Advanced

Kommunikation vid förändring: En empirisk studie om anställdas uppfattning av kommunikation vid organisationsförändring

Gille Johansson, Sofia and Jönsson, Ann-Catrin (2006)
Education
Abstract (Swedish)
I en föränderlig omvärld är det nödvändigt för organisationer att utvecklas och förändras för att delta i samhällets utveckling. Vid en förändring är det viktigt för ledningen att använda sig av kommunikation som ett redskap för att öka möjligheten att uppnå en framgångsrik förändring.

Syfte: Studiens syfte är att med utgångspunkt i en empirisk studie, avseende anställdas uppfattning av kommunikation mellan ledning och anställda vid ett förändringsarbete, vidareutveckla en analysmodell för organisationsförändring.

Metod: Den metod som använts i studien är av kvalitativ karaktär och består av intervjuer av anställda som har varit med om olika förändringar inom olika organisationer.

Resultat: Genom den empiriska undersökningen tillsammans... (More)
I en föränderlig omvärld är det nödvändigt för organisationer att utvecklas och förändras för att delta i samhällets utveckling. Vid en förändring är det viktigt för ledningen att använda sig av kommunikation som ett redskap för att öka möjligheten att uppnå en framgångsrik förändring.

Syfte: Studiens syfte är att med utgångspunkt i en empirisk studie, avseende anställdas uppfattning av kommunikation mellan ledning och anställda vid ett förändringsarbete, vidareutveckla en analysmodell för organisationsförändring.

Metod: Den metod som använts i studien är av kvalitativ karaktär och består av intervjuer av anställda som har varit med om olika förändringar inom olika organisationer.

Resultat: Genom den empiriska undersökningen tillsammans med teorigenomgången visar resultaten att en organisationsförändring medför olika reaktioner, både positiva och negativa, hos de anställda. Studiens resultat visar även att det är viktigt att använda sig av en kommunikationsstrategi genom hela förändringsprocessen. Med hjälp av denna strategi kan de anställdas negativa reaktioner reduceras och de positiva förstärkas. Vidare framgår det i resultatet att individen i en organisation har en avgörande roll för hur effektiv förändringsarbetet blir. Studiens resultat knyts samman i en analysmodell som visar att ledningen i en organisation kan kommunicera sitt budskap genom olika medel beroende på vilka reaktioner som uppstått och hur mottagaren av budskapet är som individ. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gille Johansson, Sofia and Jönsson, Ann-Catrin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisationsförändring, förändringsreaktioner, organisationskommunikation, kommunikation, individ, kommunikationsmedel, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1326332
date added to LUP
2006-02-09
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1326332,
 abstract   = {I en föränderlig omvärld är det nödvändigt för organisationer att utvecklas och förändras för att delta i samhällets utveckling. Vid en förändring är det viktigt för ledningen att använda sig av kommunikation som ett redskap för att öka möjligheten att uppnå en framgångsrik förändring.

Syfte: Studiens syfte är att med utgångspunkt i en empirisk studie, avseende anställdas uppfattning av kommunikation mellan ledning och anställda vid ett förändringsarbete, vidareutveckla en analysmodell för organisationsförändring.

Metod: Den metod som använts i studien är av kvalitativ karaktär och består av intervjuer av anställda som har varit med om olika förändringar inom olika organisationer.

Resultat: Genom den empiriska undersökningen tillsammans med teorigenomgången visar resultaten att en organisationsförändring medför olika reaktioner, både positiva och negativa, hos de anställda. Studiens resultat visar även att det är viktigt att använda sig av en kommunikationsstrategi genom hela förändringsprocessen. Med hjälp av denna strategi kan de anställdas negativa reaktioner reduceras och de positiva förstärkas. Vidare framgår det i resultatet att individen i en organisation har en avgörande roll för hur effektiv förändringsarbetet blir. Studiens resultat knyts samman i en analysmodell som visar att ledningen i en organisation kan kommunicera sitt budskap genom olika medel beroende på vilka reaktioner som uppstått och hur mottagaren av budskapet är som individ.},
 author    = {Gille Johansson, Sofia and Jönsson, Ann-Catrin},
 keyword   = {organisationsförändring,förändringsreaktioner,organisationskommunikation,kommunikation,individ,kommunikationsmedel,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunikation vid förändring: En empirisk studie om anställdas uppfattning av kommunikation vid organisationsförändring},
 year     = {2006},
}