Advanced

Yttre förändringar och inre resor - En empirisk studie om lärandet hos deltagare i ett utvecklingsprogram inom Polismyndigheten i Skåne

Alriksson, Sofie and Frilén, Lovisa (2006)
Education
Abstract (Swedish)
Inom Polismyndigheten i Skåne pågår ett Förändra-program, vilket går ut på att medarbetare som av olika skäl vill byta arbete har möjligheten att göra det med stöd i detta program. Deltagarna ska även få en djupare insikt om sina och andras behov och värderingar. Programmet pågår under ett år och innehåller ett flertal internat, med inriktning på individen, ett mentorskap, samt arbete på olika praktikplatser. Vårt syfte är att analysera konsekvenserna av Förändraprogrammet med avseende på individuellt lärande. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med nio personer som deltagit i Förändraprogrammet. I vår uppsats går vi in på den högre och lägre ordningens lärande för det individuella lärandet och vad som förutsätter och kännetecknar... (More)
Inom Polismyndigheten i Skåne pågår ett Förändra-program, vilket går ut på att medarbetare som av olika skäl vill byta arbete har möjligheten att göra det med stöd i detta program. Deltagarna ska även få en djupare insikt om sina och andras behov och värderingar. Programmet pågår under ett år och innehåller ett flertal internat, med inriktning på individen, ett mentorskap, samt arbete på olika praktikplatser. Vårt syfte är att analysera konsekvenserna av Förändraprogrammet med avseende på individuellt lärande. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med nio personer som deltagit i Förändraprogrammet. I vår uppsats går vi in på den högre och lägre ordningens lärande för det individuella lärandet och vad som förutsätter och kännetecknar dessa. I detta resonemang är reflektion en viktig del. Vi har kommit fram till att Förändraprogrammet har gett deltagarna förutsättningar för individuellt lärande, men i olika grad. Beroende på deltagarnas attityd till och förmåga att reflektera och ifrågasätta sin situation, har de olika förutsättningar att uppnå antingen den högre eller den lägre ordningens lärande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alriksson, Sofie and Frilén, Lovisa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
individuellt lärande, den högre och lägre ordningens lärande, transformativt lärande erfarenhetsbaserat lärande, reflektion, dialog, mentorskap, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1327202
date added to LUP
2006-06-20 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1327202,
 abstract   = {Inom Polismyndigheten i Skåne pågår ett Förändra-program, vilket går ut på att medarbetare som av olika skäl vill byta arbete har möjligheten att göra det med stöd i detta program. Deltagarna ska även få en djupare insikt om sina och andras behov och värderingar. Programmet pågår under ett år och innehåller ett flertal internat, med inriktning på individen, ett mentorskap, samt arbete på olika praktikplatser. Vårt syfte är att analysera konsekvenserna av Förändraprogrammet med avseende på individuellt lärande. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med nio personer som deltagit i Förändraprogrammet. I vår uppsats går vi in på den högre och lägre ordningens lärande för det individuella lärandet och vad som förutsätter och kännetecknar dessa. I detta resonemang är reflektion en viktig del. Vi har kommit fram till att Förändraprogrammet har gett deltagarna förutsättningar för individuellt lärande, men i olika grad. Beroende på deltagarnas attityd till och förmåga att reflektera och ifrågasätta sin situation, har de olika förutsättningar att uppnå antingen den högre eller den lägre ordningens lärande.},
 author    = {Alriksson, Sofie and Frilén, Lovisa},
 keyword   = {individuellt lärande,den högre och lägre ordningens lärande,transformativt lärande erfarenhetsbaserat lärande,reflektion,dialog,mentorskap,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Yttre förändringar och inre resor - En empirisk studie om lärandet hos deltagare i ett utvecklingsprogram inom Polismyndigheten i Skåne},
 year     = {2006},
}