Advanced

"Vi gör bara mer och mer..." : En undersökning bland 5-skiftsarbetare om deras fritid.

Sorrela, Tuula (2006)
Sociology
Abstract (Swedish)
Ett av problemet i vardagen kan vara att vi människor har alldeles för många måsten i våra liv. Dessa är ofta skapade av individen själv. En upplevelse av rådande harmoni mellan arbete och fritid är ofta svår att finna. Det kan vara yttre omständigheter som råder över situationen likaväl som att inre motivation saknas, av ett eller flera skäl. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fritid, hälsa och arbete hänger ihop med den enskilda individens vardag men även hur det påverkar arbetsprestation och arbetstillfredställelse. Mitt intresseområde är arbete och fritid samt betydelsen av dessa begrepp för den enskilda arbetarens hälsa och välmående. Metoden bygger på den kvalitativa metoden, då denna ger mig en närhet till fenomenet som... (More)
Ett av problemet i vardagen kan vara att vi människor har alldeles för många måsten i våra liv. Dessa är ofta skapade av individen själv. En upplevelse av rådande harmoni mellan arbete och fritid är ofta svår att finna. Det kan vara yttre omständigheter som råder över situationen likaväl som att inre motivation saknas, av ett eller flera skäl. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fritid, hälsa och arbete hänger ihop med den enskilda individens vardag men även hur det påverkar arbetsprestation och arbetstillfredställelse. Mitt intresseområde är arbete och fritid samt betydelsen av dessa begrepp för den enskilda arbetarens hälsa och välmående. Metoden bygger på den kvalitativa metoden, då denna ger mig en närhet till fenomenet som jag har valt att undersöka. Genom intervjuer har jag fått förståelse för individernas egen upplevelser och situation. Min slutsats är att fritiden har betydelse för individen; känner man ingen mening i tillvaron på fritiden så känner man ingen arbetsglädje. Man kan även se arbetet som en frizon, fri från barn och hushållsarbete. Efter en tid som varit kaotisk på fritiden är det skönt att komma till jobbet, här tar man på sig en annan roll, med andra förväntningar på sig av gruppen som man arbetar med. Men arbetsdagen kan även skapa frustrationer för individen på fritiden, oordning och kaos kan gör att individen har svårt att varva ner efter arbetstidens slut. Att inte få göra sin röst hörd och inte bli bekräftad av andra gör också att man tappar motivationen; man känner ingen meningsfullhet i situationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sorrela, Tuula
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
fritid, hälsa, arbete, påverkan, KASAM, Ifö Sanitär AB, Sociology, Sociologi, Social psychology, Socialpsykologi
language
Swedish
id
1327247
date added to LUP
2006-09-25
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1327247,
 abstract   = {Ett av problemet i vardagen kan vara att vi människor har alldeles för många måsten i våra liv. Dessa är ofta skapade av individen själv. En upplevelse av rådande harmoni mellan arbete och fritid är ofta svår att finna. Det kan vara yttre omständigheter som råder över situationen likaväl som att inre motivation saknas, av ett eller flera skäl. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fritid, hälsa och arbete hänger ihop med den enskilda individens vardag men även hur det påverkar arbetsprestation och arbetstillfredställelse. Mitt intresseområde är arbete och fritid samt betydelsen av dessa begrepp för den enskilda arbetarens hälsa och välmående. Metoden bygger på den kvalitativa metoden, då denna ger mig en närhet till fenomenet som jag har valt att undersöka. Genom intervjuer har jag fått förståelse för individernas egen upplevelser och situation. Min slutsats är att fritiden har betydelse för individen; känner man ingen mening i tillvaron på fritiden så känner man ingen arbetsglädje. Man kan även se arbetet som en frizon, fri från barn och hushållsarbete. Efter en tid som varit kaotisk på fritiden är det skönt att komma till jobbet, här tar man på sig en annan roll, med andra förväntningar på sig av gruppen som man arbetar med. Men arbetsdagen kan även skapa frustrationer för individen på fritiden, oordning och kaos kan gör att individen har svårt att varva ner efter arbetstidens slut. Att inte få göra sin röst hörd och inte bli bekräftad av andra gör också att man tappar motivationen; man känner ingen meningsfullhet i situationen.},
 author    = {Sorrela, Tuula},
 keyword   = {fritid,hälsa,arbete,påverkan,KASAM,Ifö Sanitär AB,Sociology,Sociologi,Social psychology,Socialpsykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Vi gör bara mer och mer..." : En undersökning bland 5-skiftsarbetare om deras fritid.},
 year     = {2006},
}