Advanced

Intressentdialog - exempel från ett skogsbolags lokala relationsskapande

Boldinyuk, Ksenia and Hirsch, Heli (2006)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Syftet är att undersöka hur ett företag, Sveaskog, arbetar med intressentdialog i praktiken - i vilka former och med vilka syften detta kan ske. Genom att studera företagets lokala dialogmöten önskar vi skapa fördjupad förståelse för dialogfenomenet ur sändar- och mottagarperspektiv.

Följande frågor ställs:

- Vilka är motiven hos företaget respektive intressenterna att delta i dialogen?

- Vad karaktäriserar dialogsituationen och vilka svårigheter kan formen innebära?

- Hur kan mötena beskrivas i termer av symmetri/asymmetri?

I undersökningen används kvalitativ metod i form av halvstrukturerade samtalsintervjuer. Intervjuer har gjorts med sju av Sveaskogs anställda samt sammanlagt nio inbjudna mötesdeltagare från ett urval möten.
... (More)
Syftet är att undersöka hur ett företag, Sveaskog, arbetar med intressentdialog i praktiken - i vilka former och med vilka syften detta kan ske. Genom att studera företagets lokala dialogmöten önskar vi skapa fördjupad förståelse för dialogfenomenet ur sändar- och mottagarperspektiv.

Följande frågor ställs:

- Vilka är motiven hos företaget respektive intressenterna att delta i dialogen?

- Vad karaktäriserar dialogsituationen och vilka svårigheter kan formen innebära?

- Hur kan mötena beskrivas i termer av symmetri/asymmetri?

I undersökningen används kvalitativ metod i form av halvstrukturerade samtalsintervjuer. Intervjuer har gjorts med sju av Sveaskogs anställda samt sammanlagt nio inbjudna mötesdeltagare från ett urval möten.

Studien visar att dialogen är ett värdefullt verktyg för relationsskapande, omvärldsbevakning och ökad förståelse - för både sändare och mottagare - även om idealet om symmetrisk tvåvägskommunikation och reell dialog förblir avlägsna. Ett antal fördelar och svårigheter med dialogformen har identifierats. Samtidigt kräver en väl fungerande dialog motivation och övning. Att genom ett projekt tydligt prioritera dialogformen inom en organisation kan dock bidra till att skapa en medvetenhet om en mer dialogisk syn på kommunikation och på intressenterna i det vardagliga arbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Boldinyuk, Ksenia and Hirsch, Heli
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
dialog, intressent, public relations, symmetri, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1327197
date added to LUP
2006-06-12
date last changed
2014-09-04 08:36:09
@misc{1327197,
 abstract   = {Syftet är att undersöka hur ett företag, Sveaskog, arbetar med intressentdialog i praktiken - i vilka former och med vilka syften detta kan ske. Genom att studera företagets lokala dialogmöten önskar vi skapa fördjupad förståelse för dialogfenomenet ur sändar- och mottagarperspektiv.

Följande frågor ställs:

- Vilka är motiven hos företaget respektive intressenterna att delta i dialogen?

- Vad karaktäriserar dialogsituationen och vilka svårigheter kan formen innebära?

- Hur kan mötena beskrivas i termer av symmetri/asymmetri?

I undersökningen används kvalitativ metod i form av halvstrukturerade samtalsintervjuer. Intervjuer har gjorts med sju av Sveaskogs anställda samt sammanlagt nio inbjudna mötesdeltagare från ett urval möten.

Studien visar att dialogen är ett värdefullt verktyg för relationsskapande, omvärldsbevakning och ökad förståelse - för både sändare och mottagare - även om idealet om symmetrisk tvåvägskommunikation och reell dialog förblir avlägsna. Ett antal fördelar och svårigheter med dialogformen har identifierats. Samtidigt kräver en väl fungerande dialog motivation och övning. Att genom ett projekt tydligt prioritera dialogformen inom en organisation kan dock bidra till att skapa en medvetenhet om en mer dialogisk syn på kommunikation och på intressenterna i det vardagliga arbetet.},
 author    = {Boldinyuk, Ksenia and Hirsch, Heli},
 keyword   = {dialog,intressent,public relations,symmetri,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intressentdialog - exempel från ett skogsbolags lokala relationsskapande},
 year     = {2006},
}