Advanced

Medarbetarskapets essens : En studie kring ansvar, delaktighet och kompetensutveckling

Pettersson, Oscar (2006)
Education
Abstract (Swedish)
Det här är en kvalitativ studie om medarbetarskap som har genomförts på specialförlossningen på Östra sjukhuset i Göteborg. För att genomföra studien har sammanlagt sju kvalitativa intervjuer genomförts, sex med medarbetare och en med vårdenhetschefen. Metoden för att genomföra studien har utgått ifrån hermeneutiken, och jag har intagit ett interpretativt/konstruktionistiskt förhållningssätt till studien.

Syftet med studien är att analysera och få kunskap kring hur intervjupersonerna på den undersökta avdelningen upplever sitt medarbetarskap, med betoning på ansvar, påverkan och delaktighet samt kompetensutveckling. Jag vill också undersöka hur chefen på avdelningen kan ge förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap.

Resultatet... (More)
Det här är en kvalitativ studie om medarbetarskap som har genomförts på specialförlossningen på Östra sjukhuset i Göteborg. För att genomföra studien har sammanlagt sju kvalitativa intervjuer genomförts, sex med medarbetare och en med vårdenhetschefen. Metoden för att genomföra studien har utgått ifrån hermeneutiken, och jag har intagit ett interpretativt/konstruktionistiskt förhållningssätt till studien.

Syftet med studien är att analysera och få kunskap kring hur intervjupersonerna på den undersökta avdelningen upplever sitt medarbetarskap, med betoning på ansvar, påverkan och delaktighet samt kompetensutveckling. Jag vill också undersöka hur chefen på avdelningen kan ge förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap.

Resultatet karakteriseras av olikheter i synsätt. I en diskussion om ansvar så finns en stark koppling till patientansvar. Det finns ett medarbetaransvar, men arbetets karaktär med ojämn och hög arbetsbelastning kan dock begränsa ett medarbetaransvar. På specialförlossningen så finns det forum och projekt som innebär att medarbetare kan påverka och vara delaktiga lokalt. Chefen på avdelningen har också ett ansvar i att se till så att det finns sådana forum och uppmuntra till delaktighet. Chefen ger också möjlighet för medarbetare att påverka verksamheten lokalt. Hur medarbetare upplever kommunikationen ser olika ut och beskrivs som personrelaterat. Det finns dock en övervikt till att den kan bli mycket bättre och i några fall beskrivs den som dålig. Kompetensutveckling är något som är viktigt för intervjupersonerna och möjligheterna till det beskrivs på olika sätt. Undersköterskor beskriver den som god medan barnmorskor är mindre positiva. Lärande i arbetet och genom kollegor beskrivs som viktigt men min tolkning är att riktade utbildningsinsatser är viktigare för flertalet av intervjupersonerna (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pettersson, Oscar
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
medarbetarskap, empowerment, ansvar, inflytande, påverkan, delaktighet, kompetensutveckling, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1327111
date added to LUP
2006-06-27 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1327111,
 abstract   = {Det här är en kvalitativ studie om medarbetarskap som har genomförts på specialförlossningen på Östra sjukhuset i Göteborg. För att genomföra studien har sammanlagt sju kvalitativa intervjuer genomförts, sex med medarbetare och en med vårdenhetschefen. Metoden för att genomföra studien har utgått ifrån hermeneutiken, och jag har intagit ett interpretativt/konstruktionistiskt förhållningssätt till studien.

Syftet med studien är att analysera och få kunskap kring hur intervjupersonerna på den undersökta avdelningen upplever sitt medarbetarskap, med betoning på ansvar, påverkan och delaktighet samt kompetensutveckling. Jag vill också undersöka hur chefen på avdelningen kan ge förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap.

Resultatet karakteriseras av olikheter i synsätt. I en diskussion om ansvar så finns en stark koppling till patientansvar. Det finns ett medarbetaransvar, men arbetets karaktär med ojämn och hög arbetsbelastning kan dock begränsa ett medarbetaransvar. På specialförlossningen så finns det forum och projekt som innebär att medarbetare kan påverka och vara delaktiga lokalt. Chefen på avdelningen har också ett ansvar i att se till så att det finns sådana forum och uppmuntra till delaktighet. Chefen ger också möjlighet för medarbetare att påverka verksamheten lokalt. Hur medarbetare upplever kommunikationen ser olika ut och beskrivs som personrelaterat. Det finns dock en övervikt till att den kan bli mycket bättre och i några fall beskrivs den som dålig. Kompetensutveckling är något som är viktigt för intervjupersonerna och möjligheterna till det beskrivs på olika sätt. Undersköterskor beskriver den som god medan barnmorskor är mindre positiva. Lärande i arbetet och genom kollegor beskrivs som viktigt men min tolkning är att riktade utbildningsinsatser är viktigare för flertalet av intervjupersonerna},
 author    = {Pettersson, Oscar},
 keyword   = {medarbetarskap,empowerment,ansvar,inflytande,påverkan,delaktighet,kompetensutveckling,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medarbetarskapets essens : En studie kring ansvar, delaktighet och kompetensutveckling},
 year     = {2006},
}