Advanced

Ett nödvändigt ont: en mottagarstudie av annonsering på Internet

Jokiniemi, Päivi and Kägo, Johanna (2006)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Syfte och frågeställning: Internet har vuxit och dess användningsfrekvens har ökat enormt under den sista delen av 1990-talet fram till idag. Detta har resulterat till att Internet har blivit en central kommunikationskanal för den västerländska befolkningen. För företag och organisationer har Internet även blivit en viktig marknadsföringskanal. Internetannonsering blir ett allt vanligare företeelse och därför ansåg vi det intressant att studera hur de mest frekventa Internetanvändare, i detta fall unga vuxna mellan 20 och 30 års ålder, upplever och uppmärksammar Internetreklam.

Teori: Teoridelen börjar med en kort introduktion till ämnet Internetanvändning och Internetreklam som följs av en kort genomgång av reklamforskningens utveckling.... (More)
Syfte och frågeställning: Internet har vuxit och dess användningsfrekvens har ökat enormt under den sista delen av 1990-talet fram till idag. Detta har resulterat till att Internet har blivit en central kommunikationskanal för den västerländska befolkningen. För företag och organisationer har Internet även blivit en viktig marknadsföringskanal. Internetannonsering blir ett allt vanligare företeelse och därför ansåg vi det intressant att studera hur de mest frekventa Internetanvändare, i detta fall unga vuxna mellan 20 och 30 års ålder, upplever och uppmärksammar Internetreklam.

Teori: Teoridelen börjar med en kort introduktion till ämnet Internetanvändning och Internetreklam som följs av en kort genomgång av reklamforskningens utveckling. Den teoretiska utgångspunkten ligger på mottagarstudier. Vi kommer att redovisa Tunstalls teori om primär-, sekundär- och tertiäranvändning av medier, de centrala dragen inom användningsmodellen, Halls encoding/decoding modell samt Weibulls teori som vidareutvecklar tankar från användningsmodellen.

Metod: Empiriska delen av studien baseras på fyra stycken fokusgruppsintervjuer som genomfördes i slutet av november 2005. Alla fokusgrupper bestod av fyra till fem gruppmedlemmar som var mellan 20 till 30 år. Kriterierna för de valda gruppmedlemmarna var att de skulle ha åsikter och erfarenheter om ämnet i fråga och känna sig bekväma att tala i en gruppsituation.

Slutsatser: Intervjuresultaten påvisar att den spontana reaktionen mot Internetreklam är negativ och att Internetreklam inte uppmärksammas. Under diskussionernas gång blev det dock klart att Internetreklam uppmärksammas i mycket större utsträckning än vad den spontana responsen uppgav. Internetreklam upplevdes i stort sätt negativt, störande och irriterande. Det intressanta var att den reklam som upplevdes som mest irriterande kunde de informanter dock bäst komma ihåg. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jokiniemi, Päivi and Kägo, Johanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Internet, internetreklam, annonsering, internetanvändare, bannerannons, popup-reklam, mottagarstudie, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1328596
date added to LUP
2006-05-16
date last changed
2014-09-04 08:36:09
@misc{1328596,
 abstract   = {Syfte och frågeställning: Internet har vuxit och dess användningsfrekvens har ökat enormt under den sista delen av 1990-talet fram till idag. Detta har resulterat till att Internet har blivit en central kommunikationskanal för den västerländska befolkningen. För företag och organisationer har Internet även blivit en viktig marknadsföringskanal. Internetannonsering blir ett allt vanligare företeelse och därför ansåg vi det intressant att studera hur de mest frekventa Internetanvändare, i detta fall unga vuxna mellan 20 och 30 års ålder, upplever och uppmärksammar Internetreklam.

Teori: Teoridelen börjar med en kort introduktion till ämnet Internetanvändning och Internetreklam som följs av en kort genomgång av reklamforskningens utveckling. Den teoretiska utgångspunkten ligger på mottagarstudier. Vi kommer att redovisa Tunstalls teori om primär-, sekundär- och tertiäranvändning av medier, de centrala dragen inom användningsmodellen, Halls encoding/decoding modell samt Weibulls teori som vidareutvecklar tankar från användningsmodellen.

Metod: Empiriska delen av studien baseras på fyra stycken fokusgruppsintervjuer som genomfördes i slutet av november 2005. Alla fokusgrupper bestod av fyra till fem gruppmedlemmar som var mellan 20 till 30 år. Kriterierna för de valda gruppmedlemmarna var att de skulle ha åsikter och erfarenheter om ämnet i fråga och känna sig bekväma att tala i en gruppsituation.

Slutsatser: Intervjuresultaten påvisar att den spontana reaktionen mot Internetreklam är negativ och att Internetreklam inte uppmärksammas. Under diskussionernas gång blev det dock klart att Internetreklam uppmärksammas i mycket större utsträckning än vad den spontana responsen uppgav. Internetreklam upplevdes i stort sätt negativt, störande och irriterande. Det intressanta var att den reklam som upplevdes som mest irriterande kunde de informanter dock bäst komma ihåg.},
 author    = {Jokiniemi, Päivi and Kägo, Johanna},
 keyword   = {Internet,internetreklam,annonsering,internetanvändare,bannerannons,popup-reklam,mottagarstudie,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett nödvändigt ont: en mottagarstudie av annonsering på Internet},
 year     = {2006},
}