Advanced

Hjälp eller Tvång? : En sociologisk analys av arbetslösas syn på arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Goldkuhl, Malin (2005)
Sociology
Abstract (Swedish)
Under hösten 2003 skrev jag tillsammans med en annan student vid Lunds universitet en C-uppsats om hur långtidsarbetslösa upplever sin situation. I denna uppsats nystar jag vidare på denna tråd för att undersöka några arbetslösas upplevelser av sina behov av stöd och hjälp som arbetssökande och sätta detta i relation till deras upplevelse av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder de möter och intentionerna bakom dessa åtgärder.

För att närma mig en förståelse angående detta har jag utgått från arbets- och utvecklingscentra som idag arbetar för att slussa arbetslösa personer genom rådgivning och praktik till arbete.

Då jag är intresserad av att lyfta fram arbetslösas beskrivningar och önskemål vad gäller arbetsmarknadsåtgärder har en... (More)
Under hösten 2003 skrev jag tillsammans med en annan student vid Lunds universitet en C-uppsats om hur långtidsarbetslösa upplever sin situation. I denna uppsats nystar jag vidare på denna tråd för att undersöka några arbetslösas upplevelser av sina behov av stöd och hjälp som arbetssökande och sätta detta i relation till deras upplevelse av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder de möter och intentionerna bakom dessa åtgärder.

För att närma mig en förståelse angående detta har jag utgått från arbets- och utvecklingscentra som idag arbetar för att slussa arbetslösa personer genom rådgivning och praktik till arbete.

Då jag är intresserad av att lyfta fram arbetslösas beskrivningar och önskemål vad gäller arbetsmarknadsåtgärder har en kvalitativ studie utförts. Åtta djupintervjuer har genomförts, sex med arbetslösa personer inskrivna på arbets- och utvecklingscentra, resterande två med tjänstemän som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Utifrån utarbetat material har analysen delats upp i olika teman. Det teoretiska perspektiv som anlagts på denna studie är hämtat i Göran Ahrnes teori om vardagsverklighet och struktur, nätverksmodellen så som den beskrivits av Marianne Liedholm och Göran Lindberg, samt två processer presenterade av Bengt Furåker; dekommodifiering och rekommodifiering.

Arbetet med att skapa program och förberedande insatser för individer som står utanför arbetsmarknaden är en process som hela tiden står under förändring. Jag fann att det förekommer stora variationer beträffande deltagarnas inställning till den hjälp som erbjuds via AUC och de krav som ställs på dem i arbetssökarprocessen.

Inställningen påverkas av olika behov, vardagsverklighet samt hur förmedlingsprocessen fungerar mellan arbetslösa och mediatorer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Goldkuhl, Malin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
sociologi, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetspolitik, arbets- och utvecklingscentrum, nätverk, Sociology of labour, sociology of enterprise, Arbetslivssociologi, företagssociologi
language
Swedish
id
1332675
date added to LUP
2005-01-03 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1332675,
 abstract   = {Under hösten 2003 skrev jag tillsammans med en annan student vid Lunds universitet en C-uppsats om hur långtidsarbetslösa upplever sin situation. I denna uppsats nystar jag vidare på denna tråd för att undersöka några arbetslösas upplevelser av sina behov av stöd och hjälp som arbetssökande och sätta detta i relation till deras upplevelse av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder de möter och intentionerna bakom dessa åtgärder.

För att närma mig en förståelse angående detta har jag utgått från arbets- och utvecklingscentra som idag arbetar för att slussa arbetslösa personer genom rådgivning och praktik till arbete.

Då jag är intresserad av att lyfta fram arbetslösas beskrivningar och önskemål vad gäller arbetsmarknadsåtgärder har en kvalitativ studie utförts. Åtta djupintervjuer har genomförts, sex med arbetslösa personer inskrivna på arbets- och utvecklingscentra, resterande två med tjänstemän som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Utifrån utarbetat material har analysen delats upp i olika teman. Det teoretiska perspektiv som anlagts på denna studie är hämtat i Göran Ahrnes teori om vardagsverklighet och struktur, nätverksmodellen så som den beskrivits av Marianne Liedholm och Göran Lindberg, samt två processer presenterade av Bengt Furåker; dekommodifiering och rekommodifiering.

Arbetet med att skapa program och förberedande insatser för individer som står utanför arbetsmarknaden är en process som hela tiden står under förändring. Jag fann att det förekommer stora variationer beträffande deltagarnas inställning till den hjälp som erbjuds via AUC och de krav som ställs på dem i arbetssökarprocessen.

Inställningen påverkas av olika behov, vardagsverklighet samt hur förmedlingsprocessen fungerar mellan arbetslösa och mediatorer.},
 author    = {Goldkuhl, Malin},
 keyword   = {sociologi,arbetslösa,arbetslöshet,arbetsmarknadspolitik,arbetslöshetspolitik,arbets- och utvecklingscentrum,nätverk,Sociology of labour, sociology of enterprise,Arbetslivssociologi, företagssociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hjälp eller Tvång? : En sociologisk analys av arbetslösas syn på arbetsmarknadspolitiska åtgärder},
 year     = {2005},
}