boehm att identifiering och hantering av risker tidigt i utvecklingsfasen sänker de långsiktiga projektkostnaderna samt hjälper till att undvika projektkatastrofer.

För att ett företag skall ha möjlighet att öka kvalitén och leveranssäkerheten av sina produkter, bör riskhanteringsprocessen bli en väl integrerad del i projektmodellen som genomsyrar ett projekts alla olika faser. För att undvika obehagliga överraskningar bör dessa risker identifieras, analyseras, prioriteras och hanteras på ett strukturerat sätt.

Med detta examensarbete har jag undersökt möjligheten att utveckla ett verktyg där riskhanteringsgruppen i ett programvaruprojekt kan strukturera och organisera detaljerad information om projektet och dess risker. Resultatet är en databasdriven applikation där projektinformationen sparas och kategoriseras för att sedan möjliggöra analys och återanvändning.

Enligt Roy och Woodings i artikeln ?A Framework for Risk Analysis in Software Engineering? är ett stort problem med riskhantering i utvecklingsprojekt att projekt och risker oftast skiljer sig markant från projekt till projekt. Men om informationen från tidigare projekt kategoriseras på ett strukturerat sätt bör tidigare erfarenheter vara möjlig att används för senare projekt.

Nyckelord: Riskhantering, programvaruprojekt, riskexponering, Monte Carlo-simulering (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mikael, Gullstrand
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Riskhantering, programvaruprojekt, riskexponering, Monte Carlo-simulering, Systems engineering, computer technology, Data- och systemvetenskap
language
Swedish
id
1324651
date added to LUP
2007-04-24
date last changed
2010-04-27 11:11:49
@misc{1324651,
 abstract   = {RISKfree ? ett system för riskhantering inom programvaruprojekt

I dagens IT-centrerade värld sker utvecklingen av hårdvara och programvara i en rasande takt. Om ett företag skall ha möjlighet att vara konkurrenskraftigt i denna utvecklingstakt, krävs det snabba och effektiva metoder i utvecklingsprocessen. Dessa krav från omvärlden på nya och mer komplexa produkter och tjänster innebär ofta nya och större risker för ett utvecklingsprojekt; både ekonomiska som tidsmässiga.

Analyser av programvaruprojekt som har misslyckats visar att många av deras problem och risker kunde ha undvikits eller åtminstone drastiskt reducerats med hjälp av riskhantering. Oftast är det en optimistisk entusiasm över projektet som överskuggar viktiga varningssignaler om risker och problem enligt B.W. Boehms artikel ?Software Risk Management: Principles and Practices?. Vidare säger Boehm att identifiering och hantering av risker tidigt i utvecklingsfasen sänker de långsiktiga projektkostnaderna samt hjälper till att undvika projektkatastrofer.

För att ett företag skall ha möjlighet att öka kvalitén och leveranssäkerheten av sina produkter, bör riskhanteringsprocessen bli en väl integrerad del i projektmodellen som genomsyrar ett projekts alla olika faser. För att undvika obehagliga överraskningar bör dessa risker identifieras, analyseras, prioriteras och hanteras på ett strukturerat sätt.

Med detta examensarbete har jag undersökt möjligheten att utveckla ett verktyg där riskhanteringsgruppen i ett programvaruprojekt kan strukturera och organisera detaljerad information om projektet och dess risker. Resultatet är en databasdriven applikation där projektinformationen sparas och kategoriseras för att sedan möjliggöra analys och återanvändning.

Enligt Roy och Woodings i artikeln ?A Framework for Risk Analysis in Software Engineering? är ett stort problem med riskhantering i utvecklingsprojekt att projekt och risker oftast skiljer sig markant från projekt till projekt. Men om informationen från tidigare projekt kategoriseras på ett strukturerat sätt bör tidigare erfarenheter vara möjlig att används för senare projekt.

Nyckelord: Riskhantering, programvaruprojekt, riskexponering, Monte Carlo-simulering},
 author    = {Mikael, Gullstrand},
 keyword   = {Riskhantering,programvaruprojekt,riskexponering,Monte Carlo-simulering,Systems engineering, computer technology,Data- och systemvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {RISKfree ? ett system för riskhantering inom programvaruprojekt},
 year     = {2006},
}