Advanced

Utrymme för arbetsrelaterad hälsa : Erfarenhetsbaserad kompetens som hälsofrämjande faktor

Petersson, Maria (2005)
Education
Abstract (Swedish)
Ohälsan i arbetslivet är fortsatt hög och många arbetslivsforskare påvisar i detta avseende att individens möjlighet att påverka sin arbetssituation kan vara avgörande för hennes arbetsrelaterade hälsa. Forskning av detta slag har resulterat i att delegering och inflytande har blivit honnörsord i arbetslivssammanhang och i många verksamheter tillhandahålls därför den enskilda individen ett stort handlings- och kontrollutrymme. I många organisationer, där kraven på varje enskild individ är desamma och där de tillhandahålls ett lika stort handlings- och kontrollutrymme är det dock inte ovanligt att vissa utvecklar arbetsrelaterad ohälsa, medan andra känner stor arbetstillfredsställelse och utvecklas i sitt arbete.

Med utgångspunkt i... (More)
Ohälsan i arbetslivet är fortsatt hög och många arbetslivsforskare påvisar i detta avseende att individens möjlighet att påverka sin arbetssituation kan vara avgörande för hennes arbetsrelaterade hälsa. Forskning av detta slag har resulterat i att delegering och inflytande har blivit honnörsord i arbetslivssammanhang och i många verksamheter tillhandahålls därför den enskilda individen ett stort handlings- och kontrollutrymme. I många organisationer, där kraven på varje enskild individ är desamma och där de tillhandahålls ett lika stort handlings- och kontrollutrymme är det dock inte ovanligt att vissa utvecklar arbetsrelaterad ohälsa, medan andra känner stor arbetstillfredsställelse och utvecklas i sitt arbete.

Med utgångspunkt i ovanstående syftar denna studie till att belysa hur en individs erfarenhetsbaserade kompetens har betydelse för hennes subjektiva handlings- och kontrollutrymme och således även för hennes arbetsrelaterade välbefinnande och hälsa. Studien har en kvalitativ ansats och resultatet av de ostrukturerade intervjuer som genomförts visar hur en individ med gedigen erfarenhetsbaserad kompetens har förmåga att identifiera, nyttja och till och med överskrida det handlings- och kontrollutrymme som tillhandahålls, vilket tycks främja hennes arbetsrelaterade välbefinnande och hälsa. Studien exemplifierar även hur en individ som är mindre förtrogen med verksamheten inte har samma förmåga i detta avseende och hur hon i vissa situationer istället upplever olust och viss psykisk stress. Vidare illustrerar mina resultat att en individs erfarenhetsbaserade kompetens och subjektiva handlings- och kontrollutrymme har betydelse för styrkan i individens KASAM, dvs. huruvida hon upplever sin arbetssituation som meningsfull, hanterbar och begriplig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Maria
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
arbetsliv, arbetsmiljö, hälsa, kompetens, stress, lärande, arbetstagare, Industrial psychology, Arbetspsykologi, industripsykologi, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1331431
date added to LUP
2005-08-11 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1331431,
 abstract   = {Ohälsan i arbetslivet är fortsatt hög och många arbetslivsforskare påvisar i detta avseende att individens möjlighet att påverka sin arbetssituation kan vara avgörande för hennes arbetsrelaterade hälsa. Forskning av detta slag har resulterat i att delegering och inflytande har blivit honnörsord i arbetslivssammanhang och i många verksamheter tillhandahålls därför den enskilda individen ett stort handlings- och kontrollutrymme. I många organisationer, där kraven på varje enskild individ är desamma och där de tillhandahålls ett lika stort handlings- och kontrollutrymme är det dock inte ovanligt att vissa utvecklar arbetsrelaterad ohälsa, medan andra känner stor arbetstillfredsställelse och utvecklas i sitt arbete.

Med utgångspunkt i ovanstående syftar denna studie till att belysa hur en individs erfarenhetsbaserade kompetens har betydelse för hennes subjektiva handlings- och kontrollutrymme och således även för hennes arbetsrelaterade välbefinnande och hälsa. Studien har en kvalitativ ansats och resultatet av de ostrukturerade intervjuer som genomförts visar hur en individ med gedigen erfarenhetsbaserad kompetens har förmåga att identifiera, nyttja och till och med överskrida det handlings- och kontrollutrymme som tillhandahålls, vilket tycks främja hennes arbetsrelaterade välbefinnande och hälsa. Studien exemplifierar även hur en individ som är mindre förtrogen med verksamheten inte har samma förmåga i detta avseende och hur hon i vissa situationer istället upplever olust och viss psykisk stress. Vidare illustrerar mina resultat att en individs erfarenhetsbaserade kompetens och subjektiva handlings- och kontrollutrymme har betydelse för styrkan i individens KASAM, dvs. huruvida hon upplever sin arbetssituation som meningsfull, hanterbar och begriplig.},
 author    = {Petersson, Maria},
 keyword   = {arbetsliv,arbetsmiljö,hälsa,kompetens,stress,lärande,arbetstagare,Industrial psychology,Arbetspsykologi, industripsykologi,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utrymme för arbetsrelaterad hälsa : Erfarenhetsbaserad kompetens som hälsofrämjande faktor},
 year     = {2005},
}