Advanced

Mentorskap - Det reflektiva lärandet mellan mentor och adept

Brodén, Anna and Lybeck, Anna (2006)
Education
Abstract (Swedish)
Vi fick av företaget Cardo i uppdrag att analysera deras mentorprogram, vilket ingick i deras managementprogram, CIMP 2005. Då deltagarna hade olika bakgrund och erfarenhet och därmed olika förutsättningar, bestod vårt uppdrag av att analysera och finna eventuella skillnader mellan deltagare som fått utbildning och handledning jämfört med dem som inte fått detta. Vårt syfte var att med utgångspunkt i deltagarnas upplevelser av mentorprogrammet, analysera deltagarnas reflektiva lärande, utifrån både ett adept- och mentorperspektiv. Med denna utgångspunkt valde vi att använda oss av ett kvalitativt angreppssätt med en empirisk och en teoretisk del. Den empiriska delen inleddes med en kort e-postintervju till samtliga deltagare.... (More)
Vi fick av företaget Cardo i uppdrag att analysera deras mentorprogram, vilket ingick i deras managementprogram, CIMP 2005. Då deltagarna hade olika bakgrund och erfarenhet och därmed olika förutsättningar, bestod vårt uppdrag av att analysera och finna eventuella skillnader mellan deltagare som fått utbildning och handledning jämfört med dem som inte fått detta. Vårt syfte var att med utgångspunkt i deltagarnas upplevelser av mentorprogrammet, analysera deltagarnas reflektiva lärande, utifrån både ett adept- och mentorperspektiv. Med denna utgångspunkt valde vi att använda oss av ett kvalitativt angreppssätt med en empirisk och en teoretisk del. Den empiriska delen inleddes med en kort e-postintervju till samtliga deltagare. E-postintervjun följdes upp av åtta semistrukturerade intervjuer, fyra adepter och fyra mentorer, utan inbördes relation. Vårt abduktivt influerade arbetssätt resulterade i att vi valde Jarvis teori om reflektion och lärande. Vi såg en klar tendens att den grupp som fick handledning, påverkades mest av mentorprogrammet i form av personlig och professionell utveckling. Den mentorgrupp med tidigare erfarenhet av mentorprogram påverkades något mindre, medan den grupp utan vare sig erfarenhet eller handledning påverkades minst. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brodén, Anna and Lybeck, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mentorskap, adept, mentor, utveckling, reflektion, lärande, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1327183
date added to LUP
2006-06-27
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1327183,
 abstract   = {Vi fick av företaget Cardo i uppdrag att analysera deras mentorprogram, vilket ingick i deras managementprogram, CIMP 2005. Då deltagarna hade olika bakgrund och erfarenhet och därmed olika förutsättningar, bestod vårt uppdrag av att analysera och finna eventuella skillnader mellan deltagare som fått utbildning och handledning jämfört med dem som inte fått detta. Vårt syfte var att med utgångspunkt i deltagarnas upplevelser av mentorprogrammet, analysera deltagarnas reflektiva lärande, utifrån både ett adept- och mentorperspektiv. Med denna utgångspunkt valde vi att använda oss av ett kvalitativt angreppssätt med en empirisk och en teoretisk del. Den empiriska delen inleddes med en kort e-postintervju till samtliga deltagare. E-postintervjun följdes upp av åtta semistrukturerade intervjuer, fyra adepter och fyra mentorer, utan inbördes relation. Vårt abduktivt influerade arbetssätt resulterade i att vi valde Jarvis teori om reflektion och lärande. Vi såg en klar tendens att den grupp som fick handledning, påverkades mest av mentorprogrammet i form av personlig och professionell utveckling. Den mentorgrupp med tidigare erfarenhet av mentorprogram påverkades något mindre, medan den grupp utan vare sig erfarenhet eller handledning påverkades minst.},
 author    = {Brodén, Anna and Lybeck, Anna},
 keyword   = {mentorskap,adept,mentor,utveckling,reflektion,lärande,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mentorskap - Det reflektiva lärandet mellan mentor och adept},
 year     = {2006},
}