Advanced

Konflikt & lärande: på jakt efter en teoretisk referensram för hur konflikter kan leda till lärande

Af Ugglas, Louise (2007)
Education
Abstract (Swedish)
I denna uppsats har jag fokuserat på konflikter och lärande. Konflikter är för oss oftast kopplat till något negativt och på så sätt kan det kännas jobbigt att sättas i situationer som känns ohanterbara och obehagliga. Jag har i en litteraturstudie försökt analysera konflikter ur ett mer positivt perspektiv. Mitt syfte har varit att undersöka hur konflikter kan leda till lärande och utveckling. För att studien inte ska bli alltför omfattande har jag valt att begränsa min metod till att enbart analysera befintlig litteratur. Mitt resultat visar att vi i vissa avseenden bör ha en positiv inställning till konflikter. De triggar och får oss att utmana oss själva och vår inställning. Alla typer av konflikter leder inte till lärande, då vissa är... (More)
I denna uppsats har jag fokuserat på konflikter och lärande. Konflikter är för oss oftast kopplat till något negativt och på så sätt kan det kännas jobbigt att sättas i situationer som känns ohanterbara och obehagliga. Jag har i en litteraturstudie försökt analysera konflikter ur ett mer positivt perspektiv. Mitt syfte har varit att undersöka hur konflikter kan leda till lärande och utveckling. För att studien inte ska bli alltför omfattande har jag valt att begränsa min metod till att enbart analysera befintlig litteratur. Mitt resultat visar att vi i vissa avseenden bör ha en positiv inställning till konflikter. De triggar och får oss att utmana oss själva och vår inställning. Alla typer av konflikter leder inte till lärande, då vissa är av destruktiv art. I dagens organisationer är det viktigt att skapa en kultur där alla parter vågar säga sitt. På så sätt omformas och utvecklas både organisationer och medarbetare. Det finns många faktorer som påverkar förutsättningarna för konflikt att leda till lärande, organisationskulturen, ledningen, organisationsstrukturen samt medarbetarnas homogenitet och heterogenitet. Reflektioner över mitt material har varit att den senare litteraturen har haft en mer positiv inställning när det gäller motgångar och konflikter. Litteraturen visar också att konflikt och lärande är ett område som sätts mer och mer i fokus. De äldre organisationsteorierna visar att konflikt och lärande inte fick så mycket plats utan det som uppmärksammades var att faktorer som bl.a. organisationsstrukturen hindrade individer från att utvecklas. Vidare intressant forskning skulle vara att utifrån mitt resultat göra empiriska studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Af Ugglas, Louise
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
konflikt, lärande, utveckling, organisation, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1325475
date added to LUP
2007-12-05 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1325475,
 abstract   = {I denna uppsats har jag fokuserat på konflikter och lärande. Konflikter är för oss oftast kopplat till något negativt och på så sätt kan det kännas jobbigt att sättas i situationer som känns ohanterbara och obehagliga. Jag har i en litteraturstudie försökt analysera konflikter ur ett mer positivt perspektiv. Mitt syfte har varit att undersöka hur konflikter kan leda till lärande och utveckling. För att studien inte ska bli alltför omfattande har jag valt att begränsa min metod till att enbart analysera befintlig litteratur. Mitt resultat visar att vi i vissa avseenden bör ha en positiv inställning till konflikter. De triggar och får oss att utmana oss själva och vår inställning. Alla typer av konflikter leder inte till lärande, då vissa är av destruktiv art. I dagens organisationer är det viktigt att skapa en kultur där alla parter vågar säga sitt. På så sätt omformas och utvecklas både organisationer och medarbetare. Det finns många faktorer som påverkar förutsättningarna för konflikt att leda till lärande, organisationskulturen, ledningen, organisationsstrukturen samt medarbetarnas homogenitet och heterogenitet. Reflektioner över mitt material har varit att den senare litteraturen har haft en mer positiv inställning när det gäller motgångar och konflikter. Litteraturen visar också att konflikt och lärande är ett område som sätts mer och mer i fokus. De äldre organisationsteorierna visar att konflikt och lärande inte fick så mycket plats utan det som uppmärksammades var att faktorer som bl.a. organisationsstrukturen hindrade individer från att utvecklas. Vidare intressant forskning skulle vara att utifrån mitt resultat göra empiriska studier.},
 author    = {Af Ugglas, Louise},
 keyword   = {konflikt,lärande,utveckling,organisation,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konflikt & lärande: på jakt efter en teoretisk referensram för hur konflikter kan leda till lärande},
 year     = {2007},
}