Advanced

Glykemiskt index - ett index på en inre hälsa eller ett attraktivt yttre? En kvalitativ analys av hur Aftonbladet och Dagens Nyheter framställer GI

Douglas, Wilhelmina and Sundström, Petra (2006)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
I dagens samhälle finns det en uppsjö av olika trenddieter som förespråkas i medier. En av de senaste årens mest uppmärksammade kosthållning är glykemisk index. I en värld där medier har stor makt att förmedla olika beskrivningar av verkligheten blir det därför intressant att undersöka vad medierna egentligen kommunicerar genom sin framställning av GI. Syftet med uppsatsen är att analysera hur GI framställs i svensk morgon- respektive kvällstidning och vilka föreställningar och normer om kost som denna föreställning kommunicerar. Studien består av en kvalitativ medietextanalys av redaktionella artiklar tagna ur kvällstidningen Aftonbladet och morgontidningen Dagens Nyheter mellan 1997-03-01 och 2006-12-31. Vi ställer oss således frågorna;... (More)
I dagens samhälle finns det en uppsjö av olika trenddieter som förespråkas i medier. En av de senaste årens mest uppmärksammade kosthållning är glykemisk index. I en värld där medier har stor makt att förmedla olika beskrivningar av verkligheten blir det därför intressant att undersöka vad medierna egentligen kommunicerar genom sin framställning av GI. Syftet med uppsatsen är att analysera hur GI framställs i svensk morgon- respektive kvällstidning och vilka föreställningar och normer om kost som denna föreställning kommunicerar. Studien består av en kvalitativ medietextanalys av redaktionella artiklar tagna ur kvällstidningen Aftonbladet och morgontidningen Dagens Nyheter mellan 1997-03-01 och 2006-12-31. Vi ställer oss således frågorna; Hur framställs GI i Aftonbladet respektive Dagens Nyheter? Vilka föreställningar och normer om kost är det som kommuniceras genom denna framställning av GI?

Uppsatsens tar sin utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt synsätt vilket innebär att vi inte anser att det finns en objektiv verklighet och vi ser därmed medietexter som konstruktioner av subjektiva representationer av verkligheten. Vår utgångspunkt baseras på teorier om mediernas verklighetsförmedlande funktion där framing och medielogik är två viktiga begrepp samt utgångspunkten om hur medier med hjälp av vetenskapliga diskurser skapar myter om mat.

Vi fann tydliga skillnader mellan tidningarnas framställningssätt av GI. Aftonbladet förespråkar GI i en positiv ton som en ideal kosthållning speciellt lämpligt om man ämnar gå ner i vikt. Den säljande och ensidiga framställningen tyder på att GI är ett kommersiellt gångbart ämne. Detta framställningssätt kontrasteras starkt av Dagens Nyheter där rapporteringen av GI är av mer kritisk karaktär och där GI inte förespråkas som ett redskap för att gå ner i vikt. Därmed kommunicerar inte Dagens Nyheter heller föreställningar och normer om GI som ett idealt sätt att äta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Douglas, Wilhelmina and Sundström, Petra
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Glykemiskt index, kvalitativ medietext analys, medier, framställning, medielogik, myt, mat, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1324937
date added to LUP
2007-03-14
date last changed
2014-09-04 08:36:09
@misc{1324937,
 abstract   = {I dagens samhälle finns det en uppsjö av olika trenddieter som förespråkas i medier. En av de senaste årens mest uppmärksammade kosthållning är glykemisk index. I en värld där medier har stor makt att förmedla olika beskrivningar av verkligheten blir det därför intressant att undersöka vad medierna egentligen kommunicerar genom sin framställning av GI. Syftet med uppsatsen är att analysera hur GI framställs i svensk morgon- respektive kvällstidning och vilka föreställningar och normer om kost som denna föreställning kommunicerar. Studien består av en kvalitativ medietextanalys av redaktionella artiklar tagna ur kvällstidningen Aftonbladet och morgontidningen Dagens Nyheter mellan 1997-03-01 och 2006-12-31. Vi ställer oss således frågorna; Hur framställs GI i Aftonbladet respektive Dagens Nyheter? Vilka föreställningar och normer om kost är det som kommuniceras genom denna framställning av GI?

Uppsatsens tar sin utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt synsätt vilket innebär att vi inte anser att det finns en objektiv verklighet och vi ser därmed medietexter som konstruktioner av subjektiva representationer av verkligheten. Vår utgångspunkt baseras på teorier om mediernas verklighetsförmedlande funktion där framing och medielogik är två viktiga begrepp samt utgångspunkten om hur medier med hjälp av vetenskapliga diskurser skapar myter om mat.

Vi fann tydliga skillnader mellan tidningarnas framställningssätt av GI. Aftonbladet förespråkar GI i en positiv ton som en ideal kosthållning speciellt lämpligt om man ämnar gå ner i vikt. Den säljande och ensidiga framställningen tyder på att GI är ett kommersiellt gångbart ämne. Detta framställningssätt kontrasteras starkt av Dagens Nyheter där rapporteringen av GI är av mer kritisk karaktär och där GI inte förespråkas som ett redskap för att gå ner i vikt. Därmed kommunicerar inte Dagens Nyheter heller föreställningar och normer om GI som ett idealt sätt att äta.},
 author    = {Douglas, Wilhelmina and Sundström, Petra},
 keyword   = {Glykemiskt index,kvalitativ medietext analys,medier,framställning,medielogik,myt,mat,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Glykemiskt index - ett index på en inre hälsa eller ett attraktivt yttre? En kvalitativ analys av hur Aftonbladet och Dagens Nyheter framställer GI},
 year     = {2006},
}