Advanced

"Modiga entreprenörer" : maskuliniteter i sex svenska herrtidningar

Sigurdardottir, Elin (2004)
Department of Gender Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är undersöka hur herrtidningarna Café, Slitz och Moore skildrar maskuliniteter och vidare problematisera dessa. Detta görs med att titta närmare på begrepp som heteronormativitet och maskuliniteter. Uppsatsen bygger på en innehållsanalys av tre svenska herrtidningar från år 2002-2004. Först diskuteras innehållsanalys med inriktning på kritisk diskursanalys som metod. Sedan finns en genomgång av tidigare feministiska medieanalyser. Heteronormativitet och maskuliniteter diskuteras. Slutligen redovisas resultaten av analysen. Analysen visar att huvudsakligen två framställningar av maskuliniteter, "den nye mannen" [the new man] och "den nye grabben" [the new lad], kämpar om en hegemonisk position i tidningarnas reklaminnehåll.... (More)
Uppsatsens syfte är undersöka hur herrtidningarna Café, Slitz och Moore skildrar maskuliniteter och vidare problematisera dessa. Detta görs med att titta närmare på begrepp som heteronormativitet och maskuliniteter. Uppsatsen bygger på en innehållsanalys av tre svenska herrtidningar från år 2002-2004. Först diskuteras innehållsanalys med inriktning på kritisk diskursanalys som metod. Sedan finns en genomgång av tidigare feministiska medieanalyser. Heteronormativitet och maskuliniteter diskuteras. Slutligen redovisas resultaten av analysen. Analysen visar att huvudsakligen två framställningar av maskuliniteter, "den nye mannen" [the new man] och "den nye grabben" [the new lad], kämpar om en hegemonisk position i tidningarnas reklaminnehåll. I tidningarnas övriga innehåll representeras huvudsakligen aktiva och framgångsrika män, antingen inom affärsliv eller sport, som den hegemoniska maskuliniteten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sigurdardottir, Elin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
veckotidningar, manlighet, män, mansbilden, massmedia, reklam, 2000-talet, genus, Gender studies, Genusvetenskap
language
Swedish
id
1334193
date added to LUP
2004-01-19 00:00:00
date last changed
2004-05-03 00:00:00
@misc{1334193,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är undersöka hur herrtidningarna Café, Slitz och Moore skildrar maskuliniteter och vidare problematisera dessa. Detta görs med att titta närmare på begrepp som heteronormativitet och maskuliniteter. Uppsatsen bygger på en innehållsanalys av tre svenska herrtidningar från år 2002-2004. Först diskuteras innehållsanalys med inriktning på kritisk diskursanalys som metod. Sedan finns en genomgång av tidigare feministiska medieanalyser. Heteronormativitet och maskuliniteter diskuteras. Slutligen redovisas resultaten av analysen. Analysen visar att huvudsakligen två framställningar av maskuliniteter, "den nye mannen" [the new man] och "den nye grabben" [the new lad], kämpar om en hegemonisk position i tidningarnas reklaminnehåll. I tidningarnas övriga innehåll representeras huvudsakligen aktiva och framgångsrika män, antingen inom affärsliv eller sport, som den hegemoniska maskuliniteten.},
 author    = {Sigurdardottir, Elin},
 keyword   = {veckotidningar,manlighet,män,mansbilden,massmedia,reklam,2000-talet,genus,Gender studies,Genusvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Modiga entreprenörer" : maskuliniteter i sex svenska herrtidningar},
 year     = {2004},
}