Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Moderniseringen av det åttonde bolagsdirektivet -ett steg mot en effektivare revision?

Lindquist, Linn (2006)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Syfte: Att undersöka om direktivet lägger en grund för en effektivare revision av företag inom EU. Metod: Uppsatsen är deskriptiv och en deduktiv forskningsansats har tillämpats. En dokumentstudie har genomförts av rättsligt material samt artiklar. En kvalitativ forskningsstrategi har tillämpats, eftersom att den är mer flexibel samtidigt som fokus vilar på att analysera text. Teori: Teoriavsnittet utgår från teorier kring global governance, vilket bidrar med ett globalt angreppssätt. Agentteorin har även tillämpats i syfte att öka förståelsen för de komplexa relationer som föreligger inom revisionsbranschen. Resultat: Moderniseringen av det åttonde bolagsdirektivet innebär en mer heltäckande reglering inom revision. Revisionen inom EU kan... (More)
Syfte: Att undersöka om direktivet lägger en grund för en effektivare revision av företag inom EU. Metod: Uppsatsen är deskriptiv och en deduktiv forskningsansats har tillämpats. En dokumentstudie har genomförts av rättsligt material samt artiklar. En kvalitativ forskningsstrategi har tillämpats, eftersom att den är mer flexibel samtidigt som fokus vilar på att analysera text. Teori: Teoriavsnittet utgår från teorier kring global governance, vilket bidrar med ett globalt angreppssätt. Agentteorin har även tillämpats i syfte att öka förståelsen för de komplexa relationer som föreligger inom revisionsbranschen. Resultat: Moderniseringen av det åttonde bolagsdirektivet innebär en mer heltäckande reglering inom revision. Revisionen inom EU kan härigenom bli mer harmoniserad även om det finns öppningar för nationella särdrag. Globaliseringen ställer krav på
nya samarbetsformer över gränserna för att effektivisera revisionen, vilket direktivet öppnar upp för. För att uppnå en effektivare revision gäller det att ett bra samarbete kommer till stånd med länder såväl inom som utom Europa. Moderniseringen lägger en grund för en effektivare revision, men det kommer att krävas mycket arbete av de enskilda medlemsstaterna för att effektivisera revisionen i praktiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindquist, Linn
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Oberoende, revision, ISA, Det åttonde bolagsdirektivet, offentlig tillsyn, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1334443
date added to LUP
2006-06-08 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:49:17
@misc{1334443,
 abstract   = {Syfte:	Att undersöka om direktivet lägger en grund för en effektivare revision av företag inom EU. Metod:	Uppsatsen är deskriptiv och en deduktiv forskningsansats har tillämpats. En dokumentstudie har	genomförts av rättsligt material samt artiklar. En kvalitativ forskningsstrategi har tillämpats, eftersom att den är mer flexibel samtidigt som fokus vilar på att analysera text. Teori:	Teoriavsnittet utgår från teorier kring global governance, vilket bidrar med ett globalt angreppssätt. Agentteorin har även tillämpats i syfte att öka	förståelsen för de komplexa relationer som föreligger inom revisionsbranschen. Resultat:	Moderniseringen av det åttonde bolagsdirektivet innebär en mer heltäckande reglering inom revision. Revisionen inom EU kan härigenom bli mer harmoniserad även om det finns öppningar för nationella särdrag. Globaliseringen ställer krav på
nya samarbetsformer över gränserna för att effektivisera revisionen, vilket direktivet öppnar upp för. För att uppnå en effektivare revision gäller det att ett bra samarbete kommer till stånd med länder såväl inom som utom Europa. Moderniseringen lägger en grund för en effektivare revision, men det kommer att krävas mycket arbete av de enskilda medlemsstaterna för att effektivisera revisionen i praktiken.},
 author    = {Lindquist, Linn},
 keyword   = {Oberoende,revision,ISA,Det åttonde bolagsdirektivet,offentlig tillsyn,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Moderniseringen av det åttonde bolagsdirektivet -ett steg mot en effektivare revision?},
 year     = {2006},
}