Advanced

Om språkets och bildens betydelse i TV-reklam

Bergenholtz, Katarina (2004)
General Linguistics
Abstract (Swedish)
Med utgångspunkt för tre forskningsområden: semiotik, pragmatik och kognition, har det gjorts ett försök i att belysa om språket och bilden har skilda roller i den moderna TV-reklamen. Ett noga urval av dagens TV-reklamfilmer användes som underlag för den empiriska undersökningen undersökningen. För att besvara syftet och frågeställningarna testades reklamfilmerna ur två kognitiva aspekter: kognition och affekt. Resultatet som framkom i undersökningen ligger som grund för en diskussion huruvida det går att tala om skilda roller för språket och bilden.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1330025,
 abstract   = {Med utgångspunkt för tre forskningsområden: semiotik, pragmatik och kognition, har det gjorts ett försök i att belysa om språket och bilden har skilda roller i den moderna TV-reklamen. Ett noga urval av dagens TV-reklamfilmer användes som underlag för den empiriska undersökningen undersökningen. För att besvara syftet och frågeställningarna testades reklamfilmerna ur två kognitiva aspekter: kognition och affekt. Resultatet som framkom i undersökningen ligger som grund för en diskussion huruvida det går att tala om skilda roller för språket och bilden.},
 author    = {Bergenholtz, Katarina},
 keyword   = {TV-reklam,Text och bild,Reklambild,Bildsemiotik,Reklamspråk,Textsemiotik,Intermedialitet,Linguistics,Allmän språkvetenskap/Lingvistik,Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics,Tillämpad lingvistik, undervisning i främmande språk, sociolingvistik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om språkets och bildens betydelse i TV-reklam},
 year     = {2004},
}