Advanced

Spänn fast säkerhetsbältena - Demokratin faller - En komparativ studie av demokratins fall i Haiti, Ryssland och Zimbabwe

Hjerth, Pernilla and Olsson, Gunilla (2005)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Demokrati eller folkstyre innebär människors naturliga rättigheter till medbestämmande och jämlikhet. Många människor får möjlighet att njuta av demokratins friheter och ett självständigt liv utan hot och våld från myndigheter. Vi har utifrån detta valt att se varför demokratier inte kan behålla de demokratiska elementen. Vårt syfte med uppsatsen är att finna förklaringar till varför demokratier faller.

För att uppnå syftet har vi använt oss av empiriskt material i form av relevant litteratur, som täcker demokratins uppgång och fall kopplat till de länder vi valt att studera. Uppsatsen är en komparativ fallstudie av Haiti, Ryssland och Zimbabwe, där vi undersöker maktelitens påverkan på demokratin.

I de länder vi valt att studera kom vi... (More)
Demokrati eller folkstyre innebär människors naturliga rättigheter till medbestämmande och jämlikhet. Många människor får möjlighet att njuta av demokratins friheter och ett självständigt liv utan hot och våld från myndigheter. Vi har utifrån detta valt att se varför demokratier inte kan behålla de demokratiska elementen. Vårt syfte med uppsatsen är att finna förklaringar till varför demokratier faller.

För att uppnå syftet har vi använt oss av empiriskt material i form av relevant litteratur, som täcker demokratins uppgång och fall kopplat till de länder vi valt att studera. Uppsatsen är en komparativ fallstudie av Haiti, Ryssland och Zimbabwe, där vi undersöker maktelitens påverkan på demokratin.

I de länder vi valt att studera kom vi fram till att demokratins förfall till stor del beror på makthavarnas sätt att verka. De styrande har med sitt agerande klamrat sig fast vid makten och bidragit till att demokratin successivt urholkats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjerth, Pernilla and Olsson, Gunilla
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
demokrati, maktelit, urholkning, Haiti, Ryssland, Zimbabwe, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1331874
date added to LUP
2005-06-20 00:00:00
date last changed
2005-06-20 00:00:00
@misc{1331874,
 abstract   = {Demokrati eller folkstyre innebär människors naturliga rättigheter till medbestämmande och jämlikhet. Många människor får möjlighet att njuta av demokratins friheter och ett självständigt liv utan hot och våld från myndigheter. Vi har utifrån detta valt att se varför demokratier inte kan behålla de demokratiska elementen. Vårt syfte med uppsatsen är att finna förklaringar till varför demokratier faller.

För att uppnå syftet har vi använt oss av empiriskt material i form av relevant litteratur, som täcker demokratins uppgång och fall kopplat till de länder vi valt att studera. Uppsatsen är en komparativ fallstudie av Haiti, Ryssland och Zimbabwe, där vi undersöker maktelitens påverkan på demokratin.

I de länder vi valt att studera kom vi fram till att demokratins förfall till stor del beror på makthavarnas sätt att verka. De styrande har med sitt agerande klamrat sig fast vid makten och bidragit till att demokratin successivt urholkats.},
 author    = {Hjerth, Pernilla and Olsson, Gunilla},
 keyword   = {demokrati,maktelit,urholkning,Haiti,Ryssland,Zimbabwe,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spänn fast säkerhetsbältena - Demokratin faller - En komparativ studie av demokratins fall i Haiti, Ryssland och Zimbabwe},
 year     = {2005},
}