Advanced

Då anställd - nu medarbetare: en studie av vårdbiträdens upplevelser av sin situation som anställd i verksamheten

Johansson, Anna-Maria and Kopec, Katarzyna (2006)
Education
Abstract (Swedish)
För att lyckas skapa en framgångsrik verksamhet är det viktigt att ha engagerade medarbetare med rätt förutsättningar för att ett bra arbete ska kunna utföras och därtill bidra till utveckling för såväl medarbetarna som för hela organisationen. Ledarskapet har diskuterats länge och utgjort forskningstema för att få fram de ledaregenskaper som är avgörande för verksamheters framgång. Ledarskapet är dock myntets ena sida där den andra sidan utgörs av medarbetarskapet vilket ej har undersökts i samma utsträckning. Vilka förutsättningar måste finnas för att medarbetarna ska känna sig delaktiga i verksamhetsprocessen? Vad är det som motiverar och engagerar medarbetarna i deras arbete? Vad innebär medarbetarskap? Vad krävs för att medarbetarskap... (More)
För att lyckas skapa en framgångsrik verksamhet är det viktigt att ha engagerade medarbetare med rätt förutsättningar för att ett bra arbete ska kunna utföras och därtill bidra till utveckling för såväl medarbetarna som för hela organisationen. Ledarskapet har diskuterats länge och utgjort forskningstema för att få fram de ledaregenskaper som är avgörande för verksamheters framgång. Ledarskapet är dock myntets ena sida där den andra sidan utgörs av medarbetarskapet vilket ej har undersökts i samma utsträckning. Vilka förutsättningar måste finnas för att medarbetarna ska känna sig delaktiga i verksamhetsprocessen? Vad är det som motiverar och engagerar medarbetarna i deras arbete? Vad innebär medarbetarskap? Vad krävs för att medarbetarskap ska utvecklas? Det är några frågor som vi sökt svar på med hjälp av föreliggande undersökning.

Utöver insamlade teorier kring medarbetarskapet har vi undersökt hur medarbetare på ett äldreboende upplevde sitt medarbetarskap utifrån synen på ansvar, delaktighet, motivation, arbetstillfredsställelse och relationer. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer och den hermeneutiska ansatsen togs i bruk för att analysera resultatet.

Resultatet av undersökningen visar att det som motiverar de intervjuade vårdbiträdena i deras arbete är främst den relation som de har med arbetskamraterna. Resultatet visar också att intervjupersonerna upplever att det finns förutsättningar för att de ska känna sig delaktiga i hur verksamheten bedrivs samt i beslutsfattandet. Då vårdbiträdena har tilldelats ansvarområden utöver arbetsuppgifterna inom ramen för yrket kan detta vara ett tecken på förändring av både medarbetarens och chefens roll. Det har utvecklats ett förtroende från chefens sida och ledarstilen är idag mer av konsultativ art och chefen styr inte den vardagliga verksamheten i samma utsträckning som förut. Utifrån intervjupersonernas uttalande kring deras roll i verksamheten uppfattar vi det som att det finns förutsättningar för ett gott medarbetarskap, där medarbetarna har ett utökat ansvar och handlingsutrymme för att utföra sitt jobb. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1327284,
 abstract   = {För att lyckas skapa en framgångsrik verksamhet är det viktigt att ha engagerade medarbetare med rätt förutsättningar för att ett bra arbete ska kunna utföras och därtill bidra till utveckling för såväl medarbetarna som för hela organisationen. Ledarskapet har diskuterats länge och utgjort forskningstema för att få fram de ledaregenskaper som är avgörande för verksamheters framgång. Ledarskapet är dock myntets ena sida där den andra sidan utgörs av medarbetarskapet vilket ej har undersökts i samma utsträckning. Vilka förutsättningar måste finnas för att medarbetarna ska känna sig delaktiga i verksamhetsprocessen? Vad är det som motiverar och engagerar medarbetarna i deras arbete? Vad innebär medarbetarskap? Vad krävs för att medarbetarskap ska utvecklas? Det är några frågor som vi sökt svar på med hjälp av föreliggande undersökning.

Utöver insamlade teorier kring medarbetarskapet har vi undersökt hur medarbetare på ett äldreboende upplevde sitt medarbetarskap utifrån synen på ansvar, delaktighet, motivation, arbetstillfredsställelse och relationer. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer och den hermeneutiska ansatsen togs i bruk för att analysera resultatet.

Resultatet av undersökningen visar att det som motiverar de intervjuade vårdbiträdena i deras arbete är främst den relation som de har med arbetskamraterna. Resultatet visar också att intervjupersonerna upplever att det finns förutsättningar för att de ska känna sig delaktiga i hur verksamheten bedrivs samt i beslutsfattandet. Då vårdbiträdena har tilldelats ansvarområden utöver arbetsuppgifterna inom ramen för yrket kan detta vara ett tecken på förändring av både medarbetarens och chefens roll. Det har utvecklats ett förtroende från chefens sida och ledarstilen är idag mer av konsultativ art och chefen styr inte den vardagliga verksamheten i samma utsträckning som förut. Utifrån intervjupersonernas uttalande kring deras roll i verksamheten uppfattar vi det som att det finns förutsättningar för ett gott medarbetarskap, där medarbetarna har ett utökat ansvar och handlingsutrymme för att utföra sitt jobb.},
 author    = {Johansson, Anna-Maria and Kopec, Katarzyna},
 keyword   = {medarbetarskap,ansvar,engagemang,delaktighet,handlingsutrymme,arbetstillfredsställelse,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande,Psychopedagogy,Pedagogisk psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Då anställd - nu medarbetare: en studie av vårdbiträdens upplevelser av sin situation som anställd i verksamheten},
 year     = {2006},
}