Advanced

Språk, klass och utbildning - en teoretisk studie om sambandet mellan ursprungsklass, språk och utbildningskarriär

Pettersson, Lisa (2006)
Sociology
Abstract (Swedish)
Arbetets strävan är att ge en sammanhållen bild av den sociala snedrekryteringen som en process vilken tar sin början redan under grundskolans första år och vilken till del är språkligt betingad. Uppsatsen inleds med en beskrivning av den sociala snedrekryteringens process och omfattning, vilket följs av en överblick av språksociologiska förklaringsmodeller till fenomenet. Därpå presenteras och diskuteras material från det svenska forskningsfältet. Uppsatsens syfte är att undersöka och redogöra för på vilket sätt socialt betingade språkskillnader bidrar till den sociala snedrekryteringen till högre studier. För att åstadkomma detta har en teoretisk studie gjorts där så väl empiriska som teoretiska studier granskats och sammanförts. I... (More)
Arbetets strävan är att ge en sammanhållen bild av den sociala snedrekryteringen som en process vilken tar sin början redan under grundskolans första år och vilken till del är språkligt betingad. Uppsatsen inleds med en beskrivning av den sociala snedrekryteringens process och omfattning, vilket följs av en överblick av språksociologiska förklaringsmodeller till fenomenet. Därpå presenteras och diskuteras material från det svenska forskningsfältet. Uppsatsens syfte är att undersöka och redogöra för på vilket sätt socialt betingade språkskillnader bidrar till den sociala snedrekryteringen till högre studier. För att åstadkomma detta har en teoretisk studie gjorts där så väl empiriska som teoretiska studier granskats och sammanförts. I uppsatsen framkommer att ett samband mellan socialt betingade språkskillnader och den sociala snedrekryteringen till högskolan kan beläggas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pettersson, Lisa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
social snedrekrytering, högskolan, språk, språksociologi, social reproduktion, Social structures, Sociala strukturer, Social psychology, Socialpsykologi
language
Swedish
id
1327275
date added to LUP
2006-09-25
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1327275,
 abstract   = {Arbetets strävan är att ge en sammanhållen bild av den sociala snedrekryteringen som en process vilken tar sin början redan under grundskolans första år och vilken till del är språkligt betingad. Uppsatsen inleds med en beskrivning av den sociala snedrekryteringens process och omfattning, vilket följs av en överblick av språksociologiska förklaringsmodeller till fenomenet. Därpå presenteras och diskuteras material från det svenska forskningsfältet. Uppsatsens syfte är att undersöka och redogöra för på vilket sätt socialt betingade språkskillnader bidrar till den sociala snedrekryteringen till högre studier. För att åstadkomma detta har en teoretisk studie gjorts där så väl empiriska som teoretiska studier granskats och sammanförts. I uppsatsen framkommer att ett samband mellan socialt betingade språkskillnader och den sociala snedrekryteringen till högskolan kan beläggas.},
 author    = {Pettersson, Lisa},
 keyword   = {social snedrekrytering,högskolan,språk,språksociologi,social reproduktion,Social structures,Sociala strukturer,Social psychology,Socialpsykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Språk, klass och utbildning - en teoretisk studie om sambandet mellan ursprungsklass, språk och utbildningskarriär},
 year     = {2006},
}