Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från traditionell till metrosexuell: mansbildens förändring i reklamen

Caliskan, Nuran and Nordén, Linda (2004)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka mansbildens förändring i reklamen under 1990-talet och början av 2000-talet. Därför vill vi undersöka om män exponeras på olika sätt i herrtidningen Magazine Café under perioden. Vi vill också se om vi kunde finna några tendenser i samhällsutvecklingen, som har påverkat mansbilden och om samhällsutvecklingen syns i reklamens framställning av männen. Vi kommer också att undersöka det senaste mansidealet, som kallas metrosexualitet och se om det avspeglas i det material vi valt att analysera. Några av de frågor som vi besvarar lyder:

* Hur influerar medierna trender och livsstilar?

* Hur exponeras män i bildreklam?

* Finns det några samhällstendenser som man kan knyta till en eventuell förändring av... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka mansbildens förändring i reklamen under 1990-talet och början av 2000-talet. Därför vill vi undersöka om män exponeras på olika sätt i herrtidningen Magazine Café under perioden. Vi vill också se om vi kunde finna några tendenser i samhällsutvecklingen, som har påverkat mansbilden och om samhällsutvecklingen syns i reklamens framställning av männen. Vi kommer också att undersöka det senaste mansidealet, som kallas metrosexualitet och se om det avspeglas i det material vi valt att analysera. Några av de frågor som vi besvarar lyder:

* Hur influerar medierna trender och livsstilar?

* Hur exponeras män i bildreklam?

* Finns det några samhällstendenser som man kan knyta till en eventuell förändring av exponeringen av män?

Analysen har utförts genom en kvalitativ bildanalys. Vi har begränsat vårt material till tre bilder ifrån tre årgångar av Magazine Café. Utgångspunkten för vår analys har tagits från boken How to study television av Selby och Cowdery. Tyngdpunkten läggs på Mise-en-scéne, vilket innefattar analyser av iscensättningen, de icke-verbala koderna, klädernas koder och de tekniska koderna.

Undersökningen resulterade i att den utveckling som har skett i samhället, när det gäller förändringen av mansbilden, också syntes i reklambilderna. Från det traditionella mansidealet har nya manligheter uppkommit, som tidigare skulle anses omanliga. Kvinnoliknande och sårbara män exponeras idag i medierna. Man kan tydligt se utvecklingen i de bilder som studerats, från en mer dominerande man till en man som inte är rädd för att visa sina kvinnliga sidor. Medierna influerar trender genom att förstärka den utveckling som är i rörelse och skapar på så sätt nya begrepp, såsom metrosexualitet, ett begrepp, som hänför sig till livsstilen i de stora världsmetropolerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Caliskan, Nuran and Nordén, Linda
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Bildreklam, Samhällsvärderingar, Magazine Café, Mansroller, Mansbilder, Metrosexualitet, Medier och trender, Gender studies, Genusvetenskap, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1333131
date added to LUP
2005-04-12 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:09
@misc{1333131,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka mansbildens förändring i reklamen under 1990-talet och början av 2000-talet. Därför vill vi undersöka om män exponeras på olika sätt i herrtidningen Magazine Café under perioden. Vi vill också se om vi kunde finna några tendenser i samhällsutvecklingen, som har påverkat mansbilden och om samhällsutvecklingen syns i reklamens framställning av männen. Vi kommer också att undersöka det senaste mansidealet, som kallas metrosexualitet och se om det avspeglas i det material vi valt att analysera. Några av de frågor som vi besvarar lyder:

* Hur influerar medierna trender och livsstilar?

* Hur exponeras män i bildreklam?

* Finns det några samhällstendenser som man kan knyta till en eventuell förändring av exponeringen av män?

Analysen har utförts genom en kvalitativ bildanalys. Vi har begränsat vårt material till tre bilder ifrån tre årgångar av Magazine Café. Utgångspunkten för vår analys har tagits från boken How to study television av Selby och Cowdery. Tyngdpunkten läggs på Mise-en-scéne, vilket innefattar analyser av iscensättningen, de icke-verbala koderna, klädernas koder och de tekniska koderna.

Undersökningen resulterade i att den utveckling som har skett i samhället, när det gäller förändringen av mansbilden, också syntes i reklambilderna. Från det traditionella mansidealet har nya manligheter uppkommit, som tidigare skulle anses omanliga. Kvinnoliknande och sårbara män exponeras idag i medierna. Man kan tydligt se utvecklingen i de bilder som studerats, från en mer dominerande man till en man som inte är rädd för att visa sina kvinnliga sidor. Medierna influerar trender genom att förstärka den utveckling som är i rörelse och skapar på så sätt nya begrepp, såsom metrosexualitet, ett begrepp, som hänför sig till livsstilen i de stora världsmetropolerna.},
 author    = {Caliskan, Nuran and Nordén, Linda},
 keyword   = {Bildreklam,Samhällsvärderingar,Magazine Café,Mansroller,Mansbilder,Metrosexualitet,Medier och trender,Gender studies,Genusvetenskap,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från traditionell till metrosexuell: mansbildens förändring i reklamen},
 year     = {2004},
}