Advanced

Friår? en chans och/eller en risk

Ivakko, Kaarina (2006)
Sociology
Abstract (Swedish)
Friårreformen genomfördes i hela Sverige vid årsskiftet 2004/05 med två huvudsyften, att underlätta för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden och att erbjuda arbetstagare möjlighet till ledighet. Reformen har väckt stort intresse, hos arbetstagare och i media. Många artiklar har skrivits om de positiva effekterna men även negativa sidor har lyfts fram. Syftet med denna uppsats är att försöka uppnå en förståelse för de motiv och övervägande som ligger bakom valet att ta ut friår sett ur ett arbetstagarperspektiv. Syftet är också att i viss mån ställa detta mot arbetsgivarens syn på friårsledighet. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie med djupintervjuer. Jag har även använt mig av sekundärt material i form av uppföljningsrapporter... (More)
Friårreformen genomfördes i hela Sverige vid årsskiftet 2004/05 med två huvudsyften, att underlätta för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden och att erbjuda arbetstagare möjlighet till ledighet. Reformen har väckt stort intresse, hos arbetstagare och i media. Många artiklar har skrivits om de positiva effekterna men även negativa sidor har lyfts fram. Syftet med denna uppsats är att försöka uppnå en förståelse för de motiv och övervägande som ligger bakom valet att ta ut friår sett ur ett arbetstagarperspektiv. Syftet är också att i viss mån ställa detta mot arbetsgivarens syn på friårsledighet. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie med djupintervjuer. Jag har även använt mig av sekundärt material i form av uppföljningsrapporter som skrivits om friårsreformen. Intervjuerna har analyserats utifrån både individuella och organisatoriska faktorer som kan tänkas påverka och styra valet av att ta friårsledigt. Uppsatsens teoretiska ram bygger jag kring samhällets och arbetslivets förändring. De åtta personer som intervjuats för denna uppsats ser friåret som en chans och en möjlighet som är värd att satsa på. Samtliga intervjupersoner är nöjda med sitt val att vara friårslediga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ivakko, Kaarina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
friår, flexibilitet, individualisering, Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1329157
date added to LUP
2006-09-13
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1329157,
 abstract   = {Friårreformen genomfördes i hela Sverige vid årsskiftet 2004/05 med två huvudsyften, att underlätta för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden och att erbjuda arbetstagare möjlighet till ledighet. Reformen har väckt stort intresse, hos arbetstagare och i media. Många artiklar har skrivits om de positiva effekterna men även negativa sidor har lyfts fram. Syftet med denna uppsats är att försöka uppnå en förståelse för de motiv och övervägande som ligger bakom valet att ta ut friår sett ur ett arbetstagarperspektiv. Syftet är också att i viss mån ställa detta mot arbetsgivarens syn på friårsledighet. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie med djupintervjuer. Jag har även använt mig av sekundärt material i form av uppföljningsrapporter som skrivits om friårsreformen. Intervjuerna har analyserats utifrån både individuella och organisatoriska faktorer som kan tänkas påverka och styra valet av att ta friårsledigt. Uppsatsens teoretiska ram bygger jag kring samhällets och arbetslivets förändring. De åtta personer som intervjuats för denna uppsats ser friåret som en chans och en möjlighet som är värd att satsa på. Samtliga intervjupersoner är nöjda med sitt val att vara friårslediga.},
 author    = {Ivakko, Kaarina},
 keyword   = {friår,flexibilitet,individualisering,Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Friår? en chans och/eller en risk},
 year     = {2006},
}