Advanced

Fjollor och flator: var är de i reklamen?

Lundgren, Emma and Johnsen, Mikaela (2006)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Minoritetsgrupper som exempelvis homosexuella får allt större utrymme i dagens massmedier. Uttalat homosexuella personer förekommer i såväl TV som tidningar och filmer och har blivit en självklar om än omdiskuterad del av medieflödet. Med detta som utgångspunkt syftar den här uppsatsen till att genom en kvalitativ näranalys utröna huruvida homosexualitet även kommer till uttryck i reklam. Vi valde att studera och jämföra reklambilder ur två av Sveriges största månadstidningar med heterosexuell målgrupp. Efter att ha studerat och analyserat vårt material drog vi slutsatsen att homosexualitet sällan eller aldrig uttrycks i reklam i tidningar med heterosexuell läsekrets. Den typ av sexualitet som bilderna ger uttryck för är mer en gestaltning... (More)
Minoritetsgrupper som exempelvis homosexuella får allt större utrymme i dagens massmedier. Uttalat homosexuella personer förekommer i såväl TV som tidningar och filmer och har blivit en självklar om än omdiskuterad del av medieflödet. Med detta som utgångspunkt syftar den här uppsatsen till att genom en kvalitativ näranalys utröna huruvida homosexualitet även kommer till uttryck i reklam. Vi valde att studera och jämföra reklambilder ur två av Sveriges största månadstidningar med heterosexuell målgrupp. Efter att ha studerat och analyserat vårt material drog vi slutsatsen att homosexualitet sällan eller aldrig uttrycks i reklam i tidningar med heterosexuell läsekrets. Den typ av sexualitet som bilderna ger uttryck för är mer en gestaltning och ett återskapande av de traditionella könsrollerna än en avspegling av hur dagens samhälle de facto ser ut.

Uppsatsen saknar bilagorna 2-7. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundgren, Emma and Johnsen, Mikaela
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
homosexualitet, reklam, marknadsföring, genus, media, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1326377
date added to LUP
2006-02-27
date last changed
2014-09-04 08:36:09
@misc{1326377,
 abstract   = {Minoritetsgrupper som exempelvis homosexuella får allt större utrymme i dagens massmedier. Uttalat homosexuella personer förekommer i såväl TV som tidningar och filmer och har blivit en självklar om än omdiskuterad del av medieflödet. Med detta som utgångspunkt syftar den här uppsatsen till att genom en kvalitativ näranalys utröna huruvida homosexualitet även kommer till uttryck i reklam. Vi valde att studera och jämföra reklambilder ur två av Sveriges största månadstidningar med heterosexuell målgrupp. Efter att ha studerat och analyserat vårt material drog vi slutsatsen att homosexualitet sällan eller aldrig uttrycks i reklam i tidningar med heterosexuell läsekrets. Den typ av sexualitet som bilderna ger uttryck för är mer en gestaltning och ett återskapande av de traditionella könsrollerna än en avspegling av hur dagens samhälle de facto ser ut.

Uppsatsen saknar bilagorna 2-7.},
 author    = {Lundgren, Emma and Johnsen, Mikaela},
 keyword   = {homosexualitet,reklam,marknadsföring,genus,media,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fjollor och flator: var är de i reklamen?},
 year     = {2006},
}