Advanced

Välfärd för vem? Integrationspolitik i den svenska storstaden

Blennow, Daniel and Sahlin, Nanny (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Denna uppsats utgår från ett intersektionalitetsperspektiv, där det teoretiska och metodologiska ramverket utgörs av en diskursiv maktanalys som betonar interaktionen mellan etnicitet, klass, genus och sexualitet i förhållande till makt. Framväxten av en svensk storstadspolitik beskrivs med tonvikt på utvecklingen från slutet av 1990-talet fram tills i dag. Storstadspolitiken poängterar vikten av en långsiktigt hållbar utveckling för storstäderna och dess invånare. Städerna bär på ? det dubbla åtagandet? d.v.s. ansvaret för att sörja för en tillfredställande välfärd för invånarna samt att ekonomisk tillväxt i staden stimuleras. I förhållande till storstädernas sociala ansvar för sina invånare analyseras det förändrade synsättet på... (More)
Denna uppsats utgår från ett intersektionalitetsperspektiv, där det teoretiska och metodologiska ramverket utgörs av en diskursiv maktanalys som betonar interaktionen mellan etnicitet, klass, genus och sexualitet i förhållande till makt. Framväxten av en svensk storstadspolitik beskrivs med tonvikt på utvecklingen från slutet av 1990-talet fram tills i dag. Storstadspolitiken poängterar vikten av en långsiktigt hållbar utveckling för storstäderna och dess invånare. Städerna bär på ? det dubbla åtagandet? d.v.s. ansvaret för att sörja för en tillfredställande välfärd för invånarna samt att ekonomisk tillväxt i staden stimuleras. I förhållande till storstädernas sociala ansvar för sina invånare analyseras det förändrade synsättet på invandrar- och integrationspolitik i svensk politisk diskurs. I relation till detta studeras Malmö stads handlingsplan ?Välfärd för alla - det dubbla åtagandet.? Vi menar att man utifrån handlingsplanen kan utläsa en viss diskrepans mellan kommunernas implementering av storstadspolitiken och regeringens förhoppningar om en förändrad politisk diskurs där mångfalden tas till vara. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blennow, Daniel and Sahlin, Nanny
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Intersektionalitet, Storstadspolitik, Integration, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap, Peace and conflict research, polemology, Freds- och konfliktforskning
language
Swedish
id
1328538
date added to LUP
2006-02-10
date last changed
2006-02-10
@misc{1328538,
 abstract   = {Denna uppsats utgår från ett intersektionalitetsperspektiv, där det teoretiska och metodologiska ramverket utgörs av en diskursiv maktanalys som betonar interaktionen mellan etnicitet, klass, genus och sexualitet i förhållande till makt. Framväxten av en svensk storstadspolitik beskrivs med tonvikt på utvecklingen från slutet av 1990-talet fram tills i dag. Storstadspolitiken poängterar vikten av en långsiktigt hållbar utveckling för storstäderna och dess invånare. Städerna bär på ? det dubbla åtagandet? d.v.s. ansvaret för att sörja för en tillfredställande välfärd för invånarna samt att ekonomisk tillväxt i staden stimuleras. I förhållande till storstädernas sociala ansvar för sina invånare analyseras det förändrade synsättet på invandrar- och integrationspolitik i svensk politisk diskurs. I relation till detta studeras Malmö stads handlingsplan ?Välfärd för alla - det dubbla åtagandet.? Vi menar att man utifrån handlingsplanen kan utläsa en viss diskrepans mellan kommunernas implementering av storstadspolitiken och regeringens förhoppningar om en förändrad politisk diskurs där mångfalden tas till vara.},
 author    = {Blennow, Daniel and Sahlin, Nanny},
 keyword   = {Intersektionalitet,Storstadspolitik,Integration,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap,Peace and conflict research, polemology,Freds- och konfliktforskning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Välfärd för vem? Integrationspolitik i den svenska storstaden},
 year     = {2006},
}