Advanced

Hur ser den pedagogiska processen ut för ett arbetsplatsombud?: En empirisk undersökning i en facklig organisation

Lundborg Engwall, Gunilla and Åslund, Björn (2005)
Education
Abstract (Swedish)
Vi har i vårt uppsatsarbete valt att studera de fackligt engagerade arbetsplatsombudens vardag ur ett pedagogiskt perspektiv. Då vår frågeställning är av explorativ art ansåg vi att en kvalitativ ansats var att föredra. Vi har genomfört ett antal semistrukturerade intervjuer med dels utbildningsansvariga vid två regionalavdelningar samt ett antal arbetsplatsombud. Vid genomförandet av intervjuerna åkte vi ut på arbetsplatserna för att underlätta för ombuden. Vi hade gjort en intervjuguide som vi skickade till de ombud som ville förbereda sig. För att underlätta vårt eget fortsatta arbete med intervjumaterialet spelade vi in alla intervjuerna på en mp3 spelare. De områden i ombudets arbete vi valde att fokusera på var vad som motiverar... (More)
Vi har i vårt uppsatsarbete valt att studera de fackligt engagerade arbetsplatsombudens vardag ur ett pedagogiskt perspektiv. Då vår frågeställning är av explorativ art ansåg vi att en kvalitativ ansats var att föredra. Vi har genomfört ett antal semistrukturerade intervjuer med dels utbildningsansvariga vid två regionalavdelningar samt ett antal arbetsplatsombud. Vid genomförandet av intervjuerna åkte vi ut på arbetsplatserna för att underlätta för ombuden. Vi hade gjort en intervjuguide som vi skickade till de ombud som ville förbereda sig. För att underlätta vårt eget fortsatta arbete med intervjumaterialet spelade vi in alla intervjuerna på en mp3 spelare. De områden i ombudets arbete vi valde att fokusera på var vad som motiverar individen. Vilken möjlighet som finns att kunna påverka något efter genomgångna utbildningar. Vi har även intresserat oss för olika lärprocesser samt metoder som kan kopplas till dessa teorier. Individens handlingsutrymme styrs dels av styrdokument men även ombudet och organisationen i förhållande till chefer och arbetskamrater. I den teoretiska delen, som vi har genomfört har vårt fokus riktats på litteratur som kretsar kring de nyckelord vi har använt exempelvis: påverkan, lärande, kunskapsanvändning, handlingsutrymme. Vi har ansträngt oss för att komplettera den vanliga litteraturen med några vetenskapliga artiklar. Vår avsikt har också varit att använda primärkällor. Arbetsplatsombudens motivation och intresse har klart överträffat de förväntningar vi hade innan arbetets början. Utbildningsinsatser fungerar som en drivkraft för vissa ombud då man menar att möjligheterna att påverka ökar i takt med kunskaperna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundborg Engwall, Gunilla and Åslund, Björn
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
påverkan, lärande, kunskapsutveckling, handlingsutrymme, kunskapsanvändning, arbetsplatsombud, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1333645
date added to LUP
2005-12-22 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1333645,
 abstract   = {Vi har i vårt uppsatsarbete valt att studera de fackligt engagerade arbetsplatsombudens vardag ur ett pedagogiskt perspektiv. Då vår frågeställning är av explorativ art ansåg vi att en kvalitativ ansats var att föredra. Vi har genomfört ett antal semistrukturerade intervjuer med dels utbildningsansvariga vid två regionalavdelningar samt ett antal arbetsplatsombud. Vid genomförandet av intervjuerna åkte vi ut på arbetsplatserna för att underlätta för ombuden. Vi hade gjort en intervjuguide som vi skickade till de ombud som ville förbereda sig. För att underlätta vårt eget fortsatta arbete med intervjumaterialet spelade vi in alla intervjuerna på en mp3 spelare. De områden i ombudets arbete vi valde att fokusera på var vad som motiverar individen. Vilken möjlighet som finns att kunna påverka något efter genomgångna utbildningar. Vi har även intresserat oss för olika lärprocesser samt metoder som kan kopplas till dessa teorier. Individens handlingsutrymme styrs dels av styrdokument men även ombudet och organisationen i förhållande till chefer och arbetskamrater. I den teoretiska delen, som vi har genomfört har vårt fokus riktats på litteratur som kretsar kring de nyckelord vi har använt exempelvis: påverkan, lärande, kunskapsanvändning, handlingsutrymme. Vi har ansträngt oss för att komplettera den vanliga litteraturen med några vetenskapliga artiklar. Vår avsikt har också varit att använda primärkällor. Arbetsplatsombudens motivation och intresse har klart överträffat de förväntningar vi hade innan arbetets början. Utbildningsinsatser fungerar som en drivkraft för vissa ombud då man menar att möjligheterna att påverka ökar i takt med kunskaperna.},
 author    = {Lundborg Engwall, Gunilla and Åslund, Björn},
 keyword   = {påverkan,lärande,kunskapsutveckling,handlingsutrymme,kunskapsanvändning,arbetsplatsombud,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur ser den pedagogiska processen ut för ett arbetsplatsombud?: En empirisk undersökning i en facklig organisation},
 year     = {2005},
}