Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Interaktion i klassrummet - en observationsundersökning av samspel mellan lärare och elev

Hannu, Elin and Törngren, Susanne (2006)
Education
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att få kunskap om aktörernas handlingar med utgångspunkt i en lärare/elevinteraktion.

Undersökningen är en kvalitativ studie där vi genom observationer i årskurs 7 och 9 vill visa på flödet av händelser i klassrummet. Vi diskuterar och analyserar interaktionen mellan lärare och elever utifrån följande aspekter: Relationer i klassrummet, gester, inflytande och delaktighet, ramfaktorer samt makt.

Våra resultat visar på att interaktionen som uppstod i klassrummet mellan lärare och elev inte gynnade elevernas möjligheter till inflytande över undervisningen. I det stora hela hade eleverna inte så mycket inflytande över sin situation och det inflytande de hade var främst formellt och ytligt. Eleverna fick säga vad de... (More)
Uppsatsen syftar till att få kunskap om aktörernas handlingar med utgångspunkt i en lärare/elevinteraktion.

Undersökningen är en kvalitativ studie där vi genom observationer i årskurs 7 och 9 vill visa på flödet av händelser i klassrummet. Vi diskuterar och analyserar interaktionen mellan lärare och elever utifrån följande aspekter: Relationer i klassrummet, gester, inflytande och delaktighet, ramfaktorer samt makt.

Våra resultat visar på att interaktionen som uppstod i klassrummet mellan lärare och elev inte gynnade elevernas möjligheter till inflytande över undervisningen. I det stora hela hade eleverna inte så mycket inflytande över sin situation och det inflytande de hade var främst formellt och ytligt. Eleverna fick säga vad de tyckte men då inget mervärde lades i deras tankar och åsikter påverkade de inte sin situation överhuvudtaget. Det är tydligt att det sker en trög maktrelation i klassrummet eftersom eleverna inte är jämställda med läraren. Elevernas åsikter och idéer fick litet utrymme. Vi fann även att maktrelationen var starkt knuten till lärarens roll och att undervisarnas och elevernas gester hade en stor betydelse för hur interaktionen var uppbyggd. En viktig iakttagelse var lärarens frihet inom ramfaktorerna, hur han uppfattade dessa och hur hans uppfattning av dem påverkade undervisningen. Läraren visade sig vara flexibel i undervisningen endast inom sina egna uppsatta ramar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hannu, Elin and Törngren, Susanne
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
interaktion, klassrumsforskning, elevinflytande, lärare/elevinteraktion, ramfaktorer, gester, makt, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik, Social pedagogy, Socialpedagogik
language
Swedish
id
1327004
date added to LUP
2006-06-20 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1327004,
 abstract   = {{Uppsatsen syftar till att få kunskap om aktörernas handlingar med utgångspunkt i en lärare/elevinteraktion.

Undersökningen är en kvalitativ studie där vi genom observationer i årskurs 7 och 9 vill visa på flödet av händelser i klassrummet. Vi diskuterar och analyserar interaktionen mellan lärare och elever utifrån följande aspekter: Relationer i klassrummet, gester, inflytande och delaktighet, ramfaktorer samt makt.

Våra resultat visar på att interaktionen som uppstod i klassrummet mellan lärare och elev inte gynnade elevernas möjligheter till inflytande över undervisningen. I det stora hela hade eleverna inte så mycket inflytande över sin situation och det inflytande de hade var främst formellt och ytligt. Eleverna fick säga vad de tyckte men då inget mervärde lades i deras tankar och åsikter påverkade de inte sin situation överhuvudtaget. Det är tydligt att det sker en trög maktrelation i klassrummet eftersom eleverna inte är jämställda med läraren. Elevernas åsikter och idéer fick litet utrymme. Vi fann även att maktrelationen var starkt knuten till lärarens roll och att undervisarnas och elevernas gester hade en stor betydelse för hur interaktionen var uppbyggd. En viktig iakttagelse var lärarens frihet inom ramfaktorerna, hur han uppfattade dessa och hur hans uppfattning av dem påverkade undervisningen. Läraren visade sig vara flexibel i undervisningen endast inom sina egna uppsatta ramar.}},
 author    = {{Hannu, Elin and Törngren, Susanne}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Interaktion i klassrummet - en observationsundersökning av samspel mellan lärare och elev}},
 year     = {{2006}},
}