Advanced

Piska och morot : om straff, vård och ordning inom svensk kriminalvård

Örtenvik, Simon (2005)
Sociology
Abstract (Swedish)
Generellt kan sägas att det alltid finns ett spel och en relation mellan vårdgivare och vårdtagare, respektive bestraffare och den straffade. Detta framkommer tydligt i fängelsemiljö. Två centrala begrepp i diskussionen om kriminalvård är vård och straff. Ofta framställs dessa två som varandras motsats och som existerande oberoende av varandra. Man talar ofta om att döma någon till det ena eller det andra och tänker inte sällan i termer av återanpassning respektive vedergällning.

Syftet med denna uppsats är att kartlägga begreppen vård respektive straff. Hur definieras straff och vård av de intagna och av vårdare samt vilken inbördes relation finns mellan begreppen? Vilka relationer och vilken typ av interaktion mellan intagna och vårdare... (More)
Generellt kan sägas att det alltid finns ett spel och en relation mellan vårdgivare och vårdtagare, respektive bestraffare och den straffade. Detta framkommer tydligt i fängelsemiljö. Två centrala begrepp i diskussionen om kriminalvård är vård och straff. Ofta framställs dessa två som varandras motsats och som existerande oberoende av varandra. Man talar ofta om att döma någon till det ena eller det andra och tänker inte sällan i termer av återanpassning respektive vedergällning.

Syftet med denna uppsats är att kartlägga begreppen vård respektive straff. Hur definieras straff och vård av de intagna och av vårdare samt vilken inbördes relation finns mellan begreppen? Vilka relationer och vilken typ av interaktion mellan intagna och vårdare möjliggör eller omöjliggör intentionen att straffa och vårda?

I uppsatsen används kvalitativ metod. Uppsatsen baseras på enskilda semistrukturerade intervjuer med intagna och vårdare samt deltagande observationer på en anstalt. Även skriftliga källor har använts som material. I analysen (som sker löpande i texten) används främst socialpsykologiska teorier och begrepp, oftast med interaktion i fokus.

Uppsatsen visar att vad begreppen vård respektive straff innefattar är inte alltid självklart, utan snarare uttryck för en definitionsprocess bland intagna och vårdare. För det andra visas att syftet med och funktionen av vård respektive straff varierar och att detta inte sällan nyttjas av vårdare för att åstadkomma ordning. Vård och straff står därmed i nära relation till varandra. Slutligen finner jag att vårdarens roll i mycket liknar den kustodiella vårdarrollen som presenteras hos Scheid (1994). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Örtenvik, Simon
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kriminalvård, straff, kriminalvårdsanstalter, fängelser, Sociology, Sociologi, Social psychology, Socialpsykologi
language
Swedish
id
1332339
date added to LUP
2005-08-11 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1332339,
 abstract   = {Generellt kan sägas att det alltid finns ett spel och en relation mellan vårdgivare och vårdtagare, respektive bestraffare och den straffade. Detta framkommer tydligt i fängelsemiljö. Två centrala begrepp i diskussionen om kriminalvård är vård och straff. Ofta framställs dessa två som varandras motsats och som existerande oberoende av varandra. Man talar ofta om att döma någon till det ena eller det andra och tänker inte sällan i termer av återanpassning respektive vedergällning.

Syftet med denna uppsats är att kartlägga begreppen vård respektive straff. Hur definieras straff och vård av de intagna och av vårdare samt vilken inbördes relation finns mellan begreppen? Vilka relationer och vilken typ av interaktion mellan intagna och vårdare möjliggör eller omöjliggör intentionen att straffa och vårda?

I uppsatsen används kvalitativ metod. Uppsatsen baseras på enskilda semistrukturerade intervjuer med intagna och vårdare samt deltagande observationer på en anstalt. Även skriftliga källor har använts som material. I analysen (som sker löpande i texten) används främst socialpsykologiska teorier och begrepp, oftast med interaktion i fokus.

Uppsatsen visar att vad begreppen vård respektive straff innefattar är inte alltid självklart, utan snarare uttryck för en definitionsprocess bland intagna och vårdare. För det andra visas att syftet med och funktionen av vård respektive straff varierar och att detta inte sällan nyttjas av vårdare för att åstadkomma ordning. Vård och straff står därmed i nära relation till varandra. Slutligen finner jag att vårdarens roll i mycket liknar den kustodiella vårdarrollen som presenteras hos Scheid (1994).},
 author    = {Örtenvik, Simon},
 keyword   = {kriminalvård,straff,kriminalvårdsanstalter,fängelser,Sociology,Sociologi,Social psychology,Socialpsykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Piska och morot : om straff, vård och ordning inom svensk kriminalvård},
 year     = {2005},
}