Advanced

Upplevelsekonferens - "Hade vi haft dåligt väder, då hade det ju inte blivit så positivt!"

Frid, Elisabeth and Haller, Hanna (2006)
Education
Abstract (Swedish)
Det är modernt för organisationer att skicka sin personal på kompetensutvecklingsinsatser utomhus där medarbetarna tillsammans ska utföra allehanda äventyrliga och utmanande aktiviteter. Det har dock inte bedrivits mycket forskning på vilket utfall sådana insatser kan ge tillbaks i organisationen. Vi frågar oss därför om personalen verkligen kan använda det som de eventuellt lärt sig tillbaka på arbetet och vilka faktorer som skulle kunna påverka en sådan överföringsprocess.

Syftet med studien är således att analysera utfallet av en upplevelsebaserad utvecklingsinsats och diskutera tänkbara faktorer som kan ha påverkat detta utfall.

Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi studerat utfallet av en upplevelsekonferens utomhus, kopplad... (More)
Det är modernt för organisationer att skicka sin personal på kompetensutvecklingsinsatser utomhus där medarbetarna tillsammans ska utföra allehanda äventyrliga och utmanande aktiviteter. Det har dock inte bedrivits mycket forskning på vilket utfall sådana insatser kan ge tillbaks i organisationen. Vi frågar oss därför om personalen verkligen kan använda det som de eventuellt lärt sig tillbaka på arbetet och vilka faktorer som skulle kunna påverka en sådan överföringsprocess.

Syftet med studien är således att analysera utfallet av en upplevelsebaserad utvecklingsinsats och diskutera tänkbara faktorer som kan ha påverkat detta utfall.

Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi studerat utfallet av en upplevelsekonferens utomhus, kopplad till ett värdegrundsarbete, för personalen på en skola. Vi genomförde fem semistrukturerade intervjuer med deltagare ifrån insatsen. Studiens resultat visar att upplevelsekonferensen skapade möjligheter till en ökad social samhörighet men att det även uppstod en del bestående konflikter i arbetslagen. Resultaten visar även att de praktiska omständigheterna kring upplevelsekonferensen hamnade i personalens fokus, vilket tenderade att överskugga insatsens syfte. Det framgår att intervjupersonerna, i de fall de fått nya färdigheter, kunskaper och attityder upplevde svårigheter med att applicera dessa tillbaka i organisationen. Vi har identifierat en rad individ- och miljöfaktorer som kan ha påverkat denna transferprocess. Resultaten visar bland annat att kontextuell likhet, möjlighet till kunskapsanvändning och personalens inställning, inte bara under och efter upplevelsekonferensen, utan även innan, verkar ha spelat stor roll för upplevelsekonferensens utfall. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frid, Elisabeth and Haller, Hanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
upplevelsebaserade utomhusaktiviteter, kompetensutveckling, teambuilding, transferprocess, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1327137
date added to LUP
2006-06-20 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1327137,
 abstract   = {Det är modernt för organisationer att skicka sin personal på kompetensutvecklingsinsatser utomhus där medarbetarna tillsammans ska utföra allehanda äventyrliga och utmanande aktiviteter. Det har dock inte bedrivits mycket forskning på vilket utfall sådana insatser kan ge tillbaks i organisationen. Vi frågar oss därför om personalen verkligen kan använda det som de eventuellt lärt sig tillbaka på arbetet och vilka faktorer som skulle kunna påverka en sådan överföringsprocess.

Syftet med studien är således att analysera utfallet av en upplevelsebaserad utvecklingsinsats och diskutera tänkbara faktorer som kan ha påverkat detta utfall.

Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi studerat utfallet av en upplevelsekonferens utomhus, kopplad till ett värdegrundsarbete, för personalen på en skola. Vi genomförde fem semistrukturerade intervjuer med deltagare ifrån insatsen. Studiens resultat visar att upplevelsekonferensen skapade möjligheter till en ökad social samhörighet men att det även uppstod en del bestående konflikter i arbetslagen. Resultaten visar även att de praktiska omständigheterna kring upplevelsekonferensen hamnade i personalens fokus, vilket tenderade att överskugga insatsens syfte. Det framgår att intervjupersonerna, i de fall de fått nya färdigheter, kunskaper och attityder upplevde svårigheter med att applicera dessa tillbaka i organisationen. Vi har identifierat en rad individ- och miljöfaktorer som kan ha påverkat denna transferprocess. Resultaten visar bland annat att kontextuell likhet, möjlighet till kunskapsanvändning och personalens inställning, inte bara under och efter upplevelsekonferensen, utan även innan, verkar ha spelat stor roll för upplevelsekonferensens utfall.},
 author    = {Frid, Elisabeth and Haller, Hanna},
 keyword   = {upplevelsebaserade utomhusaktiviteter,kompetensutveckling,teambuilding,transferprocess,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelsekonferens - "Hade vi haft dåligt väder, då hade det ju inte blivit så positivt!"},
 year     = {2006},
}