Advanced

Två debatter - En idéanalytisk studie av argumentationer om yttrandefrihet.

Andgren, Pontus and Bergqvist, Martina (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Abstract

I denna uppsats analyserar vi två riksdagsdebatter som båda uppstått då yrkande inkom till regeringen om ändringar i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) samt ändringar i tryckfrihetsförordningen (TF). På tidigt nittiotal uppdagades det i Sverige ett antal pedofilhärvor. Detta resulterade i en omfattande offentlig debatt som vidare bidrog till att yttrandefrihetsbrottet barnpornografi, helt och hållet lyftes ut ur YGL samt TF. På sent nittiotal förekom ännu en debatt som även denna behandlade yttrandefrihetsgrundlagarna. Denna gång handlade det om brottet hets mot folkgrupp, och det eventuella tillägget, sexuell läggning. Tillägget trädde ikraft den 1 januari 2003.

Vi har i denna uppsats analyserat de ovan nämnda debatterna. Detta... (More)
Abstract

I denna uppsats analyserar vi två riksdagsdebatter som båda uppstått då yrkande inkom till regeringen om ändringar i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) samt ändringar i tryckfrihetsförordningen (TF). På tidigt nittiotal uppdagades det i Sverige ett antal pedofilhärvor. Detta resulterade i en omfattande offentlig debatt som vidare bidrog till att yttrandefrihetsbrottet barnpornografi, helt och hållet lyftes ut ur YGL samt TF. På sent nittiotal förekom ännu en debatt som även denna behandlade yttrandefrihetsgrundlagarna. Denna gång handlade det om brottet hets mot folkgrupp, och det eventuella tillägget, sexuell läggning. Tillägget trädde ikraft den 1 januari 2003.

Vi har i denna uppsats analyserat de ovan nämnda debatterna. Detta har utförts med hjälp av idéanalytisk metod. Som analysverktyg för vår idéanalys har vi använt oss av ett antal dimensioner som vi applicerar på de båda debatterna för att kunna dra ut essensen ur de olika argumentationerna, samt för att kunna jämföra dem på ett givande sätt.

Tecken: 68 855 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andgren, Pontus and Bergqvist, Martina
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Yttrandefrihet, Barnpornografi, Hets mot folkgrupp, Sexuell läggning, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1328009
date added to LUP
2006-02-10
date last changed
2006-02-10
@misc{1328009,
 abstract   = {Abstract

I denna uppsats analyserar vi två riksdagsdebatter som båda uppstått då yrkande inkom till regeringen om ändringar i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) samt ändringar i tryckfrihetsförordningen (TF). På tidigt nittiotal uppdagades det i Sverige ett antal pedofilhärvor. Detta resulterade i en omfattande offentlig debatt som vidare bidrog till att yttrandefrihetsbrottet barnpornografi, helt och hållet lyftes ut ur YGL samt TF. På sent nittiotal förekom ännu en debatt som även denna behandlade yttrandefrihetsgrundlagarna. Denna gång handlade det om brottet hets mot folkgrupp, och det eventuella tillägget, sexuell läggning. Tillägget trädde ikraft den 1 januari 2003.

Vi har i denna uppsats analyserat de ovan nämnda debatterna. Detta har utförts med hjälp av idéanalytisk metod. Som analysverktyg för vår idéanalys har vi använt oss av ett antal dimensioner som vi applicerar på de båda debatterna för att kunna dra ut essensen ur de olika argumentationerna, samt för att kunna jämföra dem på ett givande sätt.

Tecken: 68 855},
 author    = {Andgren, Pontus and Bergqvist, Martina},
 keyword   = {Yttrandefrihet,Barnpornografi,Hets mot folkgrupp,Sexuell läggning,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Två debatter - En idéanalytisk studie av argumentationer om yttrandefrihet.},
 year     = {2006},
}