Advanced

Att skapa gemensamma värderingar : en litteraturstudie om processer och villkor för att skapa gemensamma värderingar i organisationer

Gustafsson, Anders and Nilsson, Martina (2006)
Education
Abstract (Swedish)
Många organisationer idag har insett värdet av att styra genom värderingar. Trots seriösa försök är det ändå många som misslyckas. Vi har med denna uppsats haft som syfte att utifrån befintlig litteratur analysera innehållet i och villkoren för tänkbara processer, varigenom gemensamma värderingar kan skapas i en organisation. Vår studie har genomförts som en kvalitativ litteraturstudie. Hela uppsatsen är en analyserande process, vilket gör att ett kort svar på vårt syfte är omöjligt att ge. Vi har dock gjort en modell som tydligare kan förklara de processer som sker i skapandet av värderingar. Dessutom har vi kommit fram till att det i en organisation finns en mängd olika villkor som tillsammans skapar de förutsättningar som krävs för att... (More)
Många organisationer idag har insett värdet av att styra genom värderingar. Trots seriösa försök är det ändå många som misslyckas. Vi har med denna uppsats haft som syfte att utifrån befintlig litteratur analysera innehållet i och villkoren för tänkbara processer, varigenom gemensamma värderingar kan skapas i en organisation. Vår studie har genomförts som en kvalitativ litteraturstudie. Hela uppsatsen är en analyserande process, vilket gör att ett kort svar på vårt syfte är omöjligt att ge. Vi har dock gjort en modell som tydligare kan förklara de processer som sker i skapandet av värderingar. Dessutom har vi kommit fram till att det i en organisation finns en mängd olika villkor som tillsammans skapar de förutsättningar som krävs för att organisationens medlemmar ska kunna förstå värderingen på det sätt som var avsett. I uppsatsen behandlar vi processer inom lärande, kommunikation och meningsskapande, medan villkoren främst berör strukturella och kulturella påverkansfaktorer. Vår uppsats har inte testats i praktiken men kan ändå vara till nytta för organisationer. Om organisationer är medvetna om de villkor och processer som är en förutsättning för skapandet av gemensamma värderingar och därmed agerar utifrån dem, kan skapandet av dessa underlättas. I slutänden är det dock ändå upp till individen själv att avgöra huruvida denne vill ta till sig och praktisera de värderingar organisationen förmedlar. Ett exempel på vidare forskning inom detta område vore att testa uppsatsens teorier och modell i praktiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Anders and Nilsson, Martina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
meningsskapande, kommunikation, värderingar, kultur, struktur, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1327902
date added to LUP
2006-02-09 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1327902,
 abstract   = {Många organisationer idag har insett värdet av att styra genom värderingar. Trots seriösa försök är det ändå många som misslyckas. Vi har med denna uppsats haft som syfte att utifrån befintlig litteratur analysera innehållet i och villkoren för tänkbara processer, varigenom gemensamma värderingar kan skapas i en organisation. Vår studie har genomförts som en kvalitativ litteraturstudie. Hela uppsatsen är en analyserande process, vilket gör att ett kort svar på vårt syfte är omöjligt att ge. Vi har dock gjort en modell som tydligare kan förklara de processer som sker i skapandet av värderingar. Dessutom har vi kommit fram till att det i en organisation finns en mängd olika villkor som tillsammans skapar de förutsättningar som krävs för att organisationens medlemmar ska kunna förstå värderingen på det sätt som var avsett. I uppsatsen behandlar vi processer inom lärande, kommunikation och meningsskapande, medan villkoren främst berör strukturella och kulturella påverkansfaktorer. Vår uppsats har inte testats i praktiken men kan ändå vara till nytta för organisationer. Om organisationer är medvetna om de villkor och processer som är en förutsättning för skapandet av gemensamma värderingar och därmed agerar utifrån dem, kan skapandet av dessa underlättas. I slutänden är det dock ändå upp till individen själv att avgöra huruvida denne vill ta till sig och praktisera de värderingar organisationen förmedlar. Ett exempel på vidare forskning inom detta område vore att testa uppsatsens teorier och modell i praktiken.},
 author    = {Gustafsson, Anders and Nilsson, Martina},
 keyword   = {meningsskapande,kommunikation,värderingar,kultur,struktur,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att skapa gemensamma värderingar : en litteraturstudie om processer och villkor för att skapa gemensamma värderingar i organisationer},
 year     = {2006},
}