Advanced

Strategier och möjligheter : en studie av några gymnasieelevers tankar om framtiden.

Andersson, Kristian (2006)
Sociology
Abstract (Swedish)
I denna studie försöker jag skapa en förståelse för några gymnasieelevers strategier för framtiden, eleverna går sista året på ett studieförberedande program i Malmö. Under de senaste åren har den svenska utbildningsmarknaden och arbetsmarknaden förändrats. Det har fått följden att allt fler ungdomar väljer studieförberedande program på gymnasiet, elever uppmanas att söka vidare till högskola/universitet. Utbildningssystemet har därmed blivit komplext. För att eleven ska kunna orientera sig och skapa strategier för framtiden i detta system kommer eleven att behöva någon form av kapital, vilket jag beskriver som kulturellt kapital. Studiens frågeställning försöker därmed skapa en förståelse för den enskilda gymnasieelevens strategier och... (More)
I denna studie försöker jag skapa en förståelse för några gymnasieelevers strategier för framtiden, eleverna går sista året på ett studieförberedande program i Malmö. Under de senaste åren har den svenska utbildningsmarknaden och arbetsmarknaden förändrats. Det har fått följden att allt fler ungdomar väljer studieförberedande program på gymnasiet, elever uppmanas att söka vidare till högskola/universitet. Utbildningssystemet har därmed blivit komplext. För att eleven ska kunna orientera sig och skapa strategier för framtiden i detta system kommer eleven att behöva någon form av kapital, vilket jag beskriver som kulturellt kapital. Studiens frågeställning försöker därmed skapa en förståelse för den enskilda gymnasieelevens strategier och möjligheter för framtiden. Studiens metodologiska utgångspunkt är hermeneutisk och dess metod för insamlandet av empiri har varit intervjuer. Studiens teoretiska ramverk bygger framförallt på Bourdieus begreppsapparat, fält, habitus och kulturellt kapital. Den teoretiska bilden vidgas med hjälp av Brooks vad gäller förändring av det kulturella kapitalet. Resultat och analys visar på att komvux kan ses som en strategi inom de dominerande idéerna om framtiden, men också som ett motstånd beroende på elevens individuella tankar. Eleverna i studien ville också ta någon form av paus mellan studierna eller arbete, vilket jag förstår som en aktiv strategi för framtiden. Det kulturella kapitalet var viktigt för förståelsen av framtiden, genom att aktivt förändra/utvidga kapitalet med hjälp av någon utomstående kunde eleverna öka sin kunskap om framtiden och därmed skapa strategier för den. Misslyckandet med en förändring av det kulturella kapitalet kan förstås som ett personligt nederlag och exkludering från fältet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Kristian
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
gymnasieskolan, strategier, kapital, framtid, Sociology, Sociologi, Social structures, Sociala strukturer
language
Swedish
id
1326758
date added to LUP
2006-10-24
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1326758,
 abstract   = {I denna studie försöker jag skapa en förståelse för några gymnasieelevers strategier för framtiden, eleverna går sista året på ett studieförberedande program i Malmö. Under de senaste åren har den svenska utbildningsmarknaden och arbetsmarknaden förändrats. Det har fått följden att allt fler ungdomar väljer studieförberedande program på gymnasiet, elever uppmanas att söka vidare till högskola/universitet. Utbildningssystemet har därmed blivit komplext. För att eleven ska kunna orientera sig och skapa strategier för framtiden i detta system kommer eleven att behöva någon form av kapital, vilket jag beskriver som kulturellt kapital. Studiens frågeställning försöker därmed skapa en förståelse för den enskilda gymnasieelevens strategier och möjligheter för framtiden. Studiens metodologiska utgångspunkt är hermeneutisk och dess metod för insamlandet av empiri har varit intervjuer. Studiens teoretiska ramverk bygger framförallt på Bourdieus begreppsapparat, fält, habitus och kulturellt kapital. Den teoretiska bilden vidgas med hjälp av Brooks vad gäller förändring av det kulturella kapitalet. Resultat och analys visar på att komvux kan ses som en strategi inom de dominerande idéerna om framtiden, men också som ett motstånd beroende på elevens individuella tankar. Eleverna i studien ville också ta någon form av paus mellan studierna eller arbete, vilket jag förstår som en aktiv strategi för framtiden. Det kulturella kapitalet var viktigt för förståelsen av framtiden, genom att aktivt förändra/utvidga kapitalet med hjälp av någon utomstående kunde eleverna öka sin kunskap om framtiden och därmed skapa strategier för den. Misslyckandet med en förändring av det kulturella kapitalet kan förstås som ett personligt nederlag och exkludering från fältet.},
 author    = {Andersson, Kristian},
 keyword   = {gymnasieskolan,strategier,kapital,framtid,Sociology,Sociologi,Social structures,Sociala strukturer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategier och möjligheter : en studie av några gymnasieelevers tankar om framtiden.},
 year     = {2006},
}