Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Poker - ett kortspel? : En analys varför pokerspelandet är så stort just nu

Svensson, Jakob (2006)
Sociology
Abstract (Swedish)
Studien koncentrerades på den ökade uppmärksamheten kring pokerspel i media. Intresset tycks ha ökat kring detta "fenomen" vilket fört med sig både kommersiell uppmärksamhet och kanske en ökad nyfikenhet för dem som tidigare inte varit spelintresserade. Föreliggande analys diskuterade varför ett sådant intresse plötsligt fått genomslagskraft. Diskussionen inleddes med ett teoriavsnitt där flera teser togs upp. Dessa kom att handla om livsstilar, risktagande, tillfälligheten, Internet och spel i vardagen, störst utrymme fick Anthony Giddens. Därpå följde en redogörelse av den enkätundersökning som gjorts, där 30 "pokerspelare" fick besvara ett antal frågor och påståenden kring deras spelande. Teoriavsnittet och det empiriska underlaget... (More)
Studien koncentrerades på den ökade uppmärksamheten kring pokerspel i media. Intresset tycks ha ökat kring detta "fenomen" vilket fört med sig både kommersiell uppmärksamhet och kanske en ökad nyfikenhet för dem som tidigare inte varit spelintresserade. Föreliggande analys diskuterade varför ett sådant intresse plötsligt fått genomslagskraft. Diskussionen inleddes med ett teoriavsnitt där flera teser togs upp. Dessa kom att handla om livsstilar, risktagande, tillfälligheten, Internet och spel i vardagen, störst utrymme fick Anthony Giddens. Därpå följde en redogörelse av den enkätundersökning som gjorts, där 30 "pokerspelare" fick besvara ett antal frågor och påståenden kring deras spelande. Teoriavsnittet och det empiriska underlaget utmynnade sedan i en analys genom uppsatsens huvudfråga: Varför har pokerspelandet blivit så stort just nu? Pokerspelandet verkade handla om att vara alternativ, hitta personligt "finansiella" vägar, en ny "mystifierad" livsstil, ett sätt att känna sig speciell. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Jakob
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
poker, livsstilar, risktagande, spel, Social structures, Sociala strukturer, Social changes, theory of social work, Sociala förändringar, teorier om socialt arbete, Social psychology, Socialpsykologi
language
Swedish
id
1327469
date added to LUP
2006-11-28 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1327469,
 abstract   = {Studien koncentrerades på den ökade uppmärksamheten kring pokerspel i media. Intresset tycks ha ökat kring detta "fenomen" vilket fört med sig både kommersiell uppmärksamhet och kanske en ökad nyfikenhet för dem som tidigare inte varit spelintresserade. Föreliggande analys diskuterade varför ett sådant intresse plötsligt fått genomslagskraft. Diskussionen inleddes med ett teoriavsnitt där flera teser togs upp. Dessa kom att handla om livsstilar, risktagande, tillfälligheten, Internet och spel i vardagen, störst utrymme fick Anthony Giddens. Därpå följde en redogörelse av den enkätundersökning som gjorts, där 30 "pokerspelare" fick besvara ett antal frågor och påståenden kring deras spelande. Teoriavsnittet och det empiriska underlaget utmynnade sedan i en analys genom uppsatsens huvudfråga: Varför har pokerspelandet blivit så stort just nu? Pokerspelandet verkade handla om att vara alternativ, hitta personligt "finansiella" vägar, en ny "mystifierad" livsstil, ett sätt att känna sig speciell.},
 author    = {Svensson, Jakob},
 keyword   = {poker,livsstilar,risktagande,spel,Social structures,Sociala strukturer,Social changes, theory of social work,Sociala förändringar, teorier om socialt arbete,Social psychology,Socialpsykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Poker - ett kortspel? : En analys varför pokerspelandet är så stort just nu},
 year     = {2006},
}