Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Makt och påverkan : Om att vara föreståndare i ett föräldrakooperativ

Ekdahl, Helena and Kildal, Merete (2005)
Education
Abstract (Swedish)
Den här studien bygger på semistrukturerad intervjuer med föreståndare inom föräldrakooperativa daghem för att analysera vad styrformen har för påverkan på ledarskapet och hur detta utövas. Bakgrunden till studien är en undran i varför föreståndare uppfattar relationen till föräldrar inom den föräldrakooperativa barnomsorgen som problematisk. Det grundläggande antagandet utgår därmed ifrån att själva organisationsformen med dess styrning utgör ett pedagogiskt problem där frågor som roller, makt och social identitet blir aktuellt i utövandet av ledarskapet. Studien har visat att såväl föreståndare som föräldrar innehar multipla roller. Detta leder inledningsvis till problem för föreståndaren som får svårigheter med att läsa av olika... (More)
Den här studien bygger på semistrukturerad intervjuer med föreståndare inom föräldrakooperativa daghem för att analysera vad styrformen har för påverkan på ledarskapet och hur detta utövas. Bakgrunden till studien är en undran i varför föreståndare uppfattar relationen till föräldrar inom den föräldrakooperativa barnomsorgen som problematisk. Det grundläggande antagandet utgår därmed ifrån att själva organisationsformen med dess styrning utgör ett pedagogiskt problem där frågor som roller, makt och social identitet blir aktuellt i utövandet av ledarskapet. Studien har visat att såväl föreståndare som föräldrar innehar multipla roller. Detta leder inledningsvis till problem för föreståndaren som får svårigheter med att läsa av olika sammanhang och vad som förväntas av dem. Med ökad arbetslivserfarenhet och personkännedom minskar dessa problem. Motsvarande gäller emellertid inte i lika hög grad för föräldrarna. Deras intresse ligger i första hand i föräldrarollen och den roll de tar på sig som arbetsgivare får inte lika hög prioritet. Föreståndarnas legitima makt såsom anställda chefer är i det multipla rollsystemet på intet sätt givet vilket medför otydlighet för föreståndarna i vad de får respektive inte får göra. För att kunna påverka förlitar sig föreståndarna istället på andra resurser. I första hand i form av sin expertmakt och sin referensmakt. De "influence tactics" som utnyttjas innefattar bland annat rationell argumentering, legitimeringstrick, konsultering, personlig vädjan samt känsloargument. Trots att föräldrakooperativet som ägarform formellt ger medlemmar och dess förtroendevalda möjlighet till att påverka verksamheternas drift och utveckling så visar studien att dessa sällan tar initiativ därtill. Föreståndaren tillsammans med personal har härav stora möjligheter att påverka. Uppgiften är emellertid inte lätt då medlemmarnas intresse och engagemang måste utnyttjas till fullo för att verksamhetens legitimitet och existens skall säkerställas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekdahl, Helena and Kildal, Merete
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kooperativ, ledarskap, ledning, ideella organisationer, organisations kultur, rollkonflikt, makt, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1333362
date added to LUP
2005-09-23 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1333362,
 abstract   = {{Den här studien bygger på semistrukturerad intervjuer med föreståndare inom föräldrakooperativa daghem för att analysera vad styrformen har för påverkan på ledarskapet och hur detta utövas. Bakgrunden till studien är en undran i varför föreståndare uppfattar relationen till föräldrar inom den föräldrakooperativa barnomsorgen som problematisk. Det grundläggande antagandet utgår därmed ifrån att själva organisationsformen med dess styrning utgör ett pedagogiskt problem där frågor som roller, makt och social identitet blir aktuellt i utövandet av ledarskapet. Studien har visat att såväl föreståndare som föräldrar innehar multipla roller. Detta leder inledningsvis till problem för föreståndaren som får svårigheter med att läsa av olika sammanhang och vad som förväntas av dem. Med ökad arbetslivserfarenhet och personkännedom minskar dessa problem. Motsvarande gäller emellertid inte i lika hög grad för föräldrarna. Deras intresse ligger i första hand i föräldrarollen och den roll de tar på sig som arbetsgivare får inte lika hög prioritet. Föreståndarnas legitima makt såsom anställda chefer är i det multipla rollsystemet på intet sätt givet vilket medför otydlighet för föreståndarna i vad de får respektive inte får göra. För att kunna påverka förlitar sig föreståndarna istället på andra resurser. I första hand i form av sin expertmakt och sin referensmakt. De "influence tactics" som utnyttjas innefattar bland annat rationell argumentering, legitimeringstrick, konsultering, personlig vädjan samt känsloargument. Trots att föräldrakooperativet som ägarform formellt ger medlemmar och dess förtroendevalda möjlighet till att påverka verksamheternas drift och utveckling så visar studien att dessa sällan tar initiativ därtill. Föreståndaren tillsammans med personal har härav stora möjligheter att påverka. Uppgiften är emellertid inte lätt då medlemmarnas intresse och engagemang måste utnyttjas till fullo för att verksamhetens legitimitet och existens skall säkerställas.}},
 author    = {{Ekdahl, Helena and Kildal, Merete}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Makt och påverkan : Om att vara föreståndare i ett föräldrakooperativ}},
 year     = {{2005}},
}