Advanced

Kunskapsföretagets paradox - en empirisk studie om hur en kunskapsintensiv organisation förhåller sig till värdering, planering och effektmätning av kompetensutveckling

Ohlsson Hallgren, Karin and Tegstam Welinder, Lotten (2006)
Education
Abstract (Swedish)
Kompetensutveckling är i många företag en lika självklar förutsättning som arbetsuppgiften i sig för att organisationen ska hålla sig vid liv och vara framgångsrik. Arbetet med att utveckla en organisation går inte att generalisera eftersom varje företag är en komplex organism. Uppsatsen fokuserar på att utveckla mer kunskap om hur kompetensutveckling värderas inom en organisation och om det inom ett och samma företag finns flera sätt att betrakta kompetensutveckling. Vi tar även upp hur effekterna av kompetensutveckling kan mätas och tas tillvara.

Syftet med studien är därmed: att analysera uppfattningar om värdering av kompetensutveckling i ett kunskapsintensivt företag, med utgångspunkt från intervjuer med HR- och linjechefer inom Sony... (More)
Kompetensutveckling är i många företag en lika självklar förutsättning som arbetsuppgiften i sig för att organisationen ska hålla sig vid liv och vara framgångsrik. Arbetet med att utveckla en organisation går inte att generalisera eftersom varje företag är en komplex organism. Uppsatsen fokuserar på att utveckla mer kunskap om hur kompetensutveckling värderas inom en organisation och om det inom ett och samma företag finns flera sätt att betrakta kompetensutveckling. Vi tar även upp hur effekterna av kompetensutveckling kan mätas och tas tillvara.

Syftet med studien är därmed: att analysera uppfattningar om värdering av kompetensutveckling i ett kunskapsintensivt företag, med utgångspunkt från intervjuer med HR- och linjechefer inom Sony Ericsson.

För att undersöka ovanstående har vi genomfört en empirisk kvalitativ studie på Sony Ericsson i form av fem intervjuer med individer i strategiskt ledande positioner. Vi utgår från teoretiker som var och en besitter en spetskompetens inom sitt område. Efter analys av materialet drar vi slutsatsen att Sony Ericsson, med dagens handlingssätt, inte har möjlighet att ta tillvara på de förutsättningar som organisationen har i relation till kompetensutveckling. Därmed värderas heller inte kompetensutveckling på det sätt som företaget säger sig vilja göra, eftersom arbetet idag betraktas som en insats mer än en process. Detta gör att organisationen går miste om de effekter som kompetensutveckling kan ha på individ och därmed organisation. Uppsatsen för fram ett förslag på ett nytt perspektiv till hur kompetensutveckling kan värderas, samt hur Sony Ericsson bättre kan utnyttja sina befintliga förutsättningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ohlsson Hallgren, Karin and Tegstam Welinder, Lotten
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kompetensutveckling, kompetens, effekter, ROI, värdering, competence development, evaluation, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1327128
date added to LUP
2006-06-27
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1327128,
 abstract   = {Kompetensutveckling är i många företag en lika självklar förutsättning som arbetsuppgiften i sig för att organisationen ska hålla sig vid liv och vara framgångsrik. Arbetet med att utveckla en organisation går inte att generalisera eftersom varje företag är en komplex organism. Uppsatsen fokuserar på att utveckla mer kunskap om hur kompetensutveckling värderas inom en organisation och om det inom ett och samma företag finns flera sätt att betrakta kompetensutveckling. Vi tar även upp hur effekterna av kompetensutveckling kan mätas och tas tillvara.

Syftet med studien är därmed: att analysera uppfattningar om värdering av kompetensutveckling i ett kunskapsintensivt företag, med utgångspunkt från intervjuer med HR- och linjechefer inom Sony Ericsson.

För att undersöka ovanstående har vi genomfört en empirisk kvalitativ studie på Sony Ericsson i form av fem intervjuer med individer i strategiskt ledande positioner. Vi utgår från teoretiker som var och en besitter en spetskompetens inom sitt område. Efter analys av materialet drar vi slutsatsen att Sony Ericsson, med dagens handlingssätt, inte har möjlighet att ta tillvara på de förutsättningar som organisationen har i relation till kompetensutveckling. Därmed värderas heller inte kompetensutveckling på det sätt som företaget säger sig vilja göra, eftersom arbetet idag betraktas som en insats mer än en process. Detta gör att organisationen går miste om de effekter som kompetensutveckling kan ha på individ och därmed organisation. Uppsatsen för fram ett förslag på ett nytt perspektiv till hur kompetensutveckling kan värderas, samt hur Sony Ericsson bättre kan utnyttja sina befintliga förutsättningar.},
 author    = {Ohlsson Hallgren, Karin and Tegstam Welinder, Lotten},
 keyword   = {kompetensutveckling,kompetens,effekter,ROI,värdering,competence development,evaluation,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kunskapsföretagets paradox - en empirisk studie om hur en kunskapsintensiv organisation förhåller sig till värdering, planering och effektmätning av kompetensutveckling},
 year     = {2006},
}