Advanced

Tvetydigheten i damtidningar : Om hur en kvinna förväntas vara om tidningarna får bestämma

Andersson, Emelie (2006)
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
Detta är en undersökning av hur två tidningar som riktar sig till kvinnor konstruerar bilden av kvinnan. Analysen grundar sig på ett nummer av vardera tidningen (Femina Nr 9, september 2004 och amelia Nr 20, 16 september 2004) med fokus på ledarna och därtill en artikel som porträtterar en kvinna eller kvinnor. I Femina analyseras ledaren ?I kålrotens tecken? och artikeln om Marie Göranzon. I amelia analyseras ledaren ?Hjälp, ge mig stil!? och artikeln ?Skål för Elin, Elisabeth och Ada!?.

Jag gör en textanalys av de utvalda texterna. Syftet är att undersöka om de utvalda artiklarna konstruerar samma bild av kvinnan som ledarna gör, eller ifall de ger olika konstruktion av kvinnan. Min hypotes är att tidningarna ger läsarna dubbla budskap... (More)
Detta är en undersökning av hur två tidningar som riktar sig till kvinnor konstruerar bilden av kvinnan. Analysen grundar sig på ett nummer av vardera tidningen (Femina Nr 9, september 2004 och amelia Nr 20, 16 september 2004) med fokus på ledarna och därtill en artikel som porträtterar en kvinna eller kvinnor. I Femina analyseras ledaren ?I kålrotens tecken? och artikeln om Marie Göranzon. I amelia analyseras ledaren ?Hjälp, ge mig stil!? och artikeln ?Skål för Elin, Elisabeth och Ada!?.

Jag gör en textanalys av de utvalda texterna. Syftet är att undersöka om de utvalda artiklarna konstruerar samma bild av kvinnan som ledarna gör, eller ifall de ger olika konstruktion av kvinnan. Min hypotes är att tidningarna ger läsarna dubbla budskap i sin konstruktion av kvinnan.

Med utgångspunkt i mina textanalyser, och hur dessa texter konstruerar bilder av kvinnan, drar jag slutsatsen att tidningarnas konstruktion av kvinnan överensstämmer. Å ena sidan kan de ge läsaren osäkerhet och dåligt självförtroende mätt mot normer och ideal, och å andra sidan speglar de kvinnor som är starka och normbrytande. Jag kan inte tala generellt för denna typ av tidningar utifrån dessa analyser, men i dessa två tidningsnummer av Femina och amelia stämmer min hypotes om att kvinnans konstruktion är tvetydig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1327591,
 abstract   = {Detta är en undersökning av hur två tidningar som riktar sig till kvinnor konstruerar bilden av kvinnan. Analysen grundar sig på ett nummer av vardera tidningen (Femina Nr 9, september 2004 och amelia Nr 20, 16 september 2004) med fokus på ledarna och därtill en artikel som porträtterar en kvinna eller kvinnor. I Femina analyseras ledaren ?I kålrotens tecken? och artikeln om Marie Göranzon. I amelia analyseras ledaren ?Hjälp, ge mig stil!? och artikeln ?Skål för Elin, Elisabeth och Ada!?.

Jag gör en textanalys av de utvalda texterna. Syftet är att undersöka om de utvalda artiklarna konstruerar samma bild av kvinnan som ledarna gör, eller ifall de ger olika konstruktion av kvinnan. Min hypotes är att tidningarna ger läsarna dubbla budskap i sin konstruktion av kvinnan.

Med utgångspunkt i mina textanalyser, och hur dessa texter konstruerar bilder av kvinnan, drar jag slutsatsen att tidningarnas konstruktion av kvinnan överensstämmer. Å ena sidan kan de ge läsaren osäkerhet och dåligt självförtroende mätt mot normer och ideal, och å andra sidan speglar de kvinnor som är starka och normbrytande. Jag kan inte tala generellt för denna typ av tidningar utifrån dessa analyser, men i dessa två tidningsnummer av Femina och amelia stämmer min hypotes om att kvinnans konstruktion är tvetydig.},
 author    = {Andersson, Emelie},
 keyword   = {textanalys,språk och kön,könsroller,kvinnor i massmedia,Swedish,Svenska,Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics,Tillämpad lingvistik, undervisning i främmande språk, sociolingvistik,Scandinavian languages and literature,Nordiska språk (språk och litteratur)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tvetydigheten i damtidningar : Om hur en kvinna förväntas vara om tidningarna får bestämma},
 year     = {2006},
}