Advanced

Ny i yrket - ny på arbetsplatsen: En undersökning om hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sin första tid i yrket

Persson, Sara and Vernström, Hanna (2005)
Education
Abstract (Swedish)
Sjuksköterskeutbildningen har sedan dess start i mitten av 1800-talet utvecklats från att ha varit en rent praktiskt inriktad yrkesutbildning till en mer teoretiskt inriktad högskoleutbildning. Denna utveckling har fortsatt vilket innebär att klyftan mellan teori och praktik har ökat ytterligare.

Mot denna bakgrund är syftet med uppsatsen att undersöka vilka krav på lärande den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever i den situation hon står inför, när hon med en huvudsaklig teoretisk utbildning möter den kliniska praktiken, samt att analysera hur sjuksköterskorna kan stödjas i att hantera situationen. Utifrån vårt syfte har vi valt att utföra en empirisk undersökning, där vi har intervjuat sju sjuksköterskor från Helsingborgs lasarett.... (More)
Sjuksköterskeutbildningen har sedan dess start i mitten av 1800-talet utvecklats från att ha varit en rent praktiskt inriktad yrkesutbildning till en mer teoretiskt inriktad högskoleutbildning. Denna utveckling har fortsatt vilket innebär att klyftan mellan teori och praktik har ökat ytterligare.

Mot denna bakgrund är syftet med uppsatsen att undersöka vilka krav på lärande den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever i den situation hon står inför, när hon med en huvudsaklig teoretisk utbildning möter den kliniska praktiken, samt att analysera hur sjuksköterskorna kan stödjas i att hantera situationen. Utifrån vårt syfte har vi valt att utföra en empirisk undersökning, där vi har intervjuat sju sjuksköterskor från Helsingborgs lasarett. Den kvalitativa ansatsen föll naturligt då vi sökte en djupare förståelse för sjuksköterskorna och deras situation.

I vår undersökning kommer vi fram till att det är svårt för nyutexaminerade sjuksköterskor att ta sig an de krav på kompetens som yrket ställer. För att klara av situationen behöver de stöd och handledning både från Helsingborgs lasarett och från arbetskamraterna. Vi konstaterar även att sjuksköterskorna måste ges möjligheter att delta i de aktiviteter som organisationen erbjuder för att underlätta deras inträde i yrket. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Sara and Vernström, Hanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
nyutexaminerad sjuksköterska, sjuksköterskeutbildning, färdighetstillägnelse, lärande, handledning, stöd, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1333654
date added to LUP
2005-12-22 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1333654,
 abstract   = {Sjuksköterskeutbildningen har sedan dess start i mitten av 1800-talet utvecklats från att ha varit en rent praktiskt inriktad yrkesutbildning till en mer teoretiskt inriktad högskoleutbildning. Denna utveckling har fortsatt vilket innebär att klyftan mellan teori och praktik har ökat ytterligare.

Mot denna bakgrund är syftet med uppsatsen att undersöka vilka krav på lärande den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever i den situation hon står inför, när hon med en huvudsaklig teoretisk utbildning möter den kliniska praktiken, samt att analysera hur sjuksköterskorna kan stödjas i att hantera situationen. Utifrån vårt syfte har vi valt att utföra en empirisk undersökning, där vi har intervjuat sju sjuksköterskor från Helsingborgs lasarett. Den kvalitativa ansatsen föll naturligt då vi sökte en djupare förståelse för sjuksköterskorna och deras situation.

I vår undersökning kommer vi fram till att det är svårt för nyutexaminerade sjuksköterskor att ta sig an de krav på kompetens som yrket ställer. För att klara av situationen behöver de stöd och handledning både från Helsingborgs lasarett och från arbetskamraterna. Vi konstaterar även att sjuksköterskorna måste ges möjligheter att delta i de aktiviteter som organisationen erbjuder för att underlätta deras inträde i yrket.},
 author    = {Persson, Sara and Vernström, Hanna},
 keyword   = {nyutexaminerad sjuksköterska,sjuksköterskeutbildning,färdighetstillägnelse,lärande,handledning,stöd,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ny i yrket - ny på arbetsplatsen: En undersökning om hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sin första tid i yrket},
 year     = {2005},
}