Advanced

Utbildning i arbetslivet: en analys av begrepp i en lärmodell.

Eklund, Lars-Olof (2006)
Education
Abstract (Swedish)
Uppsatsen är en teoretisk genomgång av begrepp och begreppsområden som avser vuxnas lärande. Fokus är progressiv pedagogik där de som lär är aktiva att söka sin egen kunskap. Förförståelsen är en lärmodell som har konstruerats med ledning av författarens praktiska verksamhet som ansvarig för en ledarskapsutbildning och tidigare pedagogisk erfarenhet från studier på A-och B-nivån. Begreppsområden i lärmodellen vars syfte är att analysera är; formellt lärande, motivation, deltagare, pedagog och pedagogisk metod. Ett grundläggande begrepp i förförståelsen är problembaserat lärande, PBL, och andra metoder för grupplärande. Material till uppsatsen har erhållits genom artikelsökningar i databasen ELIN vid Lunds universitets bibliotek. Innehållet... (More)
Uppsatsen är en teoretisk genomgång av begrepp och begreppsområden som avser vuxnas lärande. Fokus är progressiv pedagogik där de som lär är aktiva att söka sin egen kunskap. Förförståelsen är en lärmodell som har konstruerats med ledning av författarens praktiska verksamhet som ansvarig för en ledarskapsutbildning och tidigare pedagogisk erfarenhet från studier på A-och B-nivån. Begreppsområden i lärmodellen vars syfte är att analysera är; formellt lärande, motivation, deltagare, pedagog och pedagogisk metod. Ett grundläggande begrepp i förförståelsen är problembaserat lärande, PBL, och andra metoder för grupplärande. Material till uppsatsen har erhållits genom artikelsökningar i databasen ELIN vid Lunds universitets bibliotek. Innehållet i uppsatsen grundar sig på sökningar i flera steg utifrån den kunskap som ingår i förförståelsen och av information som erhållits inledningsvis och som har bedömts som relevanta. I det andra steget har självstyrt och självreglerat lärande granskats. Genomgående har begreppet lärmiljö utgjort det centrala och däri ingår motivation, lärmetod, deltagaren och pedagogen som viktiga komponenter. Uppsatsens slutsats är, att formellt lärande i arbetslivet är flera komponenter viktiga för ett målinriktat lärande. Det är inte bara fråga om grupprocessers betydelse, utan även om deltagares förutsättningar för att delta och kunna lära. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklund, Lars-Olof
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
grupplärande, problembaserat lärande, lärande, pedagogisk metod, motivation, kognition, metakognition, pedagog, självstyrt lärande, självreglerat lärande, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1326257
date added to LUP
2006-02-15 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1326257,
 abstract   = {Uppsatsen är en teoretisk genomgång av begrepp och begreppsområden som avser vuxnas lärande. Fokus är progressiv pedagogik där de som lär är aktiva att söka sin egen kunskap. Förförståelsen är en lärmodell som har konstruerats med ledning av författarens praktiska verksamhet som ansvarig för en ledarskapsutbildning och tidigare pedagogisk erfarenhet från studier på A-och B-nivån. Begreppsområden i lärmodellen vars syfte är att analysera är; formellt lärande, motivation, deltagare, pedagog och pedagogisk metod. Ett grundläggande begrepp i förförståelsen är problembaserat lärande, PBL, och andra metoder för grupplärande. Material till uppsatsen har erhållits genom artikelsökningar i databasen ELIN vid Lunds universitets bibliotek. Innehållet i uppsatsen grundar sig på sökningar i flera steg utifrån den kunskap som ingår i förförståelsen och av information som erhållits inledningsvis och som har bedömts som relevanta. I det andra steget har självstyrt och självreglerat lärande granskats. Genomgående har begreppet lärmiljö utgjort det centrala och däri ingår motivation, lärmetod, deltagaren och pedagogen som viktiga komponenter. Uppsatsens slutsats är, att formellt lärande i arbetslivet är flera komponenter viktiga för ett målinriktat lärande. Det är inte bara fråga om grupprocessers betydelse, utan även om deltagares förutsättningar för att delta och kunna lära.},
 author    = {Eklund, Lars-Olof},
 keyword   = {grupplärande,problembaserat lärande,lärande,pedagogisk metod,motivation,kognition,metakognition,pedagog,självstyrt lärande,självreglerat lärande,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utbildning i arbetslivet: en analys av begrepp i en lärmodell.},
 year     = {2006},
}