Advanced

Det allmänna pensionssystemet. Hur påverkas individens pensionsbeslut?

Håkansson, Per and Eliasson, Göran (2005)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att belysa det allmänna pensionssystemets ekonomiska incitament till förlängt arbetskraftsdeltagande. Vidare undersöks huruvida pensionssystemet är försäkringsmässigt. För att synliggöra de ekonomiska incitamenten görs en jämförelse med det gamla pensionssystemet. Det allmänna pensionssystemets ekonomiska incitament belyses med följande ekonomiska mått: pensionsförmögenhet, förmånsvärde, toppvärde och ersättningskvot. Valet mellan pension och ökat konsumtionsutrymme åskådliggörs i en nyttofunktionsmodell. Beräkningarna har gjorts i Excel kalkylprogram. Det allmänna pensionssystemets livsinkomstprincip innebär att pensionsförmögenheten ökar vid en senarelagd pensionering oavsett inkomstnivå. Det finns alltså tydliga... (More)
Uppsatsen syftar till att belysa det allmänna pensionssystemets ekonomiska incitament till förlängt arbetskraftsdeltagande. Vidare undersöks huruvida pensionssystemet är försäkringsmässigt. För att synliggöra de ekonomiska incitamenten görs en jämförelse med det gamla pensionssystemet. Det allmänna pensionssystemets ekonomiska incitament belyses med följande ekonomiska mått: pensionsförmögenhet, förmånsvärde, toppvärde och ersättningskvot. Valet mellan pension och ökat konsumtionsutrymme åskådliggörs i en nyttofunktionsmodell. Beräkningarna har gjorts i Excel kalkylprogram. Det allmänna pensionssystemets livsinkomstprincip innebär att pensionsförmögenheten ökar vid en senarelagd pensionering oavsett inkomstnivå. Det finns alltså tydliga ekonomiska incitament till fördröjt arbetskraftsutträde i det nya pensionssystemet. Det är dock svårt att förutsäga hur pensionssystemet påverkar pensionsåldern eftersom värderingar och attityder spelar stor roll för individers pensionsbeslut. Dessa preferenser påverkas bland annat av individens hälsa och av arbetets krav. Det finns i dagens pensionssystem ett tydligt samband mellan pensionsavgiften och pensionens storlek vilket innebär att dagens pensionssystem är försäkringsmässigt. Sammanfattningsvis ger det nya allmänna pensionssystemet, allt annat lika, ekonomiska incitament till en fördröjd pensionering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1334410,
 abstract   = {Uppsatsen syftar till att belysa det allmänna pensionssystemets ekonomiska incitament till förlängt arbetskraftsdeltagande. Vidare undersöks huruvida pensionssystemet är försäkringsmässigt. För att synliggöra de ekonomiska incitamenten görs en jämförelse med det gamla pensionssystemet. Det allmänna pensionssystemets ekonomiska incitament belyses med följande ekonomiska mått: pensionsförmögenhet, förmånsvärde, toppvärde och ersättningskvot. Valet mellan pension och ökat konsumtionsutrymme åskådliggörs i en nyttofunktionsmodell. Beräkningarna har gjorts i Excel kalkylprogram. Det allmänna pensionssystemets livsinkomstprincip innebär att pensionsförmögenheten ökar vid en senarelagd pensionering oavsett inkomstnivå. Det finns alltså tydliga ekonomiska incitament till fördröjt arbetskraftsutträde i det nya pensionssystemet. Det är dock svårt att förutsäga hur pensionssystemet påverkar pensionsåldern eftersom värderingar och attityder spelar stor roll för individers pensionsbeslut. Dessa preferenser påverkas bland annat av individens hälsa och av arbetets krav. Det finns i dagens pensionssystem ett tydligt samband mellan pensionsavgiften och pensionens storlek vilket innebär att dagens pensionssystem är försäkringsmässigt. Sammanfattningsvis ger det nya allmänna pensionssystemet, allt annat lika, ekonomiska incitament till en fördröjd pensionering.},
 author    = {Håkansson, Per and Eliasson, Göran},
 keyword   = {pensionsförmögenhet,förmånsvärde,livsinkomstprincip,arbetskraftsdeltagande,försäkringsmässighet,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det allmänna pensionssystemet. Hur påverkas individens pensionsbeslut?},
 year     = {2005},
}