Advanced

Internkommunikation över Öresund - en fallstudie av internkommunikationen på den danska restaurangkedjan Jensens Bøfhus Malmörestaurang

Andersson, Elin and Brodin, Katarina (2006)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka hur de anställda på Jensens Bøfhus Malmörestaurang upplever att det är att arbeta i ett företag med en ledning och en organisationsstruktur från ett annat land.

Hur upplever de anställda på Malmörestaurangen att Jensens Bøfhus, ett danskt företag, verksamt på båda sidor av Öresundsregionen, implementerar och kommunicerar sin organisationskultur internt på Malmörestaurangen?

Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av Jensens Bøfhus Malmörestaurang. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning var kvalitativa djupintervjuer med ett antal anställda på Malmörestaurangen den bäst lämpade metoden. Vi genomförde djupintervjuer med sex stycken anställda på Malmörestaurangen.

I Jensens Bøfhus... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka hur de anställda på Jensens Bøfhus Malmörestaurang upplever att det är att arbeta i ett företag med en ledning och en organisationsstruktur från ett annat land.

Hur upplever de anställda på Malmörestaurangen att Jensens Bøfhus, ett danskt företag, verksamt på båda sidor av Öresundsregionen, implementerar och kommunicerar sin organisationskultur internt på Malmörestaurangen?

Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av Jensens Bøfhus Malmörestaurang. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning var kvalitativa djupintervjuer med ett antal anställda på Malmörestaurangen den bäst lämpade metoden. Vi genomförde djupintervjuer med sex stycken anställda på Malmörestaurangen.

I Jensens Bøfhus välkomstmapp och på företagets hemsida beskrivs kommunikationen och ledarskapet inom organisationen som präglat av en stark hierarkisk styrning. I relation till detta visar denna fallstudie att den hierarkiska organisationsstyrning inte praktiseras på Jensens Malmörestaurang där intervjupersonerna upplever att de är på samma nivå oavsett befattning. Trots de kulturella olikheter som intervjupersonerna ger uttryck för och också säger sig vara medvetna om, ger de uttryck för att trivas på sin arbetsplats och vara nöjda med den danska organisations- uppbyggnaden, vilken ur svensk synvinkel kan ses som präglad av regler och kontroll. Kanske beror detta på att de har socialiserats in i organisationen successivt och därmed känner större tillhörighet till organisationskulturen än nationalkulturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1329541,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att undersöka hur de anställda på Jensens Bøfhus Malmörestaurang upplever att det är att arbeta i ett företag med en ledning och en organisationsstruktur från ett annat land.

Hur upplever de anställda på Malmörestaurangen att Jensens Bøfhus, ett danskt företag, verksamt på båda sidor av Öresundsregionen, implementerar och kommunicerar sin organisationskultur internt på Malmörestaurangen?

Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av Jensens Bøfhus Malmörestaurang. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning var kvalitativa djupintervjuer med ett antal anställda på Malmörestaurangen den bäst lämpade metoden. Vi genomförde djupintervjuer med sex stycken anställda på Malmörestaurangen.

I Jensens Bøfhus välkomstmapp och på företagets hemsida beskrivs kommunikationen och ledarskapet inom organisationen som präglat av en stark hierarkisk styrning. I relation till detta visar denna fallstudie att den hierarkiska organisationsstyrning inte praktiseras på Jensens Malmörestaurang där intervjupersonerna upplever att de är på samma nivå oavsett befattning. Trots de kulturella olikheter som intervjupersonerna ger uttryck för och också säger sig vara medvetna om, ger de uttryck för att trivas på sin arbetsplats och vara nöjda med den danska organisations- uppbyggnaden, vilken ur svensk synvinkel kan ses som präglad av regler och kontroll. Kanske beror detta på att de har socialiserats in i organisationen successivt och därmed känner större tillhörighet till organisationskulturen än nationalkulturen.},
 author    = {Andersson, Elin and Brodin, Katarina},
 keyword   = {organisationskommunikation,internkommunikation,interkulturell kommunikation,kommunikativt ledarskap,Öresundsregionen,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internkommunikation över Öresund - en fallstudie av internkommunikationen på den danska restaurangkedjan Jensens Bøfhus Malmörestaurang},
 year     = {2006},
}