Advanced

"Att diskutera eller inte diskutera..." En komparativ innehållsanalys av partihemsidor

Hansen, Robert and Olsson, Gustaf (2005)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
I dagens informationssamhälle är Internet och användande av hemsidor för att sprida information vanligt förekommande. Den senaste tiden har politikens fokus riktats mot en mer deliberativ inställning, detta på bekostnad av den traditionella konkurrensdemokratin. Detta är en komparativ analys med syfte att kartlägga svenska och amerikanska partiers hemsidor utifrån demokratiteoriaspekten. Metoden som används är kvalitativ innehållsanalys, där författarna utgår från två konstruerade idealtyper, baserade på deliberativ- och elitdemokratiteori. Partierna vars hemsidor analyseras är Demokraterna, Republikanerna, Moderaterna och Socialdemokraterna. Det visar sig att det finns både nationella och gränsöverskridande likheter hemsidorna emellan.... (More)
I dagens informationssamhälle är Internet och användande av hemsidor för att sprida information vanligt förekommande. Den senaste tiden har politikens fokus riktats mot en mer deliberativ inställning, detta på bekostnad av den traditionella konkurrensdemokratin. Detta är en komparativ analys med syfte att kartlägga svenska och amerikanska partiers hemsidor utifrån demokratiteoriaspekten. Metoden som används är kvalitativ innehållsanalys, där författarna utgår från två konstruerade idealtyper, baserade på deliberativ- och elitdemokratiteori. Partierna vars hemsidor analyseras är Demokraterna, Republikanerna, Moderaterna och Socialdemokraterna. Det visar sig att det finns både nationella och gränsöverskridande likheter hemsidorna emellan. Resultaten visar på att den rådande teoribildningen i de båda länderna är elitdemokratisk vilket gestaltar sig i de försäljningsstrategier partierna använder sig av när de designar hemsidorna. Dock kan man se en viss förskjutning mot den deliberativa teorin i Sverige, där information och diskussion är viktiga delar av hemsidans struktur.

Tecken: 62 214

Nyckelord: deliberativ, demokrati, elitdemokrati, USA, Sverige, hemsida (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansen, Robert and Olsson, Gustaf
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
deliberativ, demokrati, elitdemokrati, USA, Sverige, hemsida, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1330584
date added to LUP
2005-06-17 00:00:00
date last changed
2005-06-17 00:00:00
@misc{1330584,
 abstract   = {I dagens informationssamhälle är Internet och användande av hemsidor för att sprida information vanligt förekommande. Den senaste tiden har politikens fokus riktats mot en mer deliberativ inställning, detta på bekostnad av den traditionella konkurrensdemokratin. Detta är en komparativ analys med syfte att kartlägga svenska och amerikanska partiers hemsidor utifrån demokratiteoriaspekten. Metoden som används är kvalitativ innehållsanalys, där författarna utgår från två konstruerade idealtyper, baserade på deliberativ- och elitdemokratiteori. Partierna vars hemsidor analyseras är Demokraterna, Republikanerna, Moderaterna och Socialdemokraterna. Det visar sig att det finns både nationella och gränsöverskridande likheter hemsidorna emellan. Resultaten visar på att den rådande teoribildningen i de båda länderna är elitdemokratisk vilket gestaltar sig i de försäljningsstrategier partierna använder sig av när de designar hemsidorna. Dock kan man se en viss förskjutning mot den deliberativa teorin i Sverige, där information och diskussion är viktiga delar av hemsidans struktur.

Tecken: 62 214

Nyckelord: deliberativ, demokrati, elitdemokrati, USA, Sverige, hemsida},
 author    = {Hansen, Robert and Olsson, Gustaf},
 keyword   = {deliberativ,demokrati,elitdemokrati,USA,Sverige,hemsida,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Att diskutera eller inte diskutera..." En komparativ innehållsanalys av partihemsidor},
 year     = {2005},
}