Advanced

Användning av och kunskap om Business Rules i svenska organisationer

Nordgren, Jon and Bohman, Carl (2008)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats inleds med en introducerande undersökning där vi finner att mjukvaror för förvaltning av Business Rules inte är använt av många svenska organisationer. Förundersökningen drev oss att undersöka hur Business Rules förvaltas inom svenska organisationer. Först sammanställdes en översikt över de fakta som finns tillhands inom ämnet för Business Rules samt lämpliga sätt att hantera Business Rules. Genom de förberedande studierna identifierades några brister som kan finnas i svenska organisationer som inte använder Business Rules och dessa ledde till en första och övergripande forskningsfråga. Frågan formulerades som följer: Hur förvaltas BR i IS och IT i svenska organisationers dagliga verksamhet? Den har sedan delats upp i sju... (More)
Denna uppsats inleds med en introducerande undersökning där vi finner att mjukvaror för förvaltning av Business Rules inte är använt av många svenska organisationer. Förundersökningen drev oss att undersöka hur Business Rules förvaltas inom svenska organisationer. Först sammanställdes en översikt över de fakta som finns tillhands inom ämnet för Business Rules samt lämpliga sätt att hantera Business Rules. Genom de förberedande studierna identifierades några brister som kan finnas i svenska organisationer som inte använder Business Rules och dessa ledde till en första och övergripande forskningsfråga. Frågan formulerades som följer: Hur förvaltas BR i IS och IT i svenska organisationers dagliga verksamhet? Den har sedan delats upp i sju stycken delfrågor som framställts utifrån problemområdet. Dessa sju frågor försöker vi besvara genom intervjuer och e-postfrågor i fyra svenska organisationer. För att besvara forskningsfrågorna har vi tagit hjälp av de fakta och modeller som finns tillhands inom ämnet Business Rules. Exempel på fakta och modeller är Rule Maturity Model, Business Model, Zachmans framework och Business Rules Approach. De övergripande svar som vi kom fram till är att Business Rules inte är något känt eller vanligt förekommande begrepp i svenska organisationer. Vanligtvis används termer som affärsregler eller verksamhetsregler för att beskriva BR i svenska organisationer. Det verkar inte heller finnas något strukturerat sätt att behandla Business Rules på inom svenska organisationer, utan de finns företrädesvis gömda och implementerade i programkod eller databaser. Det finns dock mindre undantag till exempel vissa delar inom Boverkets organisation och det finns även en önskan att förvalta BR på ett bättre sätt inom andra svenska organisationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordgren, Jon and Bohman, Carl
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Business Model, Verksamhetsregler, Business rules, Business Rules Approach, Business Rules Management System, Rule Maturity Model, Enterprise Decision Management, Affärsregler, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1334645
date added to LUP
2008-06-19
date last changed
2010-08-03 10:51:51
@misc{1334645,
 abstract   = {Denna uppsats inleds med en introducerande undersökning där vi finner att mjukvaror för förvaltning av Business Rules inte är använt av många svenska organisationer. Förundersökningen drev oss att undersöka hur Business Rules förvaltas inom svenska organisationer. Först sammanställdes en översikt över de fakta som finns tillhands inom ämnet för Business Rules samt lämpliga sätt att hantera Business Rules. Genom de förberedande studierna identifierades några brister som kan finnas i svenska organisationer som inte använder Business Rules och dessa ledde till en första och övergripande forskningsfråga. Frågan formulerades som följer: Hur förvaltas BR i IS och IT i svenska organisationers dagliga verksamhet? Den har sedan delats upp i sju stycken delfrågor som framställts utifrån problemområdet. Dessa sju frågor försöker vi besvara genom intervjuer och e-postfrågor i fyra svenska organisationer. För att besvara forskningsfrågorna har vi tagit hjälp av de fakta och modeller som finns tillhands inom ämnet Business Rules. Exempel på fakta och modeller är Rule Maturity Model, Business Model, Zachmans framework och Business Rules Approach. De övergripande svar som vi kom fram till är att Business Rules inte är något känt eller vanligt förekommande begrepp i svenska organisationer. Vanligtvis används termer som affärsregler eller verksamhetsregler för att beskriva BR i svenska organisationer. Det verkar inte heller finnas något strukturerat sätt att behandla Business Rules på inom svenska organisationer, utan de finns företrädesvis gömda och implementerade i programkod eller databaser. Det finns dock mindre undantag till exempel vissa delar inom Boverkets organisation och det finns även en önskan att förvalta BR på ett bättre sätt inom andra svenska organisationer.},
 author    = {Nordgren, Jon and Bohman, Carl},
 keyword   = {Business Model,Verksamhetsregler,Business rules,Business Rules Approach,Business Rules Management System,Rule Maturity Model,Enterprise Decision Management,Affärsregler,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användning av och kunskap om Business Rules i svenska organisationer},
 year     = {2008},
}