Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Livsvärldsarenan, livsvärldspedagogen och livskunskapen. Det kommunikativa handlandets betydelse för fritidsledaren som pedagog

Sandberg, Fredrik (2006)
Education
Abstract (Swedish)
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i intervjuer med fem ungdomar som besöker en fritidsgård. Syftet är att få en uppfattning om vilka konsekvenser Jürgen Habermas teori om det kommunikativa handlandet kan ha för fritidsgårdens verksamhet i förhållande till fritidsledarens arbete som pedagog.

Författaren har metodologiskt utgått från de intervjuer som analyserats med en meningskonstitutionsanalys. De teoretiska perspektiven som presenteras utgår från Jürgen Habermas och det kommunikativa handlandet, samt Edmund Husserl och fenomenologin. Ett viktigt teoretiskt begrepp som diskuteras är begreppet livsvärld som både Husserl och Habermas talar om.

Resultatet som presenteras i uppsatsen har i diskussionen, först och främst, delats in i... (More)
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i intervjuer med fem ungdomar som besöker en fritidsgård. Syftet är att få en uppfattning om vilka konsekvenser Jürgen Habermas teori om det kommunikativa handlandet kan ha för fritidsgårdens verksamhet i förhållande till fritidsledarens arbete som pedagog.

Författaren har metodologiskt utgått från de intervjuer som analyserats med en meningskonstitutionsanalys. De teoretiska perspektiven som presenteras utgår från Jürgen Habermas och det kommunikativa handlandet, samt Edmund Husserl och fenomenologin. Ett viktigt teoretiskt begrepp som diskuteras är begreppet livsvärld som både Husserl och Habermas talar om.

Resultatet som presenteras i uppsatsen har i diskussionen, först och främst, delats in i punkterna livsvärldsarenan, livsvärldspedagogen och livskunskapen. Resultaten synliggör fritidsgården som en livsvärldsarena, där lärande leder fram till vad författaren kallar livskunskap. Utifrån de utskrivna intervjuerna kan man framställa fritidsledaren som en livsvärldspedagog, som genom att tillämpa ett kommunikativt handlande kan skapa ömsesidiga och legitima relationer med ungdomarna på fritidsgården. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Fredrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
fritidsgård, ungdomar, livsvärldsarena, livsvärldspedagog, livskunskap, meningskonstitutionsanalys kommunikativt handlande, fenomenologi, kritisk samhällsteori, Sociology, Sociologi, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1326438
date added to LUP
2006-02-24 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1326438,
 abstract   = {Denna uppsats tar sin utgångspunkt i intervjuer med fem ungdomar som besöker en fritidsgård. Syftet är att få en uppfattning om vilka konsekvenser Jürgen Habermas teori om det kommunikativa handlandet kan ha för fritidsgårdens verksamhet i förhållande till fritidsledarens arbete som pedagog.

Författaren har metodologiskt utgått från de intervjuer som analyserats med en meningskonstitutionsanalys. De teoretiska perspektiven som presenteras utgår från Jürgen Habermas och det kommunikativa handlandet, samt Edmund Husserl och fenomenologin. Ett viktigt teoretiskt begrepp som diskuteras är begreppet livsvärld som både Husserl och Habermas talar om.

Resultatet som presenteras i uppsatsen har i diskussionen, först och främst, delats in i punkterna livsvärldsarenan, livsvärldspedagogen och livskunskapen. Resultaten synliggör fritidsgården som en livsvärldsarena, där lärande leder fram till vad författaren kallar livskunskap. Utifrån de utskrivna intervjuerna kan man framställa fritidsledaren som en livsvärldspedagog, som genom att tillämpa ett kommunikativt handlande kan skapa ömsesidiga och legitima relationer med ungdomarna på fritidsgården.},
 author    = {Sandberg, Fredrik},
 keyword   = {fritidsgård,ungdomar,livsvärldsarena,livsvärldspedagog,livskunskap,meningskonstitutionsanalys kommunikativt handlande,fenomenologi,kritisk samhällsteori,Sociology,Sociologi,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Livsvärldsarenan, livsvärldspedagogen och livskunskapen. Det kommunikativa handlandets betydelse för fritidsledaren som pedagog},
 year     = {2006},
}