Advanced

Brottsprevention för unga ur ett institutionellt perspektiv : Exemplet Lunds kommun

Johansson, Joakim (2006)
Sociology
Abstract (Swedish)
Mer och mer fokuserar media och politiker på hårdare tag mot kriminalitet, i debatten förekommer ofta en bild av att det är bättre att kontrollera eller bestraffa en individ som begått en kriminell handling än att fokusera på omständigheterna kring eller varför handlingen begicks. Brottsprevention har inte fått samma massmediala utrymme. Syftet med den här uppsatsen är att titta närmare på hur olika institutioner, i det här fallet i Lund, arbetar med brottsförebyggande åtgärder. Fokus ligger på brottsprevention för unga som kan anses vara på väg in i kriminalitet eller har börjat få kontakt med myndigheter såsom polis och socialtjänst på grund av sina förehavanden. Material till uppsatsen har inhämtats via intervjuer med representanter... (More)
Mer och mer fokuserar media och politiker på hårdare tag mot kriminalitet, i debatten förekommer ofta en bild av att det är bättre att kontrollera eller bestraffa en individ som begått en kriminell handling än att fokusera på omständigheterna kring eller varför handlingen begicks. Brottsprevention har inte fått samma massmediala utrymme. Syftet med den här uppsatsen är att titta närmare på hur olika institutioner, i det här fallet i Lund, arbetar med brottsförebyggande åtgärder. Fokus ligger på brottsprevention för unga som kan anses vara på väg in i kriminalitet eller har börjat få kontakt med myndigheter såsom polis och socialtjänst på grund av sina förehavanden. Material till uppsatsen har inhämtats via intervjuer med representanter från olika institutioner som på olika sätt arbetar eller kommer i kontakt med brottsförebyggande arbete. Det ges även information om riktlinjer och mål som regeringen (via Brottsförebyggande rådet) satt upp för lokalt brottsförebyggande arbete samt en presentation av relevant forskning inom området. Intervjuerna har analyserats, tematiserats och redogör för likheter och särpräglingar hos respektive institution. Trots att det är svårt att bedöma vilka effekter brottsförebyggande åtgärder har, samt hur man skall undersöka dessa säger sig de jag intervjuat uppleva att de ofta lyckas med sin uppgift. Inom Lunds kommun anses det vara viktigt att använda nätverk och samarbeten för att uppnå ett positivt resultat inom brottsprevention och att de här nätverken/samarbetena ofta uppfattas ge ett gott resultat genom sina informella sammanslutningar. Dessa är emellertid beroende av rätt representanter. Institutionerna formas till stor del utifrån normerande ideologiproduktion genom det politiska och ekonomiska samhället och dess förutsättningar. Brottsförebyggande arbete inbjuder även till en mer allmän etisk debatt om tillvägagångssätt, utformning och resultat av verksamheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Joakim
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
brottsprevention, ungdomskriminalitet, samarbete, nätverk, institutionella perspektiv, kontroll, Criminology, Kriminologi, Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1326744
date added to LUP
2006-08-30
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1326744,
 abstract   = {Mer och mer fokuserar media och politiker på hårdare tag mot kriminalitet, i debatten förekommer ofta en bild av att det är bättre att kontrollera eller bestraffa en individ som begått en kriminell handling än att fokusera på omständigheterna kring eller varför handlingen begicks. Brottsprevention har inte fått samma massmediala utrymme. Syftet med den här uppsatsen är att titta närmare på hur olika institutioner, i det här fallet i Lund, arbetar med brottsförebyggande åtgärder. Fokus ligger på brottsprevention för unga som kan anses vara på väg in i kriminalitet eller har börjat få kontakt med myndigheter såsom polis och socialtjänst på grund av sina förehavanden. Material till uppsatsen har inhämtats via intervjuer med representanter från olika institutioner som på olika sätt arbetar eller kommer i kontakt med brottsförebyggande arbete. Det ges även information om riktlinjer och mål som regeringen (via Brottsförebyggande rådet) satt upp för lokalt brottsförebyggande arbete samt en presentation av relevant forskning inom området. Intervjuerna har analyserats, tematiserats och redogör för likheter och särpräglingar hos respektive institution. Trots att det är svårt att bedöma vilka effekter brottsförebyggande åtgärder har, samt hur man skall undersöka dessa säger sig de jag intervjuat uppleva att de ofta lyckas med sin uppgift. Inom Lunds kommun anses det vara viktigt att använda nätverk och samarbeten för att uppnå ett positivt resultat inom brottsprevention och att de här nätverken/samarbetena ofta uppfattas ge ett gott resultat genom sina informella sammanslutningar. Dessa är emellertid beroende av rätt representanter. Institutionerna formas till stor del utifrån normerande ideologiproduktion genom det politiska och ekonomiska samhället och dess förutsättningar. Brottsförebyggande arbete inbjuder även till en mer allmän etisk debatt om tillvägagångssätt, utformning och resultat av verksamheten.},
 author    = {Johansson, Joakim},
 keyword   = {brottsprevention,ungdomskriminalitet,samarbete,nätverk,institutionella perspektiv,kontroll,Criminology,Kriminologi,Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brottsprevention för unga ur ett institutionellt perspektiv : Exemplet Lunds kommun},
 year     = {2006},
}