Advanced

Vad gör man om barnet inte vill? En studie i hur fyra arbetsterapeuter inom barn- och ungdomshabilitering beskriver vad som är betydelsefullt för barns motivation.

Samuelsson, Ann-Louise (2006)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Då barn kommer till en barn- och ungdomshabilitering är de i behov av hjälp med olika saker som inskränker och försvårar deras liv. Att få ett barn motiverat till att prova ut hjälpmedel eller träna sådant som deras kamrater kunnat i flera år, kanske inte alltid är så lätt. Studiens syfte var att undersöka hur arbetsterapeuter inom barnhabilitering beskriver vad som är betydelsefullt för barns motivation. Metoden för datainsamlingen var att intervjua fyra arbetsterapeuter på olika barn- och ungdomshabiliteringar. Intervjuerna bearbetades genom att materialet kategoriserades. I resultatet framkom tre kategorier som har betydelse för motivationen. Den första kategorin handlar om att arbetsterapeuten etablerar en relation med barnet för att... (More)
Då barn kommer till en barn- och ungdomshabilitering är de i behov av hjälp med olika saker som inskränker och försvårar deras liv. Att få ett barn motiverat till att prova ut hjälpmedel eller träna sådant som deras kamrater kunnat i flera år, kanske inte alltid är så lätt. Studiens syfte var att undersöka hur arbetsterapeuter inom barnhabilitering beskriver vad som är betydelsefullt för barns motivation. Metoden för datainsamlingen var att intervjua fyra arbetsterapeuter på olika barn- och ungdomshabiliteringar. Intervjuerna bearbetades genom att materialet kategoriserades. I resultatet framkom tre kategorier som har betydelse för motivationen. Den första kategorin handlar om att arbetsterapeuten etablerar en relation med barnet för att sedan kunna erbjuda ett sammanhang som är meningsfullt och tryggt. Den andra kategorin handlar om den motivation som kommer inifrån barnet självt. Den tredje kategorin handlar om hur barnets motivation påverkas av faktorer som kommer från omvärlden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Samuelsson, Ann-Louise
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsterapi,, barn,, motivation,, habilitering, Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation, Rehabilitering (medicinsk och social)
language
Swedish
id
1327153
date added to LUP
2006-06-27
date last changed
2015-12-14 13:21:56
@misc{1327153,
 abstract   = {Då barn kommer till en barn- och ungdomshabilitering är de i behov av hjälp med olika saker som inskränker och försvårar deras liv. Att få ett barn motiverat till att prova ut hjälpmedel eller träna sådant som deras kamrater kunnat i flera år, kanske inte alltid är så lätt. Studiens syfte var att undersöka hur arbetsterapeuter inom barnhabilitering beskriver vad som är betydelsefullt för barns motivation. Metoden för datainsamlingen var att intervjua fyra arbetsterapeuter på olika barn- och ungdomshabiliteringar. Intervjuerna bearbetades genom att materialet kategoriserades. I resultatet framkom tre kategorier som har betydelse för motivationen. Den första kategorin handlar om att arbetsterapeuten etablerar en relation med barnet för att sedan kunna erbjuda ett sammanhang som är meningsfullt och tryggt. Den andra kategorin handlar om den motivation som kommer inifrån barnet självt. Den tredje kategorin handlar om hur barnets motivation påverkas av faktorer som kommer från omvärlden.},
 author    = {Samuelsson, Ann-Louise},
 keyword   = {arbetsterapi,,barn,,motivation,,habilitering,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad gör man om barnet inte vill? En studie i hur fyra arbetsterapeuter inom barn- och ungdomshabilitering beskriver vad som är betydelsefullt för barns motivation.},
 year     = {2006},
}