Advanced

EU-fientliga direktörer och rabiata feminister?: En analys av Aftonbladets och Expressens rapportering om Junilistan och Feministiskt initiativ

Lindman, Robert and Lagerkvist, Patrik (2006)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Abstract

Syftet med vår uppsats var att undersöka mediebilden av de två nystartade partierna Feministiskt initiativ och Junilistan. Vi ville undersöka hur kvällstidningarna vinklar politiska händelser och om någon skillnad kan skönjas i rapporteringen partierna emellan. Materialet till vår undersökning hämtades från Aftonbladet och Expressen under perioden 2004-01-01 till 2005-10-15. Den teoretiska tyngden i uppsatsen utgjordes av teorier om feminism och medielogiken. Vår problemformulering och det vi letade efter i artiklarna var:

· Hur vinklas artiklarna utifrån deras manifesta tema, sammanhang och utsago?

· Har artiklarna en positiv eller negativ attityd till partierna?

· Hur kommer medielogiken till uttryck i artiklarna?

· I... (More)
Abstract

Syftet med vår uppsats var att undersöka mediebilden av de två nystartade partierna Feministiskt initiativ och Junilistan. Vi ville undersöka hur kvällstidningarna vinklar politiska händelser och om någon skillnad kan skönjas i rapporteringen partierna emellan. Materialet till vår undersökning hämtades från Aftonbladet och Expressen under perioden 2004-01-01 till 2005-10-15. Den teoretiska tyngden i uppsatsen utgjordes av teorier om feminism och medielogiken. Vår problemformulering och det vi letade efter i artiklarna var:

· Hur vinklas artiklarna utifrån deras manifesta tema, sammanhang och utsago?

· Har artiklarna en positiv eller negativ attityd till partierna?

· Hur kommer medielogiken till uttryck i artiklarna?

· I vilken utsträckning kommer partierna till tals?

· Hur kan eventuella skillnader i medierapporteringen förklaras?

Utifrån dessa genomförde vi sedan en kvalitativ studie av hur mediebilden av de båda partierna utvecklats. De slutsatser vi kom fram till var att medielogikens tekniker tydligare användes i rapporteringen om kvinnorna i Fi än männen i Jl. Vissa skillnader upptäcktes också mellan tidningarna något som kan kopplas till deras politiska grundsyn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindman, Robert and Lagerkvist, Patrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Feministiskt initiativ, Junilistan, medielogik, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1328274
date added to LUP
2006-02-20
date last changed
2014-09-04 08:36:09
@misc{1328274,
 abstract   = {Abstract

Syftet med vår uppsats var att undersöka mediebilden av de två nystartade partierna Feministiskt initiativ och Junilistan. Vi ville undersöka hur kvällstidningarna vinklar politiska händelser och om någon skillnad kan skönjas i rapporteringen partierna emellan. Materialet till vår undersökning hämtades från Aftonbladet och Expressen under perioden 2004-01-01 till 2005-10-15. Den teoretiska tyngden i uppsatsen utgjordes av teorier om feminism och medielogiken. Vår problemformulering och det vi letade efter i artiklarna var:

· Hur vinklas artiklarna utifrån deras manifesta tema, sammanhang och utsago?

· Har artiklarna en positiv eller negativ attityd till partierna?

· Hur kommer medielogiken till uttryck i artiklarna?

· I vilken utsträckning kommer partierna till tals?

· Hur kan eventuella skillnader i medierapporteringen förklaras?

Utifrån dessa genomförde vi sedan en kvalitativ studie av hur mediebilden av de båda partierna utvecklats. De slutsatser vi kom fram till var att medielogikens tekniker tydligare användes i rapporteringen om kvinnorna i Fi än männen i Jl. Vissa skillnader upptäcktes också mellan tidningarna något som kan kopplas till deras politiska grundsyn.},
 author    = {Lindman, Robert and Lagerkvist, Patrik},
 keyword   = {Feministiskt initiativ,Junilistan,medielogik,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EU-fientliga direktörer och rabiata feminister?: En analys av Aftonbladets och Expressens rapportering om Junilistan och Feministiskt initiativ},
 year     = {2006},
}